Oddlužení dnes už jen za 4 tisíce. Pochybné agentury už si nevydělávají - I. díl


28. 09. 2019  00:27     Miroslav Zeman     komentáře (0)

I. DÍL ČLÁNKU: Pro předlužené lidi existuje často už jen jediná záchrana. Oddlužení, neboli osobní bankrot či insolvence. Místo, aby jim tento způsob řešení dluhů pomáhal, znamenal pro ně celý proces často velké riziko. Současné podmínky jsou pro dlužníky výrazně výhodnější než v minulosti.

 

Oddlužení dnes už jen za 4 tisíce. Pochybné agentury už si nevydělávají - I. díl
Dle statistik řeší své závazky osobním bankrotem každý rok až 20 000 lidí. Pro mnohé je to často jediná záchrana, jak se zbavit extrémního předlužení. Pokud by totiž osobní bankrot neexistoval, lidé by až do konce života neměli šanci se dluhů a stále narůstajících úroků zbavit.

Živnost založená na neštěstí jiných - v ČR nic neobvyklého

Jak už to bývá bohužel zvykem, na neštěstí jiných si svou živnost založily nejrůznější pochybné firmy, které od předlužených lidí vybíraly desetitisíce korun. Za nic, protože zpracovaný návrh na schválení insolvence byl pro nedostatky zamítnut. Podle statistik tak bylo vráceno či zamítnuto až 16 % všech podaných návrhů na insolvenci. Často právě kvůli neúplnosti, nebo nekvalitnímu zpracování. Postižení lidé se však vrácení svých peněz většinou nedočkali.

Parazitování na neštěstí druhých – tzv. obchod s chudobou - se proto rozhodlo ministerstvo spravedlnosti už v roce 2017 ukončit a stanovilo jasný strop pro cenu za zpracování návrhů na povolení insolvence, stejně jako nová omezující pravidla.

Cena za zpracování už jen 4 tisíce korun

V současnosti tak je stanoven strop ceny, kterou mou zpracovatelé návrhů od předluženého člověka požadovat. Advokát, notář, nebo exekutor tak mohou obdržet za zpracování návrhu na osobní bankrot pouze částku do 4 tisíc korun. Jakákoliv vyšší částka požadovaná za zpracování dokumentů by byla v rozporu s právními předpisy a zpracovatel by ji musel klientovi vracet.

Zatímco ještě před třemi lety se ceny za zpracování dokumentace pohybovaly v rozmezí od 5 do 40 tisíc korun, nyní je standardní a maximální cena pouze oněch 4 tisíce korun. Pro lidi žádající o schválení osobního bankrotu to tak znamená značnou úlevu proti minulému stavu.

Lidé už navíc nemusí hradit odměnu za zpracování návrhu předem. Uhrazena bude až po schválení a povolení insolvence, z příslušných splátek, které bude dlužník v rámci insolvence pravidelně měsíčně hradit.

I nadále existuje možnost bezplatného zpracování dokumentů pro ty nejvíce sociálně ohrožené dlužníky. Dokumenty mohou zpracovávat i neziskové veřejně prospěšné organizace, které získaly státní akreditaci. U těchto společností tak mohou lidé pořídit zpracování dokumentů zdarma. Zpravidla si však musí pro velký zájem počkat.

Návrh na osobní bankrot už nemůže zpracovat kdokoliv

Zatímco dříve bylo možné, aby insolvenční návrh zpracoval v podstatě kdokoliv, včetně samotného dlužníka, nebo pochybné agentury, dnes už to možné není. Stanoví se totiž jasné vymezení osob, které mohou moci insolvenční návrhy zpracovávat. Jsou to zejména osoby s právnickým vzděláním a potřebnými podmínkami, jako jsou advokáti, notáři, insolvenční správci, exekutoři nebo právě neziskové, veřejně prospěšné organizace se státní akreditací. Nikdo jiný už se v této agendě nemůže angažovat. Klienti tak získají garanci správnosti návrhu, případně možnosti reklamace vad návrhů, a současně za tuto službu zaplatí regulovanou cenu. Tímto opatřením ministerstvo výrazně zvýšilo úspěšnost podaných návrhů, jejichž poměrně velká část byla v minulosti zamítána.

 Oddlužení dnes už jen za 4 tisíce. Pochybné agentury už si nevydělávají - I. díl

Diskutovat (0)


Komplexní a objektivní hodnocení bank působících na českém trhu. Hodnotit můžete také Vy! Více