Pokuta pro Fincentrum 1,5 milionů korun je definitivní


02. 07. 2018  00:11     Miroslav Zeman     komentáře (0)

Česká národní banka v rámci své dozorové a kontrolní činnosti nad pojišťovacími zprostředkovateli udělila velmi vysokou pokutu společnosti Fincentrum. Přestože k porušování povinností docházelo už v roce 2014, z důvodů odvolávání se konečné rozhodnutí o pokutě posunulo až na letošní rok.

Pokuta pro Fincentrum 1,5 milionů korun je definitivní
V tomto konkrétním případě dostala společnost Fincentrum pokutu za následující prohřešky. Zástupci společnosti nenahrávali mobilní komunikaci při sjednávání pojištění. Tedy společnost záměrně neumožnila, aby bylo možné kontrolovat jak zástupci společnosti s klienty jednají a zda jim poskytují všech potřebné informace. Dále docházelo ke střetu zájmů, kdy společnost neinformovala klienty o tom, že místopředseda představenstva společnosti je současně poskytovatelem produktu životního pojištění, a další pochybení.

Problém porušování povinností ze strany pojišťovacích zprostředkovatelů se táhne již mnoho let. V České republice totiž vznikl systém velmi vysokých provizí pro zprostředkovatele za sjednání pojištění. Navíc do systému vstoupilo mnoho nekvalitních společností i nekvalitních a neseriózních pojišťovacích zprostředkovatelů a poradců. Dá se říci, že hlavním smyslem činnosti těchto lidí a společností není péče o klienta a nezávislé poradenství pro něj, ale zejména dosažení co nejvyššího zisku formou provizí. Za tímto účelem se neštítí někteří z těchto zprostředkovatelů klienty dokonce poškozovat.

Nepravdivé či zavádějící poskytování informací

Pojišťovací zprostředkovatele velmi často porušují povinnost řádně, pravdivě a úplně informovat klienty o všech aspektech daného produktu, který je jim nabízen. Zamlčují se tak například různé sankce, výluky či nevýhodné stránky produktu a naopak se zvýrazňují ty pozitivní. To vše s cílem dosáhnout pro zprostředkovatele výhodné provize. 

Nenahrávání jednání s klientem

Velmi častým prohřeškem je nedokumentování jednání s klientem. Důvody mohou být v zásadě dva. Buď zprostředkovatel ví, že bude porušovat svou povinnost a neuvádět pravdivé informace při jednání s klientem a nebude s ním jednat férově a tedy bojkotuje důkaz, který by to mohl prokazovat, nebo je nedbalí a povinnost porušuje buď neúmyslně a nebo pro své pohodlí. Ani jeden přístup však nemůže být akceptován, protože se tím porušují závazné právní předpisy pro výkon této činnosti a likvidují se důkazy, které by mohli odhalit nekalé obchodní praktiky či záměrné poškozování klientů.

Nenahrávání mobilní komunikace s klienty

Povinnost nahrávání se nevztahuje jen na samotná jednání s klienty, ale také na mobilní komunikaci a nabízení služeb prostřednictvím mobilní komunikace. Všichni velmi dobře známe, když nám oznání operátor v mobilu, že mobilní komunikace bude v zájmu klienta nahrávána. Právě v tomto případě se mimo jiné dopustila pochybení i společnost Fincentrum.

Objevují se i další formy pochybení pojišťovacích zprostředkovatelů jako vydávání životního pojištění za výhodné spoření. Přitom ČNB už v mnoha případech deklarovala, že se tímto označením uvádějí klienti v zásadní omyl a toto jednání tak zcela porušuje právo klienta na pravdivé a nezkreslené informace o produktu.Pokuta pro Fincentrum 1,5 milionů korun je definitivní

Diskutovat (0)