Kauza EMTC graduje:
Věřitelé žádají o vstup státního zastupitelství do řízení, Bárta o oddlužení, až 40 % pohledávek může zůstat neuspokojeno!


29. 12. 2019  15:54     Tisková zpráva     komentáře (0)

Pokračující insolvenční řízení podnikatele Tomáše Bárty a jeho společnosti EMTC - Business s.r.o. vyneslo na povrch nové skutečnosti, díky kterým dluhopisoví investoři dál zůstávají na pochybách. Nejen, že podle hospodářských výsledků za rok 2018 dosahuje společnost ztráty více než 1 miliarda korun, ale s ohledem na možné nepoctivé záměry dlužníka byl jedním z věřitelů podán podnět ke vstupu státního zastupitelství do insolvenčního řízení firmy EMTC – Business s.r.o. Podnikatel, mezitím, zažádal o povolení oddlužení.

Kauza EMTC graduje: Věřitelé žádají o vstup státního zastupitelství do řízení, Bárta o oddlužení, až 40 % pohledávek může zůstat neuspokojeno!
Společnost Denelio Finance a.s., která je jedním z dluhopisových věřitelů mateřské společnosti EMTC – Czech a.s. podala, z důvodu ochrany veřejného zájmu, k Městskému soudu v Praze podnět ke vstupu státního zastupitelství do insolvenčního řízení dlužníka ETMC – Business s.r.o., která dluží celkem 19 věřitelům přes 6,5 mil. korun. Firma současně zpochybnila věrohodnost dlužníkem navrženého insolvenčního správce.

Dokument byl reakcí na výzvu ze dne 8. 11., aby třetí osoby, jejichž práva mohou být dotčena, soudu sdělily skutečnosti, nasvědčující tomu, že jednatel společnosti, Tomáš Bárta, insolvenčním návrhem, který na sebe sám podal, sleduje nepoctivý záměr. Společnost Denelio Finance upozornila na fakt, že u dlužníka docházelo k nestandardním převodům majetku a právním jednáním, jež mohou vést k poškození některých věřitelů.

Firma upozornila zejména na vnitroskupinové machinace s postoupením pohledávek na společnosti Duverger a Leffinqwell, které v důsledku toho mají za dlužníkem majoritní výši pohledávek, jež odkoupily těsně před podáním insolvenčního návrhu. Dlužník k nim však neposkytl doklady prokazující odpovídajícího plnění (služeb nebo peněžitých prostředků). Společnosti navíc odhlasovaly přijetí dlužníkem navrhovaného reorganizačního plánu ještě předtím, než byl reálně sestaven.

Ze spisu také plyne, že mělo dojít k vyvádění majetku ze skupiny EMTC na třetí osoby, včetně pohledávky za společností Bohemia Energy entity s.r.o. ve výši přes 105 mil. korun. Ta byla v roce 2017 v tichosti postoupena společnosti ALKONY-CZ a.s., přičemž úplata za postoupení pohledávky není veřejně známa. „Nelze tudíž vyloučit, že takové jednání může vést k poškození věřitelů EMTC,“ zní z uvedeného návrhu. Až do září 2019 byla součástí skupiny dlužníka také společnost Třebešín mateřská škola s.r.o. I ta byla ale převedena na třetí osobu. „Úplata za převod podílu není z veřejně dostupných zdrojů zjistitelná. Nelze tudíž opět vyloučit, že takové jednání mohlo vést k poškození věřitelů EMTC,“ stojí dále v dokumentu.

„Společnost Denelio Finance také upozornila na pochybnosti o možné podjatosti dlužníkem navrhovaného insolvenčního správce, který byl již v minulosti pokutován za nesprávný postup v jiných řízeních,“ uvedla Eliška Skřivanová ze spotřebitelsko-poradenského portálu Rizikovedluhopisy.cz, který na rizikové emise spotřebitele dlouhodobě upozorňuje.

Podle poslední zveřejněné účetní závěrky za rok 2018 je EMTC enormně ztrátová. Výsledek hospodaření dosahuje -296 737 000 Kč, vlastní kapitál je rovněž záporný -479 059 000 Kč a závazky přesahují 602 mil. korun. Podnikatel za část vystavených dluhopisů ze skupiny EMTC navíc převzal osobní ručení. Namísto avizovaného plánu reorganizace, kterým investory ubezpečoval, že se bude nastalou situaci snažit co nejefektivněji řešit, však předložil pouze žádost o vlastní oddlužení. To v praxi znamená, že až 40 % pohledávek věřitelů nebude vůbec uspokojeno. V případě schválení oddlužení a řádného plnění dlužníkových povinností, jej soud od placení části pohledávek osvobodí,“ upřesňuje Skřivanová.

Firma EMTC-Business s.r.o. fungovala od roku 2018 jako call centrum mateřské společnosti EMTC-Czech a.s., které poskytovala podporu prodeje dluhopisů, což v praxi mj. znamená navolávání potenciálních investorů. Jednatel obou společností, Tomáš Bárta, však v srpnu letošního roku ohlásil platební neschopnost. O měsíc později na něj jeden z věřitelů, firma B19 s.r.o. podala insolvenční návrh a následně podal insolvenční návrh Bárta na svou vlastí společnost EMTC – Business s.r.o., dceřinou firmu EMTC – Czech a.s.

Bártovy dluhopisy bez ratingu a zajištění emitované firmami ze skupiny EMTC, byly určeny převážně na vývoj mobilní aplikace Lipa Learning pro předškoláky, do které, podle veřejně dostupných zdrojů, proinvestoval okolo 0,5 ml. Kč.Kauza EMTC graduje: Věřitelé žádají o vstup státního zastupitelství do řízení, Bárta o oddlužení, až 40 % pohledávek může zůstat neuspokojeno!

Diskutovat (0)


Bankám jsme v roce 2021 na poplatcích již celkem zaplatili

17961449053

Certifikovaný kalkulátor poplatků

Jednoduše si vypočítejte své bankovní poplatky

Kalkulátor

Číslo týdne

3,7


ČÍSLO TÝDNE - 3,7 o tolik miliard korun se snížil čistý zisk bankám působícím v České republice v prvním čtvrtletí 2021. Doznívají tak negativní vlivy koronavirových restrikcí a útlumu ekonomiky.


Kurzovní lístek Citfin

Země Měna Deviza střed
Kurz EUR Euro 1 EUR 25,5490
Kurz USD Americký dolar 1 USD 21,4770
Kurz PLN Złoty 1 PLN 5,6075
Kurz GBP Libra šterlinků 1 GBP 29,8455
Kurz CHF Švýcarský frank 1 CHF 23,3805
Kurz HUF Forint 100 HUF 7,2000
Kurz RON Rumunské nové leu 1 RON 5,1882
Poradna


Komplexní a objektivní hodnocení bank působících na českém trhu. Hodnotit můžete také Vy! Více