Nedal vám pronajímatel vyúčtování? Bude platit tučnou pokutu


26. 06. 2024  09:00     Miroslav Zeman     komentáře (0)

Erika žije v nájemním bytě. Po nárůstu cen energií v loňském roce jí pronajímatel výrazně zvýšila
zálohy na služby spojené s bydlením na dvojnásobek. V dubnu pronajímatel obdržel vyúčtování
s vysokým přeplatkem, který však Erice nezaslal, a tvrdil, že mu ještě vyúčtování nedošlo.

Nedal vám pronajímatel vyúčtování? Bude platit tučnou pokutu





Do současné doby jí odmítá vyúčtování poskytnout a vrátit jí částku přeplatku. Má Erika na předložení
vyúčtování a vrácení přeplatku nárok?

Erika, zdravotní sestra, 54 let.

Dobrý den, žiji už dva roky v nájemním bytě. V loňském roce mi pronajímatel s ohledem na
zvyšující se ceny energií zvýšil zálohy na služby, které platím o 100 procent. Představovalo to sice pro
mě velmi vysokou zátěž, ale rozhodla jsem se výrazně šetřit. Málo jsme topili, šetřili s vodou a
výsledkem je dle informací, které jsem po telefonu zjistila, vysoký přeplatek. Současně jsme zjistila, že
pronajímatel dostal vyúčtování už v dubnu. Blíží se červen a stále mi nebylo vyúčtování zasláno.
Pronajímatele neustále urguji, ale zbytečně. Mám na vyúčtování i vrácení přeplatků nárok? V této
době se mi hodí každá koruna.

Odpověď právníka:

Ano, na předložení vyúčtování máte určitě nárok, stejně jako na vrácení přeplatku. Pokud Vám
pronajímatel nepředložil vyúčtování do 14 dnů od jeho obdržení od dodavatele energií, porušil svou
povinnost. Je tak povinen Vám na Vaše vyzvání uhradit pokutu danou zákonem ve výši 50 Kč za každý
den prodlení. Pokud prodlení trvá už dva měsíce, činila by částka pokuty 3.000,- Kč a ta se i nadále
zvyšuje.

Doporučil bych Vám, aby jste předložení vyúčtování písemně zaurgovala, uplatnila pokutu na
kterou máte podle zákona o službách č. 67/2013 Sb. nárok. Stejně tak vyzvěte pronajímatele k tomu,
aby Vám neprodleně vrátil přeplatek, na který máte z vyúčtování nárok na Váš účet. V opačném
případě můžete pronajímatele úspěšně zažalovat o smluvní pokutu i o vrácení přeplatku. O možnosti
využít této sankce za pozdní předložení vyúčtování se obecně jen velmi málo ví a tudíž ji nájemci vůči
pronajímatelům téměř neuplatňují. Přitom se jedná o velmi častý a rozšířený problém.

Jsem přesvědčený o tom, že poté co pronajímatele na tyto sankce upozorníte, už nebude předložení
vyúčtování nijak zdržovat a stejně tak přistoupí i k vrácení přeplatku tak, aby mu již nehrozilo žádné
další riziko a pokuty.

Informace a předpisy:

       - Zákon č. 67/2013 Sb. zákon o službách
       - Zákon č. 89/2012 Sb. občanský zákoník
       - Nájemní smlouva s určením výše záloh na služby



Nedal vám pronajímatel vyúčtování? Bude platit tučnou pokutu

Diskutovat (0)