Něco málo o energetických poradcích a šmejdech


15. 11. 2019  00:50     Pavel Benešík     komentáře (0)

Dnes existuje spousta „odborníků“ na toto téma a opět platí pravidlo, že kdo se s danou problematikou nejméně potkával a zabýval se jí, je na téma „největší“ odborník. Pojďme si nejprve zopakovat pár faktů z historie, na které jsme zapomněli i díky poutavým a drahým reklamám některých velkých dodavatelů.

Něco málo o energetických poradcích a šmejdech
Plná liberalizace trhu s energiemi v roce 2006 vytvořila živnou půdu pro tzv. energetické šmejdy. Byl to počátek vzniku spousty tzv. alternativních dodavatelů (např. Bohemia energy, Centropol, MND atd.) a ti stáli proti tzv. dominantním dodavatelům - ČEZ, E.ON. RWE, PRE a PP. Dominantní dodavatelé využívali také toho, že v rámci koncernů se jejich název (tedy toho, od kterého je energie dodávána) do značné míry kryl s názvem toho, kdo energii nenabízel, ale lidově řečeno „má dráty a trubky kterými energie teče k vám domů“. Do značné míry jim to také ulehčovalo obchodní strategii, neboť si klient těžko (či vůbec) uvědomoval, že je rozdíl mezi dodavatelem a distributorem. Tedy že ČEZ – distribuce, E.ON – distribuce, RWE – distribuce, atd. nejsou dodavatelé. Příjmy distribučních společností jsou regulované státem, nikoliv trhem! Jim neplatíte Kč/MWh! Z povahy věci a ze zákona vyplývá, že jim má být jedno, od kterého dodavatele dopravují energii zákazníkovi.

Liberalizace trhu nastala bez jakýchkoliv mantinelů nebo „pravidel hry“ pro existující i nově vznikající dodavatele, proto každý z nich šel na klienta „od svého lesa“. Noví dodavatelé nabízeli nižší cenu, ať už pravda o úspoře byla jakákoliv a stávající dodavatelé začali komplikovat smlouvy, zejména ustanovení týkající se trvání smlouvy, lhůt a odstoupení klienta od smlouvy. Dodnes někteří energetičtí poradci tvrdí, že praotcové šmejdů jsou největší hráči na trhu. Triky „velkých“ se naučili rychle i „malí“, častokrát je dovedli k dokonalosti a to byl počátek nekonečné invence tzv. energošmejdů. Jejich kreativita a ochota balancovat na hraně etiky je ještě dnes zcela legální a díky omezené rychlosti legislativního procesu, jsou po konzultacích s právníky vždy o několik kroků napřed než stát.

Mezi slušným obchodníkem a šmejdem je většinou jen malý rozdíl daný jejich proškolením. Jinými slovy: nádoba je plná tím, co je do ní nalito. Je to jeden z hlavních důvodů proč všechny úspěšné společnosti (ač slušné či šmejdské), které působí na trhu s energiemi, pořádají s mimořádnou pravidelností školení, semináře, webináře, etc., neboť zde je „nabízeči“ sdělováno co, jak, proč a kdy má dělat. Zde se dozvídají (a jsou jim předepisovány) užitečné rady a postupy, jak pomoci klientovi i sobě (nebo jak pomoct pouze sobě, na úkor klienta). Asi už tušíme, která témata jsou na těchto druzích školení nejpopulárnější – zejména pokud si uvědomíme, že tato různá školení pořádá vždy společnost, která má zájem jen na úspěchu prodeje. Majitelé těchto společností a školitele se s klienty nesetkávají, pro ně jsou prakticky anonymní.

Toto jsou všechno důvody, proč je společenský status „nabízeče“ energetických komodit velmi nízký, ať už je zprostředkovatel „šmejd“ či nikoliv. Je na čase udělat změny, které obchod s energetickými komoditami posunou od sprostého slova ke slušnému businessu a o tom bude pokračování tohoto článku.Něco málo o energetických poradcích a šmejdech

Diskutovat (0)