Lidé v Plzeňském kraji nepoznají lichváře, při sjednání úvěru jsou ale opatrní


11. 09. 2012  11:42     TZ     komentáře (0)

Téměř třetina obyvatel Plzeňského kraje by nepoznala lichváře. Zjistil to průzkum projektu Navigátor bezpečného úvěru, který zpravovala agentura GfK. Ještě více lidí (celých 42 %) potom neví, na koho se obrátit, pokud již se špatným úvěrem mají problém. Necelých 90 tisíc obyvatel kraje má již s lichváři zkušenosti, respektive se s nimi již setkali (více než 15 %).

Podle čeho se obyvatelé Plzeňského kraje rozhodují, zda je úvěr, respektive jeho poskytovatel bezpečný? Nejčastěji podle dobrých referencí od svých známých či rodinných příslušníků (30 %). Pro 23 % je rozhodující, zda se jedná o zavedenou společnost, necelých 20 % zajímá výše úrokové sazby. „Právě při rozhodování se o úvěru bychom neměli jako jediný faktor uvažovat úrokovou sazbu. Dnešní lichváři velmi často úrokovou sazbu nastaví mírně, ale skrytá nebezpečí jsou například v sankcích za nesplácení, nebo v poplatcích za zprostředkování úvěru,“ varuje Michal Mejstřík, profesor University Karlova a jeden ze spolutvůrců projektu Navigátor bezpečného úvěru. V tomto ohledu si vedou obyvatelé Plzeňského kraje dobře – celých 73 % z nich se při vyřizování úvěru zajímá o sankce za nesplacení, a 40 % trvá na důkladném prostudování smlouvy před jejím přečtením. Přesto 4 % obyvatel Plzeňského kraje si smlouvu před podpisem nepřečtou (znamená to, že 25 000 spotřebitelů v kraji je schopno podepsat závazek bez jeho znalosti). Necelých 8 % přímo přiznává, že nezná rizika, která jejich úvěr má. Neví tak, zda může například dojít k navýšení úrokové sazby, jaké jsou sankce za pozdní placení či zda je možné úvěr předčasně splatit a za jakých podmínek.

 

Poměrně dobře si v celorepublikovém srovnání vedou obyvatelé Plzeňského kraje ve znalosti úvěrů u svých rodinných příslušníků. Téměř polovina ví, jaké úvěry mají jejich nejbližší. Přesto stále 15 % přehled nemá. Celých 23 % rodičů v kraji se potom o úvěrech nebaví se svými dětmi – nevzdělávají je v této oblasti a ve starším věku ani nemají přehled o tom, zda a jaké úvěry jejich děti mají.

 

A na co si lidé v Plzeňském kraji nejčastěji půjčují? Více než 34 % obyvatel kraje pro zlepšení zdraví (nejvíce v České republice), často také kvůli pořízení vozu či motocyklu (30 %), případně na vybavení bytu či domu (26 %).

    Další zajímavá zjištění průzkumu:  
  • 88 % obyvatel Plzeňského kraje ví, jaký je jejich „úvěrový rámec“, tedy kolik si mohou reálně půjčit.
  • Spotřebitelé v Plzeňském kraji odmítají půjčky jako řešení předešlých půjček. Žádný z oslovených respondentů by si nezval úvěr na refinancování předchozího dluhu.
  •   Ideální úvěr podle obyvatel Plzeňského kraje?  

·         S nízkým úrokem přijatelným pro obě strany (34 %)

·         Transparentní podmínky (11, 7 %)

·         Bez poplatků za poskytnutí (19, 5 %)

·         Bez skrytých poplatků (11, 6 %)

 


Lidé v Plzeňském kraji nepoznají lichváře, při sjednání úvěru jsou ale opatrní

Diskutovat (0)


Bankám jsme v roce 2020 na poplatcích již celkem zaplatili

16248468771

Certifikovaný kalkulátor poplatků

Jednoduše si vypočítejte své bankovní poplatky

Kalkulátor

Číslo týdne 723 000

723000


ČÍSLO TÝDNE: 723 000 právě tolik žádostí již obdržela finanční správa o vyplacení kompenzačního bonusu pro OSVČ. Velká většina podnikatelů tak o tento bonus, který lze čerpat až v celkové výši 39 500 korun, zažádala. 


Poradna


Komplexní a objektivní hodnocení bank působících na českém trhu. Hodnotit můžete také Vy! Více