KAZUISTIKA:
Václav investoval a krize ho připravila o vše


03. 08. 2017  00:21     Miroslav Zeman     komentáře (0)

FINANČNÍ GRAMOTNOST - KAZUISTIKA: Před několika lety začal Václava přesvědčovat jeho osobní bankéř, že je užitečné jeho nemalé prostředky, které měl uložené na účtu, někam investovat.

KAZUISTIKA: Václav investoval a krize ho připravila o vše
Nejlépe do dluhopisů, případně cenných papírů. Václav ale o žádnou investici do cenných papírů nestál. Osobní bankéř ho pak znovu kontaktoval a tvrdil, že je k dispozici velmi zajímavý dluhopis Lehman Brothers. Zajímavý a výhodný údajně proto, že jeho emitentem byla společnost se sídlem na Kajmanských ostrovech, což byla oblast se zvýhodněným daňovým režimem, tzv. daňový ráj. Současně bankéř zdůrazňoval absolutní bezpečnost a bezrizikovost tohoto dluhopisu. Tlaku osobního bankéře, který neustále telefonoval a opakovaně Václava navštěvoval, Václav dlouho odolával, ale nakonec stejně podlehl a přistoupil na dané investiční doporučení.

Vzhledem k tomu, že bance Václav plně důvěřoval, byl přesvědčen, že je o jeho peníze dobře postaráno, a proto přestal celé záležitosti věnovat zásadní pozornost. Zvláště v momentě, kdy na jeho účet byl připsán 6 % kupón, deklarovaný v prospektu. Na základě informací osobního bankéře byl Václav po celou dobu přesvědčen, že banka svým jménem pro Václava a na jeho účet koupila dluhopisy uvedené v prospektu.

Po čase došlo ke známému krachu Lehman Brothers. Václav se ještě v tomto momentu domníval, že se to netýká jeho investice. To byl ale omyl. Následně totiž zavolala Václavovi jeho tehdejší osobní bankéřka, s tím, že krach společnosti se týká i jeho cenných papírů. Jak je to možné, zjistil Václav záhy. Z jednoho z dopisů banky se totiž dozvěděl, že emitentem cenných papírů nebyla kajmanská společnost, jak mu bylo sděleno na počátku, nýbrž bankrotující Lehman Brothers Treasury se sídlem v Amsterdamu. Jinými slovy, na Václavův účet byly bankou zapsány jiné cenné papíry, než dluhopisy, které mu byly prezentovány jeho bankéřem před podpisem komisionářské smlouvy.

Banka i onen aktivní osobní bankéř přes tuto mystifikaci odmítli vzít za krach investice jakoukoliv odpovědnost. Takový přístup Václava šokoval. Přes veškerou snahu mu nezbylo, než se soudit. Soud se táhne přes 7 let dodnes a Václav své peníze zřejmě jen tak neuvidí.

I přes doporučení od odborníka ze seriózní banky, zvláště v oblasti investování do méně známých, netradičních či jinak vzdálených instrumentů, bychom měli být velmi opatrní, ba dokonce podezřívaví a raději využít produktů, o kterých alespoň něco málo víme.

DALŠÍ ČLÁNKY VĚNUJÍCÍ SE FINANČNÍ GRAMOTNOSTI NALEZNETE ZDE!KAZUISTIKA: Václav investoval a krize ho připravila o vše

Diskutovat (0)