KAZUISTIKA:
Špatně spočítané RPSN? Můžete se úspěšně bránit


15. 05. 2023  00:50     Miroslav Zeman     komentáře (0)

ČTVRTEČNÍ SERIÁL - KAZUISTIKA: Přinášíme vám další reálný příběh našeho čtenáře. Jeho příklad dokazuje, že se vyplatí bránit až do konce svá práva. Čtěte dále!

KAZUISTIKA: Špatně spočítané RPSN? Můžete se úspěšně bránit
Jedna společnost, která financovala panu Josefovi nákup ojetého vozidla, zřejmě používala ve svých smlouvách špatně vypočítané RPSN (Roční Procentní Sazbu Nákladů). Když pan Josef přestal svůj úvěr splácet, požadovala po něm tato společnost úhradu částky, kterou Josef z tohoto důvodu nechtěl uznat, protože si i se svým finančním poradcem, této chyby všiml.

Společnost následně Josefa po zaslání několika urgencí zažalovala. Soud dal v prvním stupni za pravdu společnosti, která požadovala plný doplatek dlužné částky včetně úroků, poplatků a dalších nákladů a to i přes zřejmě chybně uvedené RPSN ve smlouvě. Pan Josef se tedy odvolal. Ještě před rozhodnutím odvolacího krajského soudu, však bylo zveřejněno zásadní rozhodnutí Nejvyššího soudu v podobné věci. Podle něho musí poskytovatel úvěru, tedy věřitel, který ve smlouvě špatně vypočetl sazbu RPSN a je lhostejné, z jakého důvodu, strpět sankci v podobě ztráty nároku na většinu úroků v daném produktu.

Celý úvěr pak může být úročen pouze diskontní sazbou, platnou v době sjednání úvěru. Ta je v posledních letech velmi nízká. Soud tak v podstatě rozhodl, že v případě chybně uvedené RPSN ve smlouvě, je celé ujednání o nákladech úvěru neplatné, protože dlužník byl nebo mohl být při uzavírání smlouvy uveden v omyl.

Soudy nižších stupňů přitom nárok spotřebitele, stejně jako v případě pana Josefa, odmítaly a potvrzovaly, že je podstatné, že úvěrová smlouva obsahuje všechny potřebné náležitosti, včetně RPSN, jakkoliv v chybné výši a tudíž mají úvěrové společnosti nárok na plnou výši sjednaných nákladů. Nejvyšší soud tak rozhodl přesně opačně. Nehodnotil přitom, jestli v daném případě je výše RPSN vypočtená správně či nikoliv. Uvedený případ se velmi nápadně podobá situaci pana Josefa, který hodlá závěry Nejvyššího soudu nyní uplatnit u soudu odvolacího.

Klienti poskytovatelů těchto úvěrů tak mají nyní mnohem větší šanci na úspěch ve sporech, než tomu bylo dříve. Ti, co se báli domáhat svých nároků z důvodů velké právní nejistoty, která u nás panuje, se aktuálně mohou opřít o rozhodnutí Nejvyššího soudu.

DALŠÍ ZAJÍMAVÉ A REÁLNÉ PŘÍBĚHY NAŠICH ČTENÁŘŮ NALEZNETE ZDE!KAZUISTIKA: Špatně spočítané RPSN? Můžete se úspěšně bránit

Diskutovat (0)


Komplexní a objektivní hodnocení bank působících na českém trhu. Hodnotit můžete také Vy! Více