Novinka v internetovém bankovnictví LBBW Bank CZ


27. 03. 2012  21:04     tz     komentáře (0)

LBBW Bank CZ rozšiřuje služby internetového bankovnictví a od dubna 2012 zavádí službu „LBBW Business Direct“. Novinku využijí zejména podnikatelské subjekty provádějící větší množství plateb či používající vícestupňové podepisování. Umožní jim export a import dat nebo využití kombinovaného vícestupňového podepisování platebních příkazů.

LBBW Bank CZ zareagovala na podněty z posledního průzkumu spokojenosti klientů a rozšiřuje služby internetového bankovnictví o „LBBW Business Direct“. Touto službou nově zavádí možnost exportovat a importovat data z účetnictví a zpět, vytváření hromadných příkazů k úhradě, využití kombinovaného vícestupňového podepisování platebních příkazů apod..

Služba je primárně určena zejména pro subjekty z oblasti podnikatelské sféry, profese svobodných povolání, neziskové společnosti, občanská sdružení a další.    


Novinka v internetovém bankovnictví LBBW Bank CZ

Diskutovat (0)