Krátkodobé půjčky:
lichva s RSPN v milionech, nebo užtečný produkt?


09. 08. 2012  16:52     BP.com     komentáře (0)

V minulých týdnech jsme vám přinesli informace o krátkodobých půjčkách, u kterých není problém dostat se na RPSN v řádech milionů procent ročně. Shodou okolností jsme následně obdrželi analýzu o dosavadním fungování jednoho takového portálu. Se zájmem jsme si ji přečetli a rozholi se ji zveřejnit. Níže naleznete komentář redakce, odkaz na původní článek a samozřejmě i zaslanou analýzu společnosti Kouzelná půjčka.

Komentář BP.com:

"Jedná se o velmi zajímavý podnikatelský koncept, o tom není sporu. Ocenit bychom mohli transparentnost produktu, stejně jako snahu skórovat klienty a nepůjčovat peníze každému, kdo si řekne. Je ovšem otázku, jak je skóring během pár hodin kvalitní a zda se proces on-line nedá obejít, například půljčkou přes třetí osobu. Očima portálu zaměřující se na finanční gramotnost a racionální jednání  musíme zdůraznit hlavně to, že cena peněz, které si prostřednictvím podobných produktů člověk půjčí, je velmi vysoká a násobně převyšuje konkurenční produkty. Nároky bank nebo úvěrových institucí poskytujících ony standardní úvěrové produkty nejsou jen tak pro nic za nic, ale mohou i samotnému dlužníku leccos prozradit. Když je nesplní, je to i pro něj jakýmsi vodítkem, indikátorem, že zřejmě něco s jeho bonitou není ok a že by se měl nad čerpáním jakéhokoliv úvěrového produktu dvakrát zamyslet."

 .

ČLÁNEK K TÉMATU NALEZNETE ZDE.

ANALÝZA – TISKOVÝ MATERIÁL DORUČENÝ REDAKCI BP.com (otištěno bez zásahů redakce)

Během šesti týdnů provozu získalo úvěr „do výplaty“ 500 spotřebitelů, kteří si půjčili celkem 3 miliony korun. S žádostí uspěl jen každý šestý žadatel. Nejčastěji o půjčku žádají absolventi středních škol, mezi klienty však patří také lékaři nebo učitelé. Nepotvrdilo se, že by půjčku čerpali jedinci sociálně slabí. Více než víše úroku zájemce zajímá rychlost získání půjčky a jednoduchost zřízení produktu.    Kontroverzní překlenovací úvěry „do výplaty“ s měsíční úrokovou sazbou téměř 30 procent si nejčastěji berou středoškolsky vzdělaní spotřebitelé s průměrným platem 18 000 korun čistého, kteří bydlí v Praze nebo ve Středočeském kraji. Vyplývá to z analýzy klientů tuzemského poskytovatele nebankovních půjček KOUZELNÁ PŮJČKA s.r.o., za kterou stojí britská investiční společnost Laurence&Partners Ltd. Průzkum vychází z dat za prvních šest týdnů provozu. „Mezi našimi klienty převažují kvalifikovaní dělníci pracující pro některý z velkých koncernů ve věku 30 až 40 let s měsíční mzdou ve výši 18 000 korun čistého, kteří žijí v okresním městě. O půjčku však žádají také vedoucí pracovníci, zaměstnanci státních institucí nebo osoby samostatně výdělečně činné. Mezi žadateli je přitom lehká převaha žen,“ vypočítává Juraj Orgoň, ředitel společnosti Kouzelná půjčka.   .    

Typický klient půjčky „před výplatou“

1. Absolvent střední školy

2. Kvalifikovaný dělník, pracující pro velký koncern

3. Obyvatel okresního města, nejčastěji z Prahy nebo ze Středočeského kraje

4. S čistým platem 18 000 korun měsíčně

5. Ve věku 30 až 40 let

6. Častěji žena než muž

                    .

Rozhodně se tedy nepotvrdily obavy, že žadateli o úvěr „do výplaty“ budou hlavně nevzdělaní spotřebitelé s nízkou finanční gramotností nebo obyvatelé regionů s vysokou nezaměstnaností. „Výjimkou mezi klienty přitom nejsou ani učitelé nebo lékaři, tedy poměrně prestižní profese, které jsou však v České republice nedostatečně finančně ohodnocené. Jediné, co nás překvapilo, je silné zastoupení věkové skupiny mezi 30 a 40 lety, čekali jsme, že půjčku budou primárně využívat lidé ještě mladší,“ komentuje analýzu Juraj Orgoň.

 

Půjčky do výplaty nejsou pro sociálně slabé, šestina žadatelů uspěje

Kvůli přísnému schvalovacímu procesu však s žádostí o úvěr „do výplaty“ v prvním měsíci uspěla jen pětina žadatelů. Museli jsme odmítnout přes 80 procent žádostí o půjčku. Úspěšné a zodpovědné úvěrování je založeno na důkladném schvalovacím procesu, který má za cíl vyloučit nezodpovědné klienty, kteří by se mohli dostat do problémů se splácením,“ říká Juraj Orgoň. Hlavními důvody pro zamítnutí jsou přitom nedostatečná výše příjmů, exekuce či insolvence, nezaměstnanost, neúplné nebo nepravdivé osobní údaje. „Veškerá data uvedená žadatelem o půjčku pečlivě ověřujeme, nahlížíme do Centrální evidence exekucí a insolvenčního rejstříku, a pokud něco nesedí, vyžádáme si kopie potřebných dokladů,“ vysvětluje schvalovací postup Orgoň. „Informační systém pro tento projekt byl programován déle než půl roku a perfektně nám funguje. Z 500 proplacených úvěrů jen v ojedinělých případech požádal klient o prodloužení splatnosti a pouze 10 klientů (2 procenta) spotřebitelů nesplatilo půjčku ve sjednaném termínu,“ dodává Juraj Orgoň.

 .

„Typická půjčka ,do výplaty‘ je ve výši 5500 korun s průměrnou splatností 20 dnů. Klienti raději volí delší dobu splatnosti, ale ukázalo se, že třetina z nich úvěr splatí ještě před uplynutím této lhůty, což lze bez jakékoli sankce,“ říká Juraj Orgoň. Naopak, pokud klient nezvládne dluh splatit ve sjednané lhůtě, má možnost požádat o prodloužení splatnosti, a to až o dalších 30 dnů. Tento krok je zpoplatněn částkou 400 korun, ale samotná dlužná částka se dál neúročí.

 

Zájemce láká rychlost získání půjčky i jednoduchost produktu

Přestože půjčky „do výplaty“ jsou úročeny úrokem ve výši 30 procent při 30denní splatnosti (úroková sazba 0,986 procenta denně), je o ně značný zájem. „Během prvních šesti týdnů provozu jsme poskytli celkem 500 půjček v celkové výši 3 miliony korun, žádostí však bylo zpracováno více než tři tisíce,“ vypočítává Juraj Orgoň.  Přestože bankovní úvěry typu kontokorent nebo kreditní karta nabízejí mnohem nižší úrokovou sazbu, pro mnoho lidí je možnost snadno a rychle si půjčit potřebný obnos lákavější. „Výsledky dotazování ukázaly, že spotřebitelé slyší na možnost získat peníze na účet do dvou hodin od podání žádosti bez nutnosti zajistit půjčku ručitelem, nemovitým majetkem, podepisovat smlouvu, směnku či rozhodčí doložku,“ říká Orgoň. Jinými slovy: lidé raději zaplatí vysoký úrok za jednoduchý produkt, kterému rozumějí a kde přesně vědí, o kolik půjčku přeplatí, než za složitější typ, jako jsou například kreditní karty. V případě kontokorentu má zase řada lidí obavu, že banka jim v případě nesplacení dluhu obratem zablokuje přístup k bankovnímu účtu a nedostanou se tak ke svým penězům. Půjčka „do výplaty“ je koncipována jako jednorázová finanční injekce, kterou spotřebitel využije dvakrát až třikrát v roce – na dovolenou, vánoční dárky, na nákup nové ledničky nebo pračky.Krátkodobé půjčky: lichva s RSPN v milionech, nebo užtečný produkt?

Diskutovat (0)


Bankám jsme v roce 2020 na poplatcích již celkem zaplatili

16244579643

Certifikovaný kalkulátor poplatků

Jednoduše si vypočítejte své bankovní poplatky

Kalkulátor

Číslo týdne 723 000

723000


ČÍSLO TÝDNE: 723 000 právě tolik žádostí již obdržela finanční správa o vyplacení kompenzačního bonusu pro OSVČ. Velká většina podnikatelů tak o tento bonus, který lze čerpat až v celkové výši 39 500 korun, zažádala. 


Poradna


Komplexní a objektivní hodnocení bank působících na českém trhu. Hodnotit můžete také Vy! Více