Průzkum SANEP:
Nejlépe hodnocenou bankou je Poštovní spořitelna - ERA


20. 02. 2013  02:07     TZ SANEP     komentáře (0)

Jak ukázal exkluzivní průzkum společnosti SANEP, který hodnotil osm největších tuzemských bankovních ústavů podle devíti parametrů, nejlépe hodnocenou bankou se stala Poštovní spořitelna – ERA. Tu respondenti nejlépe ohodnotili v oblasti dostatečného počtu poboček, dostupnosti pro hendikepované klienty, nabídky účtů pro široké spektrum obyvatel a zlepšení služeb. Druhé nejlepší celkové skóre získala Česká spořitelna, která byla nejlépe hodnocena v oblasti úrovně komunikace s klienty na pobočkách. Mezi zajímavosti patří nejlepší hodnocení v oblasti spokojenosti se službami a cenové úrovně služeb. Bankovní ústav Raiffeisen BANK je pak respondenty nejlépe vnímán v oblasti nabídky služeb - elektronické služby - obsluha přes internet, mobil a smartbanking.

Průzkum SANEP: Nejlépe hodnocenou bankou je Poštovní spořitelna - ERA
Respondenti v exkluzivním průzkumu společnosti SANEP hodnotili osm největších tuzemských bankovních ústavů, podle 9 parametrů na stupnici hodnocení od 1 do 5, kdy 1 je nejhorší a 5 nejlepší.

Exkluzivní průzkum společnosti SANEP celkem věrně a především plasticky vyhodnotil postoje bankovních klientů vůči osmi největším bankám v ČR. Pokud se podíváme například na výsledky otázky důvěryhodnosti bank, jednoznačně z nich vyplývá, že lidé i nadále považují za nejdůvěryhodnější největší bankovní ústavy v ČR. Na prvních čtyřech místech se totiž bez větších rozdílů objevily čtyři největší retailové banky (ČSOB, Komerční banka, Poštovní spořitelna - ERA a Česká spořitelna).

Zajímavý je propad GE Money Bank, který může být v této otázce způsoben finanční krizí a skeptičtějším vnímáním zámořských bank. Mimochodem právě v této, spíše teoretické otázce, byl nejmenší rozdíl mezi bankou na prvním a posledním místě (0,4 průměrného indexu), z čehož plyne, že otázku důvěryhodnosti vnímají lidé spíše pocitově, neboť nemusí být podpořena konkrétní zkušeností s konkrétní službou či produktem dané banky.

U dvou konkrétních otázek je možné pozorovat, jak věrně kopírují realitu – otázky na pobočkovou síť a služby pro lidi se zdravotním postižením. V obou kategoriích zvítězila po právu a logicky Poštovní banka těsně následována Českou spořitelnou. Pokud jde o pobočky, z průzkumu lze také vydedukovat, že klienti již vnímají pobočky Poštovní spořitelny na poštách jako regulérní pobočky.

.

HLASUJTE V ANKETĚ O NEJABSURDNĚJŠÍ BANKOVNÍ POPLATEK

.

U služeb pro handicapované klienty výsledky průzkumu společnosti SANEP pak potvrzují např. zjištění v rámci nové kategorie hodnocení bank OVB Vstřícná banka – Handicap friendly, ze kterého vyplývá, že nejvíce se hendikepovaným lidem skutečně reálně v posledních letech „věnují“ právě Poštovní spořitelna a Česká spořitelna. Ať už jde o bezbariérové pobočky a bankomaty, vodící lišty na pobočkách, asistence pro sluchově postižené klienty ve formě přepisovatelů apod. Náskok těchto bank proti třetí v pořadí (Komerční banka - 0,8 průměrného indexu, což je vůbec největší rozdíl v celém průzkumu) přesně ilustruje pozici těchto dvou bank v rámci celého sektoru.

Poštovní spořitelna naopak propadla v otázce úrovně komunikace s klientem na pobočkách, kde skončila až na pátém místě. Z toho lze logicky vyvodit, že toto postavení banky je s velkou pravděpodobností zapříčiněno negativními zkušenostmi klientů na poštách, a to ať už se jedná o reálné zkušenosti nebo jen o nepříjemné vzpomínky z návštěvy pošty jako takové.

Výsledky dalších dvou otázek zase jednoznačně ukazují, že je lidé vnímají jako spojené nádoby – otázka spokojenosti se službami bank a otázka vnímání jejich cenové úrovně. V obou dominovala mBank, což jasně implikuje, že spokojenost se službami spojují klienti zcela nepochybně s cenovou politikou dané banky.
Zajímavé výsledky jsou patrné i z netradiční otázky, která se týkala zlepšování služeb. V této oblasti lze do určitě míry pochybovat o schopnostech respondentů přesně identifikovat a definovat zlepšení služeb bank v konkrétním časovém úseku. Spíše je možné tento výsledek vnímat tak, že účastníci průzkumu do určitého časového vývoje promítli celkové a spíše koncepční a hmatatelné změny toho konkrétního bankovního ústavu. To by pak vysvětlovalo, že na prvním místě skončila Poštovní spořitelna, která jako jediná v poslední době zcela změnila svou tvář a image a pomalu přestává být „Poštovní spořitelnou“ a mění svůj brand na „ERU“. Souhrn všech nejrůznějších stimulů, jako je změna názvu, image, využívání nových technologií, může totiž u lidí intuitivně vyvolávat pocity výrazného zlepšení služeb.

Z celkového hodnocení osmi největších tuzemských bankovních ústavů v devíti měřených parametrech vyplývá, jak se indexy zprůměrovaly. Každá banka je zaměřena na něco jiného, na jinou cílovou skupinu, má jiné priority, služby a produkty. Vítězství Poštovní spořitelny lze přičíst viditelné změně v komunikaci, jejího brandu, přístupu ke klientům, větším využívání moderních technologií, změně image, která umožnila pokračování v oslovování starší generace, ale zároveň „převlečení do moderního kabátu“, poskytující příležitost oslovovat i generace mladší (podpora hudebních festivalů, soutěže, speciální webové stránky apod.).

Exkluzivní internetový on/off-line průzkum byl proveden ve dnech 4. – 29. prosince 2012 na vybrané skupině 12.372 dotázaných, kteří mají osobní zkušenost s hodnocenými bankovními ústavy a kteří představují reprezentativní vzorek obyvatel ČR ve věku 18-69 let. Celkově se průzkumu společnosti SANEP zúčastnilo v rámci respondentního panelu více jak 220 tisíc registrovaných uživatelů 52.546 dotázaných. Reprezentativní vzorek byl vybrán metodou kvótního výběru a odpovídá sociodemografickému rozložení obyvatel ČR dle údajů Českého statistického úřadu. Statistická chyba u uvedené skupiny obyvatel se pohybuje v rozmezí +-1,5%. Kontrola daného vzorku byla provedena triangulační datovou metodou.
Analytický komentář k výsledkům šetření exkluzivního průzkumu vypracoval pro společnost SANEP ekonomický analytik Patrik Nacher.

Otázka  pro všechny bankovní ústavy:

Ohodnoťte uvedené bankovní ústavy  na základě Vašich osobních zkušeností:

undefined

undefined

undefined

undefined
Průzkum SANEP: Nejlépe hodnocenou bankou je Poštovní spořitelna - ERA

Diskutovat (0)


Bankám jsme v roce 2021 na poplatcích již celkem zaplatili

36248566807

Certifikovaný kalkulátor poplatků

Jednoduše si vypočítejte své bankovní poplatky

Kalkulátor

Číslo týdne

57


ČÍSLO TÝDNE 57 právě tolik procent Čechů nakupuje pravidelně na internetu. Je to o 18 procent více než v roce 2019, tedy před nástupem koronavirové krize. Zájem o internetové nakupování se bude zvyšovat i nadále.


Kurzovní lístek Citfin

Země Měna Deviza střed
Kurz EUR Euro 1 EUR 25,4360
Kurz USD Americký dolar 1 USD 22,4870
Kurz PLN Złoty 1 PLN 5,5265
Kurz GBP Libra šterlinků 1 GBP 29,7645
Kurz CHF Švýcarský frank 1 CHF 24,4935
Kurz HUF Forint 100 HUF 6,9650
Kurz RON Rumunské nové leu 1 RON 5,1393
Poradna


Komplexní a objektivní hodnocení bank působících na českém trhu. Hodnotit můžete také Vy! Více