Kritéria hodnocení bank HANDICAP FRIENDLY ze strany občanů se zdravotním postižením


21. 04. 2015  11:43     Miroslav Zeman     komentáře (0)

Kritéria hodnocení v projektu HANDICAP FRIENDLY mají za cíl poskytnout nejen občanům se zdravotním postižením, ale i porotcům z NRZP ČR vodítko a možný návod pro jejich hodnocení bank.

Kritéria hodnocení bank HANDICAP FRIENDLY ze strany občanů se zdravotním postižením
Kritéria tak musí reflektovat pohled občanů se zdravotním postižením, jejich problémy, potřeby či specifika. Skupina občanů se zdravotním postižením čítá několik stovek tisíc lidí, na jejichž potřeby a poptávku musí umět tuzemské banky reagovat a svými opatřeními zlepšovat komfort a dostupnost svých služeb pro tuto skupinu občanů.

1)             Dostupnost banky a informací pro občany se zdravotním postižením

 1. a.             Občané s pohybovým postižením
 • bezbariérová dostupnost poboček bank
 • bezbariérový přístup k bankomatům
 • ochota a empatie personálu banky a to jak při osobním kontaktu tak i telefonické kontaktu či kontaktu e-mailovou formou, pomoc občanům s pohybovým postižením při vstupu nebo odchodu, nalezení příslušné přepážky či příslušného poradce
 • obecné informace pro osoby se zdravotním postižením a jejich dostupnost - letáky, brožury, reklama - například informace o nejbližší bezbariérově přístupné pobočce či bankomatu, kontakt na zaměstnance banky specializovaného na komunikaci s lidmi se zdravotním postižením (vady zraku, řeči, sluchu, pohybu)
 • přívětivost, přehlednost a uzpůsobení internetových stránek banky s možností snadné dohledatelnosti informací určené osobám se zdravotním postižením
 1. b.             Občané se zrakovým postižením
 • speciální úprava poboček bank pro lidi se zrakovým postižením
 • speciální úprava a přístup k bankomatům pro lidi se zrakovým postižením
 • internetové stránky přizpůsobené pro speciální programy lidí se zrakovým postižením
 • přívětivost a srozumitelnost internetového bankovnictví pro občany se zdravotním postižením, snadné telefonické spojení pro vyřízení věcí alternativně
 • kontakt na zaměstnance banky specializovaného na komunikaci s lidmi se zdravotním postižením
 • ochota a empatie personálu banky a to jak při osobním kontaktu, tak i telefonickém kontaktu či kontaktu e-mailovou formou
 • obecné informace pro osoby se zrakovým postižením a jejich dostupnost - letáky, brožury, reklama - například informace o nejbližší speciálně upravené a přístupné pobočce či bankomatu
 1. c.             Občané se sluchovým postižením
 • speciální úprava poboček bank pro lidi se sluchovým postižením
 • speciální úprava bankomatů pro lidi se sluchovým postižením
 • kontakt na zaměstnance banky specializovaného na komunikaci s lidmi se sluchovým postižením
 • obecné informace pro osoby se sluchovým postižením a jejich dostupnost - letáky, brožury, reklama - například informace o nejbližší speciálně upravené pobočce či bankomatu
 • zajištění člověka se znalostí znakového jazyka na pobočce při sjednávání produktů či služeb
 • pomůcky pro vysvětlení produktů a služeb či podmínek jinak než mluveným slovem (tiskoviny, obrázky apod.)
 • přívětivost a srozumitelnost internetového bankovnictví pro občany se zdravotním postižením - pro lidi se sluchovým postižením možnost nahrazující telefonní bankovnictví, přepisy hovorů apod.
 • ochota a empatie personálu banky a to jak při osobním kontaktu tak i kontaktu e-mailovou formou

2)            Produkty, služby, poplatky

 • produkty využívané klienty se zdravotním postižením, nebo produkty, které jim jsou přímo určené. Schopnost banky nabídnout klientovi se zdravotním postižením produkt na míru (jak se tomu děje např. u VIP klientů)
 • poplatky flexibilně upravené vůči klientům s konkrétním zdravotním postižením (např. pokud člověk se zdravotním postižením nemůže vybírat z bankomatu, nabídne mu banka alternativně výběr na pobočce za stejných podmínek, jaké jsou u výběru z bankomatu)
 • specializované služby banky pro potřeby osob se zdravotním postižením (např. schopnost banky nabídnout službu na míru klientům se zdravotním postižením, služba překladatelů do znakového jazyka, výpis z účtu po telefonu, použití Braillového písma apod.
 • speciální úvěr na pomůcky pro OZP či bezbariérové úpravy bytu, který by byl minimálně úročen

3)            Společenská odpovědnost banky

 • angažovanost banky v podpoře nadací, ústavů či organizací zabývajících se péči či službami pro občany se zdravotním postižením
 • podpora banky projektům zaměřeným na pomoc občanům se zdravotním postižením
 • podpora banky vzdělávacím projektům či školám se zaměřením na vzdělávání občanů se zdravotním postižením (např. finanční gramotnost)


Kritéria hodnocení bank HANDICAP FRIENDLY ze strany občanů se zdravotním postižením

Diskutovat (0)


Komplexní a objektivní hodnocení bank působících na českém trhu. Hodnotit můžete také Vy! Více