undefined


Položené dotazy


Dotaz

Dobrý den. S manželem právě kupujeme bytovou jednotku. Jedná se o prvoprodej v novostavbě. Problém je, že od kolaudace uplynulo více jak 5 let, byt celou dobu nikdo neužíval, nevlastnil. Je možné i tak nějakým způsobem vyřešit osvobození od daně z nabytí nemovitosti? Děkuji Lejsalová

Odpověď

Obávám se, že ne, ale nejsem daňový specialista. Obraťte se s radou na daňového poradce. Váš dotaz je nad rámec odpovědny.

 


Dotaz

Dobrý den, před časem CITI Bank zbavilo Retailového portfolia a celu agendu přebralo Raiffeisen Bank A.G. Můj dotaz? Může banka jednostranně dat výpověď jen na základě změny banky/majitele portfolia? Lhůta pro převod kreditního zůstatku ze zrušeného účtu CITI Bank ( zrušení provedla banka ) ve prospěch účtu v jiném bankovním ústavu? Děkuji za odpověď Germans

Odpověď

Pokud se  jedná o platební účet (běžný účet), tak ano. Zákon o platebním styku uvádí, že lze účet vypovědět bez udání důvodu, ale výpovědní lhůta musí být minimálně 2 měsíce. Pokud se vypovídá účet úvěrový, tak tam se asi budeme řídit jen občanským zákoníkem.


Dotaz

Dobrý den, všude jsem se dočetl, že kreditní kartu musí člověk zaplatit během bezúročného období, jinak si pěkně připlatí. Nikde jsem se ale nedočetl, jaká nastane situace, když dluh kreditní karty zaplatíte například týden po platbě u obchodníka. Bezúročné období poté pokračuje až do předem daného data, nebo se anuluje a automaticky otevře nové s další platbou? Děkuji

Odpověď

Dobrý den,

Váš dotaz nenaplňuje podstatu této odpovědny, tzn. radu na to, jak si stěžovat na banku. Nicméně k Vašemu dotazu: na to se zeptejte svého vydavatele kreditní karty. Podle logiky, jak tyto karty fungují však lze dovodit, že když zaplatíte utracenou částku dříve, tak by se Vám úrok také nepočítal, neboť úvěr bude splacen, a to před jeho dobou splatnosti. Bezúročné obodbí se však asi neanuluje, protože vydavatelé to mohou mít nastaveno v systému na jednotné datum pro všechny karty. Ale opět - to by Vám také mohl sdělit vydavatel.

Ale každý vydavatel to může mít nastaveno jinak a např. se může stát, že vydavatel nedokáže Vaši platbu identifikovat, tak ji vrátí na účet, ze kterého přišla.


Dotaz

Jaký je poplatek za placení na účet vedený v Uni credit bank přes pokladnu Uni credit bank?

Odpověď

.... se podívejte do sazebníku banky a pokud to tam není, tak ai není žádný. Nicméně tento dotaz sem nepatří!! Tato poradna není komerční poradnou.


Dotaz

Jaké jsou poplatky za založení a vedení eurokonta?

Odpověď

No ti si prosím najděte na stránkách příslušné banky. Asi jste si nevšiml(a), že tato poradna není komerční, ale je to poradna o tom, jak si stěžovat na banku.


Dotaz

Dobrý den, každý rok mohu z hypotéky bezplatně splatit 25% z cílové částky. Jak se vyplatí každý rok vložit 50000,- Kč (100000,- Kč) oproti tomu počkat na konec fixace (za 5 let) a vložit jednorázově 250000,- Kč (500000,- Kč) při hypotéce 1000000,- Kč a splátce 3700,- Kč měsíčně?

Odpověď

Dobrý den,

Váš dotaz přesahuje rámec této odpovědny. Není to komerční poradenství. Děkuji za pochopení.

 

 


Dotaz

Dobrý den, vzal jsem si spotřebitelský úvěr 30000,- Kč se splatností 30 měs. s úrokem 92,35% p.a.a RPSN 189,11% u PRONTO CREDIT s.r.o. Navíc je účtován poplatek za poskytnutí úvěru (náklady na poskytnutí úvěru a na administraci uzavření smlouvy) v částce 11850,- Kč. Tyto náklady jsou rozpočítány do jednotlivých splátek ve výši 395,- Kč. Celková měsíční splátka včetně částky za náklady je 2992,- Kč. Po splacení tří splátek jsem se rozhodl úvěr předčasně splatit. Bylo mně sděleno, že musím mimo jistiny doplatit i všechny dlužné splátky do 30. měsice za náklady na uzavření úvěru, jelikož je to smluvně ujednáno. Je takový postup správný? Dle zákona o spotřebitelském úvěru mám právo právo na snížení celkových nákladů spotřebitelského úvěru o výši úroku a dalších nákladů, které bych byl povinen platit v případě, kdy by nedošlo k předčasnému splacení úvěru. Jak se mohu případně bránit? Děkuji za odpověď.

Odpověď

Dobrý den,

protože se jedná o spotřebitelský úvěr, kontaktujte kancelář finančího arbitra ČR nebo rovnou podejte návrh na zahájení řízení před finančním arbitrem. Vše potřebné naleznete na stránkách www.finarbitr.cz.

 


Dotaz

Dobrý den, moje máma se rozhodla darovat mé dceři nemovitost, jaká se platí daň? Děkuji za odpověď. Jakubíček

Odpověď

Dobrý den,

tato odpovědna slouží k tomu, abychom radili zejména spotřebitelům, jak na banky v případě stížností. Tento dotaz nezapadá do koncepce této odpovědny.


Dotaz

Dobrý den, před čtyřmi lety jsme si vzali hypoteku na dům a ručili jsme bytem, který je majetkem přítelkyně, nyní jsme se dostali do situace, kdy nejsme schopni splácet všechny úvěry apod., jedinou záchranou pro nás by byl prodej bytu, jenže banka poslala odhadce na dům a ten nám sdělil, že zbývající částka hypotéky je vyšší než cena nemovitosti, takže byt prodat nemůžeme, dá se s tím něco dělat?

Odpověď

Dobrý den,

se vším se dá něco dělat, ale bez komunikace s bankou to nepůjde. Více Vám neporadím. Je potřeba asi provést společně analýzu Vaší situace. Pokud Vám banka akceptovala byt jako zajištění úvěru, tak asi byl v dané době dostatečný. Jinak by Vám asi banka úvěr neposkytla. Pokud je cena bytu coby nemovitosti nižší než hypotéka, je to věcí zejména banky, která akceptovala hodnotu zajištěné nemovitosti. Banka je povinna při poskytování hypotéčního úvěru si zajistit zástavu nemovitosti a je její povinností úvěr poskytovat obezřetně.

 

 


Dotaz

Kde mohu směnit šek vydaný u Royal Bank of Canada?

Odpověď

Předložit k proplacení ho můžete u jakékoliv banky, která však umí zpracovávat šeky. Povětišnou jsou to ty "tradiční" banky.


Dotaz

Dobrý den, dostal jsem se do situace, kdy otec je vlastníkem 1/3 rodinného domu. Dalšími dvěma vlastníky jsou teta a strýc, který trvale bydlí v jedné krajní třetině domu. Otec je ochoten na mne svou třetinu přepsat. Já se svou družkou bychom si rádi vzali hypotéku, tento starý dům zrekonstruovali. Současně bychom z hypotéky chtěli vyplatit tetu, která s tímto souhlasí. Rád bych se zeptal jak ideálně postupovat? Mám na sebe nechat přepsat třetinu domu, poté dům rozdělit na tři bytové jednotky a bytovou jednotku, kterou by vlastnila má teta od ní poté pomocí hypotéky odkoupit? Můžete mi prosím objasnit jak postupovat při rozdělení domu na bytové jednotky? Děkuji, Honza Ohlásil.

Odpověď

Dobrý den,

omlouvám se, ale Váš dotaz je mimo záběr této poradny, která se má soustředit, jak postupovat v případě stížnosti na banky, příp.jiné finanční instituce. Já se danou problematikou nezabývám. Pokud chcete radu, budete se muset obrátit pravděpodobně na nějakého právníka zabývajícího se občanským právem.


Dotaz

Dobrý den, z kterých bankomatů v České republice mohu vybrat eura? Mám zajem zvlaště o Olomouc nebo Ostravu

Odpověď

Dobrý den,

no to já nevím, to si musíte zjistit na komerčních servrech bank, pokud toto vůbec dělají. Snad ČSOB, možná KB......


Dotaz

Dobrý den, v 7/2016 jsem si koupila na IČ (jsem OSVČ) auto a část kupní ceny jsem financovala úvěrem od UniCredit leasing. Před uzavřením stávající smlouvy jsem se snažila seznámit s podmínkami úvěru a podmínkami předčasného splacení. Zjistila jsem, že předčasné splacení je možné a budu hradit společnosti poplatek dle sazebníku. To jsem si našla, že bude ve výši 6 000 Kč. Nyní jsem se rozhodla, že předčasně ukončím tento úvěr. Společnost po mě ale požaduje zaplatit mimo jiné i úroky za celou plánovanou dobu. A odkazuje se na znění Všeobecných podmínek. Kde je uvedeno a toho jsem si nevšimla, že cituji: „Klient je oprávněn vrátit poskytnuté peněžní prostředky vč. všech poplatků a ve Splátkovém plánu všech předepsaných úroků před dobou stanovenou ve Smlouvě.“ Dle Všeobecných podmínek je smlouva uzavřená a řídí se zejména § 2395 a násl. občanského zákoníku. Po prostudování této části občanského zákoníku a zejména § 2399: (2) Úvěrovaný může vrátit úvěrujícímu peněžní prostředky před smluvenou dobou. Úroky zaplatí jen za dobu od poskytnutí do vrácení peněžních prostředků. Myslím si tedy, že na úroky nemají právo, protože zákon je přeci nadřazený jejich podmínkám, které nemohou odporovat znění zákonu. Vyjádření UniCredit leasingu je, že: „všude tam, kde to NOZ výslovně nevylučuje, jsou smluvní strany oprávněny sjednat odlišnou právní úpravu a/nebo aplikaci některých ustanovení NOZ vyloučit.“ Můžete mi říct, kde je pravda?

Odpověď

Ano, obecně je to pravda. Nový OZ postrádá výrazně kogentní, tedy neměnná a závazná ustanovení. Pokud se smluvní strany dohodly, lze učinit i jiank.

Nově tomu bude jinak ale po účinnosti zákona o spotřebitelském úvěru, který vstoupí v účinnost 1. prosince. Tam veškeré úvěry pro občany budou zařazeny pod kategorii "spotřebitelské úvěry". Váš případ by to ale nebyl, neboť jste si úvěr brala jako podnikatelka.


Dotaz

Dobrý den, chci se vás zeptat. V případě že při zakládání bankovního účtu mi ta osoba na pobočce splete jméno a poté mám ve smlouvě uvedené jméno špatně a smlouvu uzavřu protože jsem si toho nevšiml, může se stát že pak to z právního pohledu není můj účet a tedy poté ani ty peníze? Je to vůbec od té banky legální tam napsat špatné jméno? Jsou s tím nějaké jiné právní problémy?

Odpověď

Dobrý den,

identifikace klienta není dána jen jeho jménem, ale i dalšími znaky vč. toho, že si banka musí evidovat průkaz totožnosti a dokonce je oprávněna si pořídit i její kopii se souhlasem klienta. Takže pokud se spletla ve jménu, je to jen jeden z několika identifikačních znaků. Podle mého názoru by to neměl být problém. Je však nutné toto bezodkladně reklamovat u dané banky.


Dotaz

Dobrý den. V květnu 2016 sem refinancoval úvěr v ceně lemu plus ještě kartu v mbank. Kartu i úver jsem splatil na základe dohody a smlouvy. Teď se ale mbank ozvala s tím že není splněna podmínka Refinancování a to ze jsem kartu ne vypověděl. Jenomže o tohle mě nikto nezadal a taky to není uvedeno ve smlouvě. Má nárok banka trvat na tom aby sem kartu vypověděl i když to není ve smlouvě? Ve smlouvě je ze klient se zavazuje splatit zbývající jistiny úvěru a karty do 2 měsíců. A to jsem udělal. Momentálně kartu nevyuzivam a dlužna částka je 0,- Kč Moc krát dekuji za odpověď

Odpověď

Já neznám znění smlouvy ani podmínek k ní, takže Vám asi neporadím. Nicméně pokud si ustanovení vykládáte tak, jak jste ho popsal, napište stížnost bance a uvidíte. Pokud budou trvat na nějakém "odškodnění", tak se proti němu také ohraďte a požádejte o pomoc finannčího arbitra. Myslím, že je kompetnetní tento problém řešit a tudíž Vám pomoci.


Dotaz

Dobrý den, chtěl jsem si otevřít BÚ a účet spořící u Equa Bank. Jsem už ale dost starý na to, abych byl opatrný, tato banka nabízí neskutečně výhodné podmínky, skoro bych řekl, že se podbízí. Jsem před podepsáním smlouvy a teď jsem v Právu ze 13.8.2016 narazil na informaci, že v souvislosti s brexitem se propadají na svá historická minima i takové banky, jako Deutsche bank, UniCredit bank, nebo i Banco Popolare - nebo-li u nás Equa bank. Chci si do banky převést i životní úspory, proto vás prosím o radu - mám hledat jinou banku nebo se nemusím bát, že bych o peníze mohl přijít. Moc děkuji za odpověď, pro mě velmi cennou. Eda.

Odpověď

Dobrý den,

asi Vás zklamu, ale já neposkytuji žádné komerční porady. Rozhodnutí, jakou banku si zvolíte, je opravdu jen a jen na Vás. Obecná rada však zní - nikdy nedávejte celoživotní úspory jen do jednoho peněžního ústavu, ale zásadně je rozdělte mezi více bank. Pro vyšší jistotu si můžete prostudovat zprávu ČNB o finanční stabilitě za rok 2015, která je ke stažení na jejich internetových stránkách.  Komerčním poradenstvím se zabývá spoustu k tomu kvalifikovaných lidí.


Dotaz

Dobrý den, ráda bych znala Váš názor na možnost kompenzace ze strany banky za poskytnutí špatného čísla účtu. Můj přítel si založil účet v Komerční bance. Z nějakého důvodu mu banka nedala smouvu o novém účtu a všechny potřebné dokumenty již při první návštěvě, smlouvu si měl vyzvednout za dva dny. Protože ale potřeboval číslo účtu pro svého nového zaměstnavatele, požádal další den v bance o jakoukoli formu dokladu, na které bude uvedeno číslo účtu a IBAN. Takový dokument mu po ověření totožnosti (pasu) vydali na informacích banky v jeho pobočce. Kopii tohoto dokladu pak dal svému zaměstnavateli. Bohužel později zjistil, že mu banka vydala potvrzení o účtu jiného klienta takže celá výplata odešla na jiný účet (na tomto dokladu nefigurovalo jméno, pouze potvrzení o vedení účtu u KB, číslo a IBAN na hlavičkovém papíře banky apod,.). Asi po měsíčních peripetiích banka uznala, že zřejmě udělala chybu a že situaci napraví. Přítel peníze dosud neobdržel, ale snad k tomu brzo dojde. Je možné žádat o kompenzaci? Přítel si např. musel převést peníze ze zahraničního účtu a opakovaně chodit do banky, následně nadpracovávat změškané hodiny apod. Je důležité říct, že banka neuznala svou chybu písemně, ale máme k dispozici příslušný doklad se špatným číslem účtu. Děkuji za názor

Odpověď

Dobrý den,

pokud to tak je, jak píšete, tak banka by měla nahradit díky uvedení špatnéh čísla účtu všechny náklady, které byly spojeny s vymáháním peněžní částky, kterou zaměstnavatel zaslal na chybný účet. Tyto náklady však musí být skutečně vynaložné, což se bude Vašemu příteli těžko dokazovat. Jde např. o úšlý úrok, úhradu nějaké pokuty např. ze strany finanční správy apod. Náklady spojené s nadpracováním pracovnho času apod. banka asi neuzná,neboť není zde přímá souvislot mezi touto prací a chybným číslem účtu. Můžete to v bance zkusit, co ona na to. V případě zamítnutí této stížnosti (podejte ji písemně) se můžete obrátit na finannčího arbitra ČR a dále tuto záležitost oznámit Odboru ochrany spotřebitele v ČNB.


Dotaz

Dobrý den, jsem živnostník (ne s.r.o., ale FO podnikatel) s úvěrem na IČO a chci žádat o úvěr na rodné číslo. Je zákonem nebo v rámci centrálních registrů dána nutnost uvádět do žádosti o úvěr závazek, který mám na IČO? Je možné, aby v případě neuvedení tohoto závazku to ovlivnilo výsledné posouzení? Děkuji

Odpověď

Dobrý den,

je to komerční dotaz, nikoliv žádost o radu, jak na banku v případě stížnosti. Nicméně jsem názoru, že pokud jste fyzická osoba živnostník nebo občan, je celkem jdeno, jak jste si úvěr od banky vzal. V případě zajištění splátek Váš závazek tak jako tak musí být splácen a zdroje na ně jsou buď z podnikání nebo ze mzdy či platu. Pořád ale v závazku budete Vy jako podnikatel nebo jako občan. Nicméně prostudujte si podmínky banky.


Dotaz

dobrý den, prosím o radu, žádala jsem o úvěr u nebankovní společnosti, pán mi ozýval jen po telefonu, ten už nezvedá ani nijak nekomunikuje, vložila jsem na pokladně u České spořitelny na účet, který poslal sms 10 000 kč! Nemám ani smlouvu ani peníze, komu patří účet je bankovní tajemství,... Můžete mi poradit jak a kdo může zjistit pravomocně komu účet patří? vím jen, že EvPe Group Brno a mám v ruce jen pokladní lístek s vkladem na jeho účet. Ve spořitelně prý nic sdělovat nemůžou Asi zajít na policii, tam už jsem jednou byla, můžete prosím poradit postup? jak na podvodníky a lumpy

Odpověď

Dobrý den,

to, že jste udělala chybu, už asi tušíte. Nemáte nic v ruce, s výjimkou odpočtu z banky. Proto podejte stížnost na útvar ochrany spotřebitele do  ČNB a sdělte písmeně, co se Vám stalo. Možná se pokusí to řešit. Pokud však společnost nemá licenci z ČNB, pak se obraťte na Česou obchodní inspekci a sdělete jim, co se Vám přihodilo. Jinak zbývá jen soud......

 


Dotaz

Dobrý den, existuje banka ve které jsou základní služby zdarma plus ještě výběry ve všech bankomatech na světě, SEPA a zahraniční platby? Nevadí mi pokud bude podmínkou mít na účtě třeba 10 mil. nebo tak něco. Může to být i zahraniční banka. Popřípadě která banka je nejvýhodnějši pro člověka který má hodně peněz a nechce zbytečně moc platit? Děkuji.

Odpověď

Dobrý den,

Váš dotaz je ryze komerční. Já osobně nesleduji, kdo to má zdarma a kdo ne..... Prosím, to si můžete v rámci různých komerčních serverů najít a dokonce i porovnat..... Tato odpovědna primárně radí klientům se stížnostmi, při kterých je banky či jiné finanční instituce odmítly.


Dotaz

Dobry den, s manzelem jsme si v dubnu 2016 nasli byt a pozadali fin.poradce o pomoc s hypotekou. K dnesnimu dni nemame nacerpano, protoze prodavajici zatim nepodepsala zastavni smlouvu. KB nam uz mesic rezervuje 2.500.000 a chci se zeptat, jak vysokou pokutu zaplatime, pokud z podpisu uplne sejde a jak by bylo nejlepsi od smlouvy odstoupit, aby banka treba sankce vubec neuctovala? V sazebniku maji 5% z nenacerpane castky. To by bylo 125.000? Dekuji.

Odpověď

Dobrý den,

je mi líto, ale na to Vám neodpovím. Neznám podmínky, které máte ve smlouvě o úvěru. Pokud v sazebníku je to, co uvádíte, tak na to bude mít banka právo.


Dotaz

Dobrý den, chci se zeptat, zda je normální platit poplatek za změnu úrokové sazby v době ukončení fixace hypotéky a zvolení si nového období a fixace? mBank mi 30.6.2016 započítala 2393,-Kč, kdy jsem si místo pětiletého fixačního období zvolil jednoleté s menšími úroky? Děkuji za odpověď PS: v sazebníku jsem tuto položku nenašel

Odpověď

Dobrý den,

když jste položku nenašel v sazebníku, tak nevím, proč Vám ji banka účtuje. Podejte stížnost a žádejte vysvětlení. Případně se můžete obrátit o řešení na útvar ochrany spotřebitele v ČNB a tuto praktiku jim oznámit. Prozatím kompetence finančního arbitra k tomuto úvěru dána není, ale už se to bude měnit s novým zákonem o úvěrech pro spotřebitele.


Dotaz

Dobrý den, v jaké výši může restauratér počítat zákazníkovi poplatek za platbu kartou? Děkuji za odpověď. M.H.

Odpověď

Dobrý den,

poplatek, který platíte své bance můžete "zúčtovat" svému zákazníkovi, ale ten musí být o této skutečnosti informován a to dopředu. Výše se asi odvíjí od toho, co platíte své bance. Podle mého názoru by částka neměla být vyšší. Nevím však, zda je to vůči zákazníkovi vhodné. Může ho to odradit navštívit Váš podnik.


Dotaz

Dobrý den,spořím si na penzi od roku 2011 u ČS s přispěním zaměstnavatele.Bohužel firma ukončila svou činnost a byli jsme propuštěni s tříměsíčním odstupném.Mám nárok na zaplacení spořící částky spořitelnou než opět nastoupím do nové práce?Děkuji

Odpověď

Dobrý den,

podle mého názrou Vám penzijní společnost ČS nebude hradit příspěvek za zaměstnavatele, pokud dotaz směřoval na toto. Zkrátka budete mít nárok pouze na příslušný státní příspěvek podle toho, kolik si na penzi spoříte a až nastoupíte do zaměstnání, tak Vám zaměstnavatel může přispívat jako bonus pro zaměstnance.

Pochopil jsem dotaz dobře? Jinak toto není komerní poradna, ale poradna, jak postupovat v případě stížnosti na danou finanční instituci.


Dotaz

Dobrý den, před dvěma týdny jsme zadali v bance příkaz k úhradě ve výši 100000Kč.Peníze z účtu odešli 15.6.2016, ale do cílového účtu již nedorazily. Banka nám tvrdí, že jde o administrativní chybu a vše napraví. Nám mezitím naskakuj penále z nezaplacené pohledávky. Peníze však stále nemáme. Co máme dělat? Na co máme nárok? Může si toto banka vůbec dovolit?

Odpověď

Dobrý den,

určitě máte nárok na majetkouvou újmu, za které lze považovat předepsaná a zaplacené penále. Pokud se jedná o převod peněz v rámci ČR a EHP, jsou tyto převody regulovány zákonem o platebním styku. Zahraniční platební styk není v podstatě obecně regulován a záleží tedy na dohodě uzavřené mezi bankou a klientem.


Dotaz

Dobrý den, děkuji za odpověď. Nejsem si jistý co ještě paní myslela tímto: V úvěrové smlouvě tato informace obsažena není, neboť změna v průběhu smluvního vztahu není právně nárokovatelná. Znamená to, že to můžu a nemusím zaplatit, nebo si nemohu nárokovat pokud banka změní jednostranně podmínky a musím tedy dodržet to, co si zrovna k danému datu vymyslí? Děkuji za upřesnění.

Odpověď

Také neví, co tím myslela, ale pokud bude toto ještě chvíli tvrdit, tak bych prohlásil celou smlouvu za právně vadnou a dal žalobu na neplatnost smlouvy. Přeci cena služby je podstatná náležitost každé smlouvy a pokud se mění, tak je nutno souhlasu druhé strany. Banky si totiž zvykly klientům diktovat podmínky, zejména tam, kde klient ze smluvního vztahu nemůže vystoupit. Bohžel asi Vaše smlouva byla uzavřena před účinností NOZ, ale i ve starém obchodním zákoníku by se našly pojmy "dobré mravy" nebo "poctivé podnikání" nebo tak něco v úvodu....
Podle interperetace paní z banky bych se, bohužel, přiklonil k tomu,že musíte dodržet to, co si zrovna banka k danému datu vymyslí a bude to mít v aktuální verzi sazebníku. To je právě ten nešvar.... Však brzy skončí rekodifikací zákona o úvěrech pro spotřebiele, kam spadnou i hypotéční úvěry. Jen bude otázka, zda bude zakodifiována i tzv. nepravá retrospektivita, tj. zda se podle nové právní úpravy budou posuzovat i právní vztahy (smlouvy) vzinké před účinností rekodifikace.


Dotaz

Dobrý den, rád bych se zeptal, zda mi banka může účtovat poplatek za výmaz zástavního práva, pokud tento polatek nebyl zmíněn ani v úvěrové, ani v zástavní smlouvě? O výmaz jsem žádal z důvodu překlopení do řádného úvěru, kdy již není důvod, aby banka měla na nemovitost zástavní právo. Je uveden v aktuálním sazebníku takto: Změna (vyvázání, výměna, doplnění) zajištění nebo účastníka úvěrového případu,změna účelu, převod úvěru 2.000 Kč Paní mi na můj dotaz odpověděla takto: jak už jsem Vám v předchozím e-mailu sdělila, informace o úhradě poplatku za změnu není uvedena v úvěrové smlouvě (ani v zástavní). Řídí se aktuálním sazebníkem úhrad ČMSS, který je platný právě v době podání žádosti o změnu podmínek úvěrové smlouvy. Prosím o Váš názor. Děkuji.

Odpověď

Dobrý den,

pokud je to v sazebníku, tak ok. Jen mám trochu problém s tím, že se jedná o "aktuální sazebník". Vy byste měl mít právo se vyjádřit k tomu, že se sazebník mění a zda s tímto souhlasíte. Protože když jste si úvěr bral, sazebník byl jiný. Ceny za služby jsou podstatnou náležitostí smlouvy a se změnou této podmínky by měly souhlasit obě smluvní strany. Jinak je to diktát ze strany banky a to je, podle mého názoru, postižitelné civilní žalobou za jednorázové zhršení podmínek vůči spotřebiteli (což mj. zakazuje NOZ). Můžete tuto věc oznámit Samostatnémo odboru ochrany spotřebitele ČNB, která může prošetřit, zda banka neporušila platné právní normy ČR.

 


Dotaz

Dobrý den, V roce 2010 jsem žádal o poskytnutí hypotéky a od finančního poradce jsem se dozvěděl , že mám dluh na již nepoužívaném účte u jedné nejmenované banky cca 2000,- za vedení účtu. Tento jsem uhradil a získal jsem hypotéku. Tu řádně splácím a před měsícem 05/2016 jsem svou banku,která mi již jednou poskytla hypotéku požádal o navýšení hypotéky. Dozvěděl sem se, že mi byla zamítnuta. Výdělek i zajištění bylo dostačující a proto jsem přes registry hledal důvod. V bankovním registru jsem se dozvěděl,že mám dluh u již shora zmiňované banky, kde již dříve jsem uhradil dluh cca 2000,-kč a účet zrušil. Co teď dělat? V registru jsem se dočetl a spočítal ,že mi účet nezrušily, ale asi dál vedly a tím jsem znovu byl dlužník ,aniž bych o tom věděl. Podle registru byl dluh v roce 02/15 odepsán a uveden zápis nejhoršího statusu. Děkuji

Odpověď

Dobrý den,

tak se obraťte na tu banku nebo subjekt, který Vás z registru nevymazal. Pokud to instituce neudělá, tak to tam zůstává nějakou dobu. Ta je uvedena v informacích o daném regisru. Pokud Vám nečinností instituce vznikla majetková újma, můžete žádat po této instituci odškodnění. Pokud Vám nevyhoví, pak se lze domáhat náhrady soudní cestou. Bohužel, takto praxe se celkem běžně děje. Klient vše splatí, ale v registru je dále..... No kde není žalobce, není soudce.


Dotaz

Dobrý den, obracím se na Vás s dotazem ohledně nedodržení smluvních podmínek s bankou. V červnu 2015 jsme podepsali dodatek k úvěrové smlouvě, která říká, že od 7/2015 budeme mít snížený úrok při splnění dalších třech podmínek, které pravidelně splňujeme a tím i nižší splátku úvěru. Od výše uvedeného období ke změně nedošlo, osobní bankéř nenašel zmiňovaný dodatek. Můj dotaz zní, jaké jsou mé možnosti vůči bance? Děkuji. S pozdravem, Michal Baloun

Odpověď

Dobrý den,

podejte stížnost na banku (centrálu). Každá banka musí mít reklamační řád a v něm uvedeny informace, kam to podat apod. Můžete podat také stížnost u Samostatného odboru ochrany spotřebitele ČNB. Pokud je to úvěr spotřebitelský, lze podat stížnost i u Finančního arbitra. Důležité je, abyste měli k dispozici Vaše paré dodatku, kde jsou doloženy nabízené podmínky.


Dotaz

Dobrý den, Stala se mi velmi nepříjemná situace když jsem zjistila, že mám v bance blokaci účtu na částku 45. Tisíc.v bance jsem zjistila, že mi účet blokoval exekutor. Když jsem se s exekutorem spojila čekalo mne překvapení.exekuce je vedena na bývalého manžela . exekutor byl hodně překvapen, že už x let nejsme manželé a co více, že jsem podruhé vdaná. Zablokoval mi účet na základě informací 3 let staré. Účet mi odblokoval, ale mé osobě vznikli nepříjemné situace, kdy jsem týden zůstala bez prostředků. Jak mám nyní postupovat? Jak žádat náhradu škody za nesprávný postup? Nejen fyzickou, ale psychickou újmu? Děkuji za odpověď

Odpověď

Dobrý den,

to není záležitost banky, ale exekutora. Můžete se obrátit na Exekutorskou komoru. Pokud Vám byla způsobena újma (a to i nemajetková), můžete dát případ k soudu. Je to však na Vašem rozhodnutí.


Sekce obsahuje celkem 1012 dotazů. Výše vypsáno 0 - 30

schlossberger

doc. JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D.

Lektor semináře působil v bankovnictví od roku 1981 v různých odborných a později managerských pozicích v rámci SBČS a po roce 1990 komerčních bank (Komerční banka, Česká spořitelna, Raiffeisenbank CZ).

V roce 2002 byl zvolen Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR jako historický první finanční arbitr ČR na léta 2003 – 2007. Ve vysokém školství působí od roku 1996, v současné době je vedoucím Katedry financí Vysoké školy finanční a správní, a. s. V roce 2016 habilitoval v oboru Finance na Vysoké škole ekonomické, Fakultě financí a účetnictví a stal se docentem v oboru Finance. Dále působí jako expert a poradce v oblasti komerčního bankovnictví, zejména platebního styku, praní špinavých peněz, etiky v bankovnictví a ochrany spotřebitele. Publikoval více než 70 odborných statí, monografií a vědeckých studií.

Poradna