O projektu

Vstřícná banka představuje projekt prvního tuzemského, nezávislého a objektivního ratingu bank v České republice

Projekt ratingu bank v ČR se zásadním způsobem liší od všech dosavadních projektů vztahujících se k bankám. Pravidelné čtvrtletní ratingy a hodnocení bank Vstřícná banka mají za úkol poskytovat kvalitní a objektivní informace o tuzemských bankách, jejich kondici, stavu, image a kvalitě jejich služeb s výhledem vývoje do budoucna.

Klienti bank, potenciální klienti bank, odborná veřejnost, ale i banky samotné získají pravidelné informace o stavu v jakém se každé čtvrtletí banky nachází.

Odbornost a profesionalitu hodnocení zajišťují nezávislí odborníci ze světa médií, finančnictví a vzdělávání.

Pohled veřejnosti, působení image jednotlivých bank i cítění vztahu ke klientům zajišťuje hlasování veřejnosti, která může rating bank rovněž ovlivnit. Hlasování veřejnosti lépe než cokoliv jiného pomůže zjistit aktuální vnímání bank a jejich image ze strany klientů i ostatních občanů.

Nezávislost a odbornost zajišťuje nezávislý server, který se dlouhodobě zabývá bankovními poplatky a snahou o kultivaci chování bank vůči klientům www.bankovnipoplatky.com

To vše dohromady vytváří základ nejkomplexnějšího ratingu a hodnocení bank, které dosud nemělo v České republice konkurenci a které konečně umožní veřejnosti, bankám i odborníkům přístup ke kvalitním informacím o stavu a vývoji bank působících v České republice.

Kategorie

Retailové banky působící v ČR, které nabízejí základní, běžné bankovní služby pro retailovou klientelu v České republice a mají počty klientů alespoň v tisících (bez ohledu na to, zda-li jde o banku působící v ČR či zahraniční pobočku banky) a vzhledem k rozsahu nabídky také Poštovní spořitelna, která jinak spadá pod ČSOB:

 • Air Bank - hodnocena od I. čtvrtletí roku 2012
 • Citibank
 • Česká spořitelna
 • ČSOB
 • Equa Bank - hodnocena od I. čtvrtletí roku 2012
 • GE Money Bank
 • Komerční banka
 • mBank (BRE Bank)
 • Expobank CZ (dříve LBBW)
 • Poštovní spořitelna (zařazena do hodnocení jako klienty vnímaná samostatná značka, s kompletní nabídkou produktů, přestože se nejedná o klasickou banku, ale divizi banky ČSOB)
 • Raiffeisenbank
 • UniCredit Bank
 • Volksbank CZ
 • Fio banka - hodnocena je od III. čtvrtletí roku 2010
 • Zuno Bank - hodnocena od I. čtvrtletí roku 2012

Rozdíly ve srovnání s konkurenčními anketami:

 • Nevytváření pořadí, žádné stupně vítězů.
 • Celoroční hodnocení, nikoliv jednorázová akce. Hodnocení se bude vyvíjet v čase a banky mohou na negativní či pozitivní trendy okamžitě reagovat změnou své politiky.
 • Poplatkožrout – zábava, akce, zapamatovatelnost, důvěryhodnost, známost maskota (jasná a hmatatelná vizualizace, široké možnosti využití práce s maskotem v médiích a v reálu).
 • Průhlednost a objektivnost hodnocení – hodnocení se nezaměřuje pouze na jednu metodu a není postaveno na jedné skupině hodnotících. Kombinuje se zde hlasování poroty, veřejnosti a objektivní testování bank. Hlasování veřejnosti je navíc více chráněno proti ovlivňování procesem registrace. Nejde tedy ani o prosté hlasování lidí, ale ani o hodnocení VIP poroty.
 • Originalita a komplexnost – jasným a srozumitelným způsobem se hodnotí banky v několika kritériích. Hodnotící systém kombinuje hodnocení všech nejdůležitějších složek práce a prezentace bank.
 • Popularizace bankovního sektoru u veřejnosti – smyslem není pouze hodnotit, ale také zvýšit zájem o bankovní problematiku u veřejnosti.

 

Základní popis hodnocení:

 • Základní tři kritéria hodnocení – bankovní poplatky (nízké poplatky, průhledné ceny) / produkty a služby banky (kvalitní služby, široká škála produktů) / image banky (působení navenek, komunikace s klienty)
 • Každé kritérium hodnotí odlišná skupina hodnotitelů dle logiky a smyslu hodnocení. Bankovní poplatky – organizátor (www.bankovnipoplatky.com), produkty a služby banky – odborná porota, image banky – zaregistrovaní návštěvníci (veřejnost) - a neregistrovaní uživatelé (hodnotí z jednoduchého formuláře na serveru www.bankovnipoplatky.com nebo www.mojepoplatky.cz či na stránkách mediálních partnerů projektu.)

Měření kvality a vstřícnosti bank (tzv. proklienstký přístup) - udílení poplatkožrouta za kvalitu, za zlepšení, za přínos. Nový systém hodnocení kombinující hlas veřejnosti, odborné poroty a objektivního zkoumání výše poplatků.

 

Podmínky účasti

Účast v hodnocení je pro banky bezplatná. Do budoucna je možné rozšířit počet hodnocených bank i o další finanční ústavy (pobočky zahraničních bank, družstevní záložny, které nabízejí služby jako banka apod.). Hodnocení probíhá na webu www.vstricnabanka.cz , organizátorem hodnocení je server www.bankovnipoplatky.com. O rozšíření hodnocených bank rozhoduje organizátor.


Komplexní a objektivní hodnocení bank působících na českém trhu. Hodnotit můžete také Vy! Více