Nejvstřícnější bankou - Handicap Friendly za rok 2016 se stala Česká spořitelna


22. 03. 2017  11:15     Miroslav Zeman     komentáře (0)

Nejvstřícnější bankou - Handicap Friendly za rok 2016 se stala Česká spořitelna. Česká spořitelna se tak stala vítězkou hodnocení osob se zdravotním postižením a Národní rady osob se zdravotním postižením ČR s průměrným hodnocením 84,29 procent.  Na druhém místě se umístila Komerční banka a na třetím Air Bank.

Nejvstřícnější bankou - Handicap Friendly  za rok 2016 se stala Česká spořitelna
Druhá Komerční banka získala průměrné hodnocení 82,58 procent a třetí Air Bank 74,49 procent.

 

Banka

Hodnocení veřejnosti OZP

Hodnocení poroty NRZP

Celkem

1

Česká spořitelna

86,25%

82,33%

84,29%

2

Komerční banka

86,15%

79%

82,58%

3

Air bank

76,67%

72,3%

74,49%

4

Poštovní spořitelna

68,57%

80,23%

74,40%

5

UniCredit Bank

73,75%

68,53%

71,14%

www.vstricnabanka.cz, v tabulce uvádíme jen prvních pět míst

Česká spořitelna obhájila vítězství

Česká spořitelna zvítězila jak v hodnocení veřejnosti – samotných osob se zdravotním postižením, tak i v hodnocení NRZP ČR, zastoupené předsedou Václavem Krásou jako odborné poroty. Obě hodnocení přitom probíhala na sobě zcela nezávisle. Proti předchozímu hodnocení si ČS polepšila o 2,41 procentního bodu na aktuálních 84,29 procent.

Mezi priority, které OZP považují, ze svého pohledu, za nejpodstatnější při hodnocení bank, patří pohodlná dostupnost banky, vstřícný přístup zaměstnanců banky k OZP, široká nabídka produktů na jednom místě a také mediální známost banky. Česká spořitelna všechna uvedená kritéria splňuje. Banka je navíc OZP blízko v menších a středně velkých obcí, kde kromě malé pobočky České spořitelny, případně Poštovní spořitelny na poštách, nenalezneme pobočku žádné jiné banky, což je pro OZP, kteří žijí v těchto obcích velmi podstatná věc.

I když většina bank zpřístupnila svoje pobočky, tak přesto zůstává velký handicap u bankomatů, které jsou často nedostupné. Tuto věc NRZP ČR již uváděla několikrát a zatím není zřetelný trend ke zlepšení tohoto stavu,“ komentuje svá hodnocení a zjištění Václav Krása, předseda NRZP ČR, a dodává: „Česká spořitelna je hodnocena na 1. místě z důvodu rozsáhlé sítě poboček, ale pro lidi s nízkými příjmy, což jsou lidé, kteří jsou odkázáni na důchod, vzniká velký problém vzhledem k ceně bankovních služeb u České spořitelny,“ komentuje svá hodnocení a zjištění Václav Krása.

Česká spořitelna je v segmentu služeb a produktů pro OZP dlouhodobě aktivní bankou, která nepovažuje tento segment za okrajovou záležitost, ale své novinky v této oblasti široce využívá a prezentuje. Většina poboček této banky je v současné době již bezbariérových, což je opět předmětem kladného hodnocení části OZP. Naopak je Česká spořitelna kritizována částí OZP za vyšší ceny a poplatky a nižší schopnost upravovat své produkty na míru konkrétním OZP. Česká spořitelna je také uváděna jako banka, kde má svůj účet, resp. využívá její služby největší počet OZP, kteří v průběhu roku banky hodnotili.

Komerční banka druhá s mírným odstupem

Na druhém místě se umístila Komerční banka s hodnocením 82,58 procent. Polepšila si tak ze čtvrtého místa, kterého dosáhla v předchozím ročníku hodnocení. Komerční banka byla stejně jako Česká spořitelna pozitivně hodnocena zejména díky velmi dobré dostupnosti poboček a bankomatů. Lépe se také tato banka přizpůsobuje individuálním požadavkům OZP a dokáže jim vyjít velmi dobře vstříc při úpravě a nabídce svých produktů.

Air Bank bojuje o OZP rozšiřováním své pobočkové i bankomatové sítě

Air Bank je v první trojce jediným zástupcem nízkonákladových bank. Air Bank na třetí místo stačilo hodnocení 74,49 procent. Velký krok však v loňském roce učinila v podobě dostupnosti svých poboček a dalších služeb jako je například bouřlivý rozvoj bankomatové sítě. Právě to je pro OZP velmi důležité.

Velmi pozitivně vnímají OZP také nabídku služeb v rámci internetového bankovnictví, které jim stejně jako ostatním klientům usnadňují práci či správu účtů. Produkt Šanon byl velmi pozitivně oceněn zejména s ohledem na přehlednost, omezování zbytečného papírování, skladování účtenek a pohodlnosti ovládání aplikace.

Air Bank působila na OZP stejně jako na ostatní klienty velmi pozitivně svou dynamikou, nízkými náklady a na rozdíl od dalších nízkonákladových bank i stále lepší a výrazně rychle se rozvíjející dostupností.

Na dalších místech se pak umístila Poštovní spořitelna se 74,4 procenty. Tato banka dosáhla výrazně lepšího hodnocení od odborné poroty – 80,23 procent, než od veřejnosti, kde dosáhla jen na 68,57 procent. To svědčí i o tom, že samotná velmi široká dostupnost služeb a poboček v rámci České pošty, nemusí svědčit o kvalitě poskytovaných služeb tak, jak jí OZP vnímají při běžném styku s touto bankou. I tak je ale čtvrté místo velmi dobrým výsledkem. Na páté pozici se následně umístila UniCredit Bank.

První klientský rating, kde hodnotí pouze osoby se zdravotním postižením

Nejvstřícnější banka - Handicap Friendly je první klientský rating, kde hodnotí banky přímo osoby se zdravotním postižením. Tyto osoby mohou ohodnotit banky na stupnici od 1 do 10, představující žebříček 10-100 procent. Hodnotit mohou buď jednu, či několik bank. OZP tak nemusí hodnotit pouze banky, jejímiž jsou klienty, ale mohou ohodnotit dle svých znalostí či pocitu i banky ostatní. Nejvstřícnější bankou - Handicap Friendly za rok 2016 se stala Česká spořitelna

Diskutovat (0)


Vstřícná banka

Komplexní a objektivní hodnocení bank působících na českém trhu. Hodnotit můžete také Vy! Více

Certifikovaný kalkulátor poplatků

Jednoduše si vypočítejte své bankovní poplatky

Kalkulátor