undefined


Položené dotazy


Dotaz

Dobrý den, před dvěma týdny jsme zadali v bance příkaz k úhradě ve výši 100000Kč.Peníze z účtu odešli 15.6.2016, ale do cílového účtu již nedorazily. Banka nám tvrdí, že jde o administrativní chybu a vše napraví. Nám mezitím naskakuj penále z nezaplacené pohledávky. Peníze však stále nemáme. Co máme dělat? Na co máme nárok? Může si toto banka vůbec dovolit?

Odpověď

Dobrý den,

určitě máte nárok na majetkouvou újmu, za které lze považovat předepsaná a zaplacené penále. Pokud se jedná o převod peněz v rámci ČR a EHP, jsou tyto převody regulovány zákonem o platebním styku. Zahraniční platební styk není v podstatě obecně regulován a záleží tedy na dohodě uzavřené mezi bankou a klientem.


Dotaz

Dobrý den, děkuji za odpověď. Nejsem si jistý co ještě paní myslela tímto: V úvěrové smlouvě tato informace obsažena není, neboť změna v průběhu smluvního vztahu není právně nárokovatelná. Znamená to, že to můžu a nemusím zaplatit, nebo si nemohu nárokovat pokud banka změní jednostranně podmínky a musím tedy dodržet to, co si zrovna k danému datu vymyslí? Děkuji za upřesnění.

Odpověď

Také neví, co tím myslela, ale pokud bude toto ještě chvíli tvrdit, tak bych prohlásil celou smlouvu za právně vadnou a dal žalobu na neplatnost smlouvy. Přeci cena služby je podstatná náležitost každé smlouvy a pokud se mění, tak je nutno souhlasu druhé strany. Banky si totiž zvykly klientům diktovat podmínky, zejména tam, kde klient ze smluvního vztahu nemůže vystoupit. Bohžel asi Vaše smlouva byla uzavřena před účinností NOZ, ale i ve starém obchodním zákoníku by se našly pojmy "dobré mravy" nebo "poctivé podnikání" nebo tak něco v úvodu....
Podle interperetace paní z banky bych se, bohužel, přiklonil k tomu,že musíte dodržet to, co si zrovna banka k danému datu vymyslí a bude to mít v aktuální verzi sazebníku. To je právě ten nešvar.... Však brzy skončí rekodifikací zákona o úvěrech pro spotřebiele, kam spadnou i hypotéční úvěry. Jen bude otázka, zda bude zakodifiována i tzv. nepravá retrospektivita, tj. zda se podle nové právní úpravy budou posuzovat i právní vztahy (smlouvy) vzinké před účinností rekodifikace.


Dotaz

Dobrý den, rád bych se zeptal, zda mi banka může účtovat poplatek za výmaz zástavního práva, pokud tento polatek nebyl zmíněn ani v úvěrové, ani v zástavní smlouvě? O výmaz jsem žádal z důvodu překlopení do řádného úvěru, kdy již není důvod, aby banka měla na nemovitost zástavní právo. Je uveden v aktuálním sazebníku takto: Změna (vyvázání, výměna, doplnění) zajištění nebo účastníka úvěrového případu,změna účelu, převod úvěru 2.000 Kč Paní mi na můj dotaz odpověděla takto: jak už jsem Vám v předchozím e-mailu sdělila, informace o úhradě poplatku za změnu není uvedena v úvěrové smlouvě (ani v zástavní). Řídí se aktuálním sazebníkem úhrad ČMSS, který je platný právě v době podání žádosti o změnu podmínek úvěrové smlouvy. Prosím o Váš názor. Děkuji.

Odpověď

Dobrý den,

pokud je to v sazebníku, tak ok. Jen mám trochu problém s tím, že se jedná o "aktuální sazebník". Vy byste měl mít právo se vyjádřit k tomu, že se sazebník mění a zda s tímto souhlasíte. Protože když jste si úvěr bral, sazebník byl jiný. Ceny za služby jsou podstatnou náležitostí smlouvy a se změnou této podmínky by měly souhlasit obě smluvní strany. Jinak je to diktát ze strany banky a to je, podle mého názoru, postižitelné civilní žalobou za jednorázové zhršení podmínek vůči spotřebiteli (což mj. zakazuje NOZ). Můžete tuto věc oznámit Samostatnémo odboru ochrany spotřebitele ČNB, která může prošetřit, zda banka neporušila platné právní normy ČR.

 


Dotaz

Dobrý den, V roce 2010 jsem žádal o poskytnutí hypotéky a od finančního poradce jsem se dozvěděl , že mám dluh na již nepoužívaném účte u jedné nejmenované banky cca 2000,- za vedení účtu. Tento jsem uhradil a získal jsem hypotéku. Tu řádně splácím a před měsícem 05/2016 jsem svou banku,která mi již jednou poskytla hypotéku požádal o navýšení hypotéky. Dozvěděl sem se, že mi byla zamítnuta. Výdělek i zajištění bylo dostačující a proto jsem přes registry hledal důvod. V bankovním registru jsem se dozvěděl,že mám dluh u již shora zmiňované banky, kde již dříve jsem uhradil dluh cca 2000,-kč a účet zrušil. Co teď dělat? V registru jsem se dočetl a spočítal ,že mi účet nezrušily, ale asi dál vedly a tím jsem znovu byl dlužník ,aniž bych o tom věděl. Podle registru byl dluh v roce 02/15 odepsán a uveden zápis nejhoršího statusu. Děkuji

Odpověď

Dobrý den,

tak se obraťte na tu banku nebo subjekt, který Vás z registru nevymazal. Pokud to instituce neudělá, tak to tam zůstává nějakou dobu. Ta je uvedena v informacích o daném regisru. Pokud Vám nečinností instituce vznikla majetková újma, můžete žádat po této instituci odškodnění. Pokud Vám nevyhoví, pak se lze domáhat náhrady soudní cestou. Bohužel, takto praxe se celkem běžně děje. Klient vše splatí, ale v registru je dále..... No kde není žalobce, není soudce.


Dotaz

Dobrý den, obracím se na Vás s dotazem ohledně nedodržení smluvních podmínek s bankou. V červnu 2015 jsme podepsali dodatek k úvěrové smlouvě, která říká, že od 7/2015 budeme mít snížený úrok při splnění dalších třech podmínek, které pravidelně splňujeme a tím i nižší splátku úvěru. Od výše uvedeného období ke změně nedošlo, osobní bankéř nenašel zmiňovaný dodatek. Můj dotaz zní, jaké jsou mé možnosti vůči bance? Děkuji. S pozdravem, Michal Baloun

Odpověď

Dobrý den,

podejte stížnost na banku (centrálu). Každá banka musí mít reklamační řád a v něm uvedeny informace, kam to podat apod. Můžete podat také stížnost u Samostatného odboru ochrany spotřebitele ČNB. Pokud je to úvěr spotřebitelský, lze podat stížnost i u Finančního arbitra. Důležité je, abyste měli k dispozici Vaše paré dodatku, kde jsou doloženy nabízené podmínky.


Dotaz

Dobrý den, Stala se mi velmi nepříjemná situace když jsem zjistila, že mám v bance blokaci účtu na částku 45. Tisíc.v bance jsem zjistila, že mi účet blokoval exekutor. Když jsem se s exekutorem spojila čekalo mne překvapení.exekuce je vedena na bývalého manžela . exekutor byl hodně překvapen, že už x let nejsme manželé a co více, že jsem podruhé vdaná. Zablokoval mi účet na základě informací 3 let staré. Účet mi odblokoval, ale mé osobě vznikli nepříjemné situace, kdy jsem týden zůstala bez prostředků. Jak mám nyní postupovat? Jak žádat náhradu škody za nesprávný postup? Nejen fyzickou, ale psychickou újmu? Děkuji za odpověď

Odpověď

Dobrý den,

to není záležitost banky, ale exekutora. Můžete se obrátit na Exekutorskou komoru. Pokud Vám byla způsobena újma (a to i nemajetková), můžete dát případ k soudu. Je to však na Vašem rozhodnutí.


Dotaz

Dobrý den, Běžně ceníky nepročítám, ale tentokrát jsem si změny prováděne v ceníku RB od 1.8.2016 přečetla a zjistila jsem, že pěkně v tichosti zavádí "záporný úrok" za zůstatek na účtu. V ceníku to je pojmenováno přesně "Poplatek ze zůstatku na účtech vedených v měně CZK, který překračuje 100mil.CZK" 0,5% p.a. 100mil. na účtu asi v životě nedosáhnu, ale pokud má někdo i účet v EUR, snižije se tato hranice na 1mil.EUR (s tím, že zůstatkem se rozumí součet kladných zůstatků na všech měnových složkách účtu) a zároveň se zvyšuje "poplatek" na 1% p.a. počítáno denně. Protože mám u RB i firemní účet a dosažení čas od času zůstatku 1mil.EUR na účtu je reálné, výbec se mi tato novinka nelíbí. Vlastní šetřením, jsem s hrůzou zjistila, že takový "poplatek" už má třeba i ČS. Zajímá mě váš názor, bude se záporný úrok na účtech opravdu objevovat postupně u všech bank? Bude se hranice pro výpočet tohoto "poplatku" snižovat?

Odpověď

Dobrý den,

pokud má banka dostatek zdrojů a není schopna je zhodnotit aktivními obchody, tak potřebuje "odradit" klienty od toho, aby u ní volné peněžní prostředky ukládali či ponechávali. Částky jsou poměrně vysoké, takže spotřebitelů se to asi obecně nedotkne. Pokud mají banky zdrojů dostatek, pak mohou tyto "poplatky" zavést s tím, že jsou povinny o tom informovat před jejich zavedením svou klientelu. Na další odpověď by to chtělo provést analýzu u bank v ČR. Možná na to část. může odpovědět zpráva o finanční stabilitě za rok 2015, kterou bude ČNB vydávat již v tomto týdnu.


Dotaz

Dobrý den stala se nám nemylá věc špatně uvedené č. účtu - platba odeslaná v EUR připsána na účet v USD zkoušeli jsme v den připsání reklamovat telefonicky (jako vždy v KB s tím se nedá nic dělat) nutnost uhrazení našich závazků 2 dbny poté KB nabídla kompenzaci s podmínkou plné výše zůstatku na USD účtu (což je nesplnitelné a z našich obratů zřejmé) KB bankovní poradce tam z našeho pohledu sedí jen pro okrasu u konverze si automaticky určili svůj kurz (cca +/-3,5centu jinde při tom objemu cca 1 cent) závěr KB si slízla smetanu a teď se tváří jak mrtvej brouk dá se s tím něco podniknout? Děkuji

Odpověď

Váš dotaz není pro mne naformulován dostatenčně jasně, takže mohu jen dovozovat:

Vy jste obdrželi platbu v EUR na účet USD, takže banka provedla konverzi. Banka zásadně postupuje podle platebního příkazu příkazce, takže pokud byl uveden USD účet, je dokonce povinna částku příkazu vůči němu zúčtovat. Další se řídí podmínkami banky příjemce. Pokud byla banka ochotna udělat nějaký "kompromis", pak je to v jejich rukou. Důležité je, jak vypadal příkaz ze zahraničí, tzn. od příkazce (byl v roli plátce).

Pokud moje úvaha je správná, tak je jen nutné se zamyslet, kdo sdělil USD číslo účtu plátci. Pokud Vy, pak je to smůla - je to Vaše chyba.


Dotaz

Dobry den,jsem ve financni tisni.Financni poradce mi nabidl refinancovani stavajiciho preklenovaciho uveru a uveru ze stavebniho sporeni prejit z Raiffeisen bank do Wustenrot.Castka 300tisic.U Raiffeisen bank jsem jiz dolozila faktury,slozenky na bytove ucely uvedene ve smlouve.Ted u Wustenrot budu znovu predkladat faktury,ucty na bytove ucely jako u Raiffeisen bank?Nebo uz ne?Bojim se, ze budu muset.Dekuji.

Odpověď

Dobrý den,

to já nevím, neznám podmínky čerpání toho úvěru. Poradce je povinen Vám toto závazně sdělit. Je nutno si pečlivě prostudovat podmínky dané banky. Pokud je to ale úvěr na bydlení, tak se to prokazovat musí, že se pořizují věci související s bydlením.


Dotaz

Dobrý den, chtěla bych se zeptat, zda má klient možnost nějaké obrany proti bankovním poplatkům a jaká má u toho práva? Děkuji za odpověď. S pozdravem Ivana

Odpověď

Dobrý den,

obrana je jednoduchá - vyměnit banku!! No, ono to zas tak jednoduché není, záleží, u jakého produktu apod. Obrana je možná jedině soudní cestou, tzn. prokázat soudu, že poplatky jsou v rozporu s dobrými mravy nebo že banka zneužívá svého postavení vůči slabší smluvní straně, kterým je spotřebitel. Pokud jsou poplatky měněny bez souhlasu klienta, tak je to taky "špatně". Cítíte-li se "oklamána" tím, že banka, podle Vašeho subjektivního názrou, porušuje zákon, lze tuto věc oznámit na odbor ochrany sptřebitele při ČNB. Jsem názoru, že poplatky nemůže řešit finanční aribtr, pokud by se toto téma "nevlezlo" do jeho kompetencí.


Dotaz

Dobrý den, jsem dvacatým rokem na invalidním vozíku. Třetím rokem žiji v podnájmu. Abych si vylepšila bydlení rozhodla jsem se pro hypotéku. Zkoušela jsem přes e-meil a telefon kontaktovat naše české banky. Zatím jsem zkontaktovala deset. Ale jedna banka neuzná invalidní důchod třetího stupně jako trvalý zdoj příjmů, druhá zase nepoičítá – do příjmu příspěvek na péči. A z práce mám příjem 8500 Kč. Proto bych ráda věděla proč každá banka má jiné podmínky. A případně u které mohu žádat o hypotéku. Taky slyším rady z bank, že mám hypotéku žádat s další osobou. Jen já nemám s kým žádat. Rodinné zázemí nemám, vyrůstala jsem po dětských domovech.

Odpověď

Dopbrý den,

zde Vám těžko odpovím. Je tomut tak, banky sociální dávky neuznávají jako příjem, přitom si osobně myslím, že je to příjem skoro nejjistější.... Měl jsem studenta na VŠ, který byl na tom podobně jako Vy a také mu banky hypotéku odmítly dát. Je to, bohužel, obchodní rozhodnutí bank. Na úvěr není právní nárok.


Dotaz

Dobrý den, v nejmenované bance, mám zřízený účet a kartu. Debetní kartu používám pro bězní výběry a platby v obchodech. Uvedenou kartu jsem použil pro online transakci jenom 2x. Na třetí den den došlo k neoprávněnému výběru do desítky transakcí v průběhu několika minut, a zcizeno mi byla vysoká částka peněz. Hned záhy jsem to zjistil a nahlásil jsem neoprávněné zneužití údajů karty u banky, později i u policie. Banka uvedené transakce nestornovala, zablokovala jenom kartu (fyzicky karta nebyla zcizena). V odpovědi na reklamaci banka uvedla,že reklamace bude trvat 180 dní (reklamuje transakce u svých partnerů). Jaký je zákonný rámec pro vrácení odcizených peněz bankou? Banka totiž povolila několik opakovaných transakcí u stejného obchodníka bez zablokování karty nebo ověření, jestli to skutečně platím já. Po druhé odpovědi na reklamační banka mlčí, tzn. má význam čekat do uplynutí avizovaných 180 dnů. VOZP tyhle ty věci moc neošetřují. Stanovuje prosím zákon povinnost za jakých podmínek má banka vrátit scizené peníze klientovi v této situaci, jak mám prosím postupovat? S pozdravem,

Odpověď

Dobrý den,

Banka by Vám měla peněžní prostředky vrátit v každém případě, protože kartu máte a v případě neztracení či neodcizení platební karty, podle mého názoru, byste měl peněžní prostředky obdržet neprodleně. Podle zákona o platebním styku (zákon č. 284/2009 Sb.) by měla banka neoprávněné zúčtování napravit a účet uvést do původního stavu. Jedná se totiž o neoprávněnou transakci, protože ji neudělal majitel karty (kdysi k tomu dávala výklad i CNB, možná byste to i na stránkách ČNB našel v části Platební styk, motidické výklady, stanoviska). Zákonná reklamační lhůta ale neexistuje. V případě, že nebudete spokojen, můžete podat stížnost u finačního arbitra na neoprávněné operace a zároveň můžete požadovat i náhradu škody. Příp. můžete podat podnět útvaru ochrany spotřebitele u ČNB., která prošetří, zda bankou uplatněný postup je správný.


Dotaz

Dobry den Pracuji v zahranici v Rakousku.Pozadal jsem si u mbanky v cesku o hypoteku na rekonstrukci domu,kterym budu i rucit(dum je v cesku).Predem jsem se informoval zda mbanka akceptuje dokumnety v nemcine a bylo mi receno ze ano.Na tomto zaklade jsem zacal u mbanky hypoteku vyrizovat,nyni se ale potykam s neznalsoti a nerozhodnosti zamestnancu.Nechal jsem si jiz pro tento ucel vypracovat odhad a veskerou potrebnou dokumentaci.Vyplatni pasky,vypisy z uctu to vse 6 mesicu zpet,potvrzeni od zamestnavatele,projekt atd atd.Momentalni situace je ze financni poradce po me zada dalsi a dalsi dokumentaci,kterou chce i prelozit do cestiny.V tom pripade nechapu smysl toho ze akceptuji dokumenty v nemcine.Mel uz jsem podobnou situaci u jine banky,kde jsem se nakonec rozhodl to ukoncit,kvuli neustalemu protahovani,kteremu nakonec podleham i ted.Zadam o hypoteku u nas nebot mam nemovitost v cesku a tou i rucim.Najivne jsem si myslel ze nekdo bude umet mluvit a cist nemecky,proto jsem dodal z vlastni vule i dalsi dokumenty,ktere ted po me chteji prelozit do cestiny.Takze se rozmyslim ze opet od toho upustim,nebot nejsem ochoten platit za drahe preklady a nakonec se budu potykat s dalsima prekazkama, ktere nakonec nikam nepovedou.Jedna podminka byla treba ze mi vyplati hypoteku na dvakrat,nechapu z jakeho duvodu??Mam dum,tim rucim,mam financni hotovost na konte,mam stejne zamestnani jiz dva roky,mam vyhotoveny projekt veskere dokumenty jsem dolozil a stale to nei dost?Takze bych prosim vas potreboval poradit od nejakeho odbornika na tuto problematiku.Jsem z teto situace rozhorcen a citim se podveden.Muzete mi nejak poradit?dekuji s pozdravem J.S.

Odpověď

Dobrý den,

zde nevím, co Vám poradit. Pokusit se najít si jinou banku, která stanoví jasné podmínky před čerpávním úvěru. To, že něco žádá banka přeložit do ČJ, to bych ještě cekem chápal, neboť oficiálním úřením jazykem na území ČR je čeština. Příp. můžete podat podnět ČNB, útvaru ochrany spotřebitele pro neúměrné zatěžovanání spotřebitele nebo pro nedostatečné informování spotřebitele při poskytování úvěru.


Dotaz

Dobrý den, vyřizuji si hypotéku u ČS.Máme odhad, vyřízení hypotéky všechno zcela zdarma. Kupujeme si byt ve výstavbě od developera. Tudíž se hypoteka čerpá postupně. Máme 5 splátek. Dnes jsem byla informována,že pokud budeme čerpat z hypotéky, musí se udělat odhad,teprve potom banka pustí peníze.(Pritom prvni odhad byl a byl v poradku odhadnut na vysi nasi hypopteky) Ale že kazdy odhad stojí 1.500,- to nám nikdo neřekl, ze budou jeste potreba 2 nebo 3 odhady a každý bude stát 1.500,-.( chápu to, ze neposlou penize nekam, kdyz by to nebylo hotové, ze to tak maji pod kontrolou a i my ) Navíc mne paní z ČS napsala na list papiru cislo uctu,castku a variabilni symbol, což na mne pusobí divně, jako podvod. Chci videt fakturu nebo cokoliv. Podle mne ( v bankach ) snad kazdy odhadce ani není ( odhadnou jsi to jak chcou) a sypememe jim jen tak peníze.Děkuji za radu...

Odpověď

Vše ba mělo být předmětem smlouvy, která s Vámi jako spotřebitelem musí být uzavřena písemně. Pokud se Vám něco nezdá, kontaktujte centrálu a podejte dotaz nebo stížnost, zda je to tak OK. O tom, proč máte mít na každé čerpání odhad - o tom by mělo být pojednáno v podmínkách banky. Není-li tomu tak, požadujte vysvětlení, a to od centrály, oddělení reklamací či stížností. Každá banka musí mít reklamační řád, kde jsou uvedeny kontakty a kroky, jak postupovat. Mně osobně se tento postup také nelíbí. Kdysi jsme čerpali také úvěr ve splátkách a naše banka žádný odhad nepožadovala. Vycházela z kupní ceny (tedy tržní ceny) nemovitosti, to proto ale, že jsme si brali úvěr asi pouze ve výši 30 % kupní (tržní) ceny.


Dotaz

Dobrý den,již jsem psala,jak mě EQUA bank blokovala účet dva roky.Po té co jsem mluvila telefonicky s bankou,paní mě řekla,že to podá na exekuční odd. a dnes ráno koukám na účet,6.5....a účet je čistý,odblokovaný. Měla bych nárok na nějakou kompenzaci od banky?Protože,ona účet blokovala od 20.10.2014,kdy jí exekutor oznámil,že je exe zrušena.DVA ROKY.Děkuji a přeji hezký den.Petrová

Odpověď

Pokud bance prokážete, že jste neoprávněou blokací utrpěla skutečnou ztrátu, pak by to možné asi bylo. Ale je to velmi obtížné to bance prokázat.


Dotaz

Dobrý den,v listopadu 2013 mě exekutor zablokoval účet u EQUA bank.20.října 2014 jim poslal zprávu,že je exekuce zrušena a účet může odblokovat,dodnes,tak banka neučinila,stále,již dva roky mám účet zablokovaný. Mám nárok na nějaké odškodné,nemohla jsem si na účet posílat peníze....děkuji Petrová Zuzana

Odpověď

Pokud máte od exekutora rozhodnutí, dejte ho bance.  Je mi to ale nějaké "divné", banka může účet blokovat pouze 6 měsíců, pak tato blokace ze zákona zaniká. Je otázkou, zda tam nejsou ještě další skutečnosti, které jste neuvedla.


Dotaz

Dobrý den splatnost mého úvěrů u české spor.je 21 den v měsíci splátku jsem vložil o 4 dny později a to z důvodu PN splátky za ostatní měsíce vždy platin termínu.den po mém vkladu mi přišla SMS ze mi nauctovali pokutu 500 Kč za opoždění splátky, je to v pořádku? Děkujni za odpoved

Odpověď

Dobrý den,

pokud je to v sazebníku banky a v podmínkách vztahujících se k úvěru, že za opožeděou splátku je účtován sankční poplatek v této výši, pak je vše OK.


Dotaz

Obdržel jsem v dubnu 2016 výpověď od Raiffeisen st. spoř. k smlouvě o stavebním spoření z důvodů § 2675 a 3077 NOZ. Žádné jiné odůvodnění ani rozebírání důvodů v dopise není obsaženo. Jinou předchozí komunikace se spořitelnou jsme neměl. Je vůbec takovýto konstrukt použití NOZ u smlouvy o st. spoření z roku 2000 možný? Je možné ze strany st. spoř. upřednostnit obecný předpis (NOZ) před ujednáním ve smlouvě, která má taxativně uvedené důvody pro jednostrannou výpověď St. spořitelny (v tomto případě VOP v době uzavření sml.)? Lze vůbec připustit retrospektivitu § 3077 NOZ na smlouvu o st. spoření z r. 2000? Není to zneužití právního rámce? Proč se domníváte ve své odpovědi tazateli na výpověď ČMSS z 22.5.2015, že FA není příslušný pro řešení takového sporu? Domnívám se, že právě pro tento důvod sporů s finančními institucemi existuje a proto byl zřízen, aby chránil pozičně slabší klienty finančních institucí? Děkuji MM

Odpověď

Dobrý den,

kompetence finančího arbitra jsou dány zákonem a on je nemůže překročit. Prozatím tam není v jeho kompetenci řešit spory se smluv se spotřebitelem, s výjimkou spotřebitelských úvěrů, životního pojištění a kolektivního investování. Ideální je navštívit danou banku a vše si to "vyříkat" s Vašim přiděleným obchodním zástupcem.

Ustanovení § 3077 právě říká, že se NOZ vztahuje i na smlouvy o účtu uzavřené před jeho účinností. Tím však ale nejsou dotčena práva a povinnosti smluvních stran, které byly stanoveny podle původních právních předpisů. Obecný § 2675 hovoří o tom, že ten, kdo vede účet, jej může kdykoliv vypovědět bez udání důvodů.

Takže možné to je, ale proč to banka učinila, to Vám já nepovím. Pokud by Vám banka nereagovala na Vaši stížnost k výpovědi, příp. Vás neuspokojila odpověď při osobní návštěvě, můžete podat podnět vůči Samostatnému odboru ochrany spotřebiele ČNB, Na Příkopě 28, Praha 1, pokud budete mít pocit, že banka porušila zákon.


Dotaz

GE MONEY BANK - prodej zbozi na Multiservis nelze splacet GE MONEY BANK provadi uverovani zbozi pri prodeji na splatky, takze prevzala funkci tzv. Multiservisu. Ten umoznoval nakupovat lidem zbozi ihned, ale splacet ho postupne. Na zaklade smlouvy bylo dohodnuto, kolik bude subjekt za zbozi splacet mesicne nez zbozi uhradi cele a jakym zpusobem ho bude splacet. Vzhledem k vybavovani celeho bytu jsme si vzali jeden nezbytny vyrobek do domacnosti v hodnote 18.000 kc take, takze jsem splaceli postupne na slozenky okolo 1.000 kc mesicne, jakmile jsme vycerpali vsechny slozenky pro splaceni, poslala jsem zadost o vyuctovani a pripadne jejich doplneni. Dodnes jsem vsak zadnou slozenku nedostala, az nyni zpravu, ze je vymahan nedoplatek na zaplaceni zbozi. Rada bych se zeptala, jak mohu z banky obdrzet slozenky, ktere byly dle smlouvy podkladem pro uhradu, a na kterych se nachazeji vsechny informace, vcetne cisla uctu, kam lze penize zasilat, nebot doslo ke kradezi v byte, a tyto podklady byly znicene, takze nezustal zadny kontakt tak, aby bylo mozne zbozi radne a vcas doplatit, MUltiservis, nyni GE MONEY BANK, pozn. mezitim zmenil 3x majitele, na vyzvy ke spolupraci nereaguje. Vypada to spise tak, ze misto splatek zbozi pujde o spolupraci s exekutory na prodeji ciziho majetku.

Odpověď

Nejvýhodnější je banku osobně navštívit a tam to vše probrat. Jistě budou mít podchycen Váš účet a sdělí Vám číslo účtu, kam budete např. i bezhotovostně převodem zbytek úvěru splácet. Můžete napsat také stížnost na centrálu banky, která Vám jistě odpoví ve smyslu reklamačního řádu. Pokud i takto by byl problém, můžete o pomoc požádat finančího arbitra ČR, jehož internetové stránky naleznete na www.finarbitr.cz. Je oprávněn se zabývat stížnostmi klientů právě v případě nečinnosti banky při spotřebitelském úvěru.


Dotaz

Dobrý den, v roce 2015 jsem podědil po své ženě akcie Komerční banky. Při převodu akcií na mé jméno mi bylo v KB řečeno, že si kvůli tomu musím zřídit portfoliový účet, který je zpoplatněný částkou 18,- Kč měsíčně za správu a 420,- Kč ročně za vedení portfolia. Manželka přitom žádný takový účet neměla a vyplácení dividend bylo vždy zdarma. Při reklamaci v KB mi bylo znovu řečeno, že jejich postup byl správný. Poplatek celkem cca 640,- Kč ročně mi připadá velmi nefér, navíc konkurenční banka údajně žádný takový poplatek neúčtuje. Mám tedy nějakou možnost se tohoto poplatku se zbavit, například převést si akcie k jinému správci? Děkuji za radu

Odpověď

Dobrý den,

na to Vám, bohužel, neodpovím. Pokud to mají v sazebníku, tak je to ok. Proč Vaše paní toto neměla, nedokáži také odhadnout. Možná za tehdejších podmínek účet nebyl, jen nějaká bankovní evidence. Můžete to jistě zkusit i u jiného správce.


Dotaz

Dobrý den, mám hypotéku u CSOB a ve smlouvě větu, vedení účtu zdarma. Po prvním roce mě přišla srážka z účtu 100 kč za Potvrzení o zaplacených úrocích za rok /bylo me vysvetleno, ze tento výpis neni soucasti vedeni uctu/... ale na výpisu z banky je: - Technická operace poplatku za potvrzení o výši úroku 100,00 Kč - Poplatek za potvrzení o výši úroku -82,60 Kč - DPH 21% DIČ CZ699000761 -17,40 Kč - Inkaso z běžného účtu 100,00 Kč - Technická operace poplatku za potvrzení o výši úroku -100,00 Kč. když jsem reklamoval výpis... že to neodpovídá realitě... odpověd banky byla... Protože tento poplatek obsahuje i daň z přidané hodnoty, musíme jej účtovat více účetními položkami. Nejdříve Vám bezúročně zapůjčíme 100 Kč na úhradu poplatku, z těchto zapůjčených finančních prostředků proúčtujemepředmětný poplatek, který je rozdělen na základ daně a daň z přidané hodnoty. Následně vyinkasujeme z Vašeho účtu částku 100 Kč na splacení prostředků zapůjčených na úhradu poplatku a poslední položkou je splacení zapůjčenéstokoruny z vyinkasovaných 100 Kč. Ve vyúčtování to vypadá typicky takto: - Technická operace poplatku za potvrzení o výši úroku 100,00 Kč - Poplatek za potvrzení o výši úroku -82,60 Kč - DPH 21% DIČ CZ699000761 -17,40 Kč - Inkaso z běžného účtu 100,00 Kč - Technická operace poplatku za potvrzení o výši úroku -100,00 Kč. Přestože musíme z technických důvodů účtovat v souvislosti s úhradou poplatku více položek, hradíte stále pouze 100 Kč, které jsme inkasovali z Vašeho účtu (položka označená inkaso z běžného účtu otázka je... může takhle banka účtovat ... nemám potvrzení o platbě 100 kč... a srazky z uctu neodpovídají srazkam provedenych bankou. Reklamaci na špatný výpis nechtějí uznat. Na koho se můžu obratit ? dekuji za pomoc

Odpověď

Dobrý den,

ano, už jsem se s tím setkal u této banky kdysi v podobném případě. Bohužel, jejich nastavení systému je nějaké "divné". Můžete se pokusit dovolat u Finančího arbitra a podat to jako "neoprávněný převod" ze strany banky. Případně můžete podat podnět Samostatnému odboru ochrany spotřebitele na ČNB.


Dotaz

Dobrý den, u České spořitelny jsem založil firemní účet na s.r.o. V bankovním výpisu je měsíčně kreditní úrok, ale také daň z úroku. Účetní mi tvrdí, že daň z kreditního úroku u firem tam nemá být a u jiných firem, které zpracovává a potažmo účtů jiných bank tam daň z úroku nemá. Celé se řeší až zdaněním na konci roku. V České spořitelně mi tvrdí, že účet je nastaven správně jako firemní a oni to mají na všech účtech takto správně a daň z kreditního úroku měsíčně strhávají. Je možno zjistit správný stav věci? Děkuji, s pozdravem, Libor Šikola

Odpověď

Dobrý den,

firemní účty nepodléhají tzv. srážkové dani. To si musí každý podnikatelský subjekt zařídit ve svém účstnictví. Obávám se, že Váš účet byl zařazen mezi účty fyzických osob - občanů. To, co Vám sděluje účetní, je správná informace v tuto chvíli. Jen Vaše terminologie je neobvyklá. Daň se strhává počítá z kladného úroku, který Vám banka měsíčně zúčtovává ve prospěch Vašeho účtu. Úrok zdaňujete jako příjem.


Dotaz

Dobrý den, chtěla bych se zeptat, zda je někde možné najít srovnání podílu poplatků na celkových výnosech bank? Mám na mysli celý český bankovní sektor. Pro porovnání se zeměmi EU jsem zkoušela hledat i na stránkách ECB, ale bohužel bez úspěchu. Můžete mi prosím poradit? Děkuji. S pozdravem I.

Odpověď

Dobrý den,

tak to si myslím, že nenajdete na nějakém jednom místě. Budte muset koukat do sazbeníků bank a udělat si sama tabulky. ECB je centrální banka a poplatky ji v podstatě nezajímají. Je to komerční hledisko poskytování služeb. Tyto oblasti v podstatě nejsou regulovány, takže centrální banky nezajímají.


Dotaz

Dobrý den,investuji u jisté banky do akciových fondů.Nedávno jsem dal příkaz na odkup v japonských jenech a převod byl do am.dolaru.Za pár dní jsem zjistil,že převod byl zrealizován,ale hodnota nebyla přepočítána tak jsem měl na ůčtě 115x víc.Byl jsem z toho pěkně přepadlej co s tím.Zanedlouho mě volal bankéř,že se stala nějaká chyba v systému a že to v zahraničí opraví. Mezitím se prostředky hodně zůročili.Chtě bych se zeptat zda mám nějaký nárok na část zhodnocené částky nebo jak mám postupovat.Děkuji za odpověd B.M.

Odpověď

Dobrý den,

obávám se, že nemáte nárok, neboť se jednalo o chybu banky a ta je oprávněna částku vystornovat. Pokud to neudělala, měl jste částku vrátit na účet, odkud přišly. Šlo o to, že jste se dopustil tzv. bezdůvodného obohacení, které je nutno ve smyslu občanského zákoníku vrátit. Ideální je dohodnout se s bankou, aby chybu opravila. Váš partner je Vaše banka, nikoliv zahraniční. Pro podrobnější info by bylo potřeba znát celý případ v detailu a to je nad rámec této poradny, která není založena na komerčním principu.


Dotaz

Dobrý den, prosím jestli nemáte nějakou informaci kdy začne platit toto : http://www.novinky.cz/finance/389336-poplatek-za-platbu-kartou-v-obchode-se-radikalne-snizil-vydelate-na-tom.html Od 9. prosince 2015 je tak u plateb prováděných debetními kartami nastaven strop ve výši 0,2 procenta z placené částky, u transakcí kreditními kartami pak činí 0,3 procenta. Naše banka kde máme běžný účet a od nich i plateb. terminál se nějak nemá k odpovědi děkuji S pozdravem

Odpověď

Dobrý den,

takto stanovené hodnoty za platební karty se týká poplatků mezi bankami. Tzn. banka akceptující toto platí bance, která kartu vydala. Obávám se, že se to asi nedotkne klienta - obchodníka. Přece si banka nebude snižovat výnosy.....?!


Dotaz

Dobrý den, chtěli jsme od České spořitelny hypotéku. Doložili jsme všechny doklady + jejich odhad nemovitosti zdarma. Poté nám zaslali smlouvu a na vyžádání i obchodní podmínky. Po přečtení jsme zjistili, že podmínky pro nás nejsou vhodné a požadovali po nás, abychom si půjčili o 300 000 víc na základě odhadu ceny nemovitosti. Proto jsme hypoteční smlouvu nepodepsali. Nyní mi přišel email tohoto znění: Bohužel se ke mně dostala informace, že odstupujete od připravené schválené hypotéky. Po konsultaci s manažerem hypotečního střediska Vás musím požádat o uhrazení odhadu, který jste měli zdarma, ale pokud klient odstupuje od schválené hypotéky - banka vyžaduje zpětné proplacení odhadu. Proto Vám zasílám platební údaje pro uhrazení platby: číslo účtu 150383-33103196/0800 částka 5.400,- a v.s. je Vaše rodné číslo. V případě jakéhokoliv dotazu se na mě klidně obraťte. Pokud by jste chtěli ještě prokonsultovat Vaší schválenou hypotéku jsem Vám také k dispozici. Moc děkuji Kateřina Vošická hypoteční specialista Česká spořitelna, a.s. region Severozápadní Čechy Chtěli jsme, aby nám poskytli podmínky před odhadem nemovitosti, ale bylo nám řečeno, že vše budeme řešit až po odhadu, že nám poté předloží smlouvu a veškeré podmínky a sazebníky a pak se budeme moci rozhodnout, zda hypotéku chceme nebo ne. Při podpisu žádosti o zpracování hypotéky jsme na nic upozorněni nebyli a ani jsme nedostali žádné podmínky. Má banka právo po nás chtít uhradit odhad? Zarážející je i to, že nám veškeré údaje poslali jen do mailu a nepřiložili žádný doklad ani odhad nemáme, ten dostala přímo banka od odhadkyně a my jsme ho ani neviděli. Děkuji za odpověď

Odpověď

Dobrý den,

řeknu to asi takto - chtít mohou, ale...... Určitě je rozhodující, že Vám při žádosti o úvěr musí být sděleny všechny podmínky vč. uplatnění sazebníku. Pokud jste přesvědčeni, že jste žádné podmínky nedostali, pak byste platit nic neměli, neboť jste o této skutečnosti nebyli informováni. U finančního arbitra toto zatím řešit nemůžete, ale můžete záležitost ohlásit na odboru ochrany spotřebitele ČNB. Oni to sice nebudou řešit jako případ, ale může to být podnět pro orgán dohledu, zda banka neprorušuje platné právní předpisy, v tomto případě občanský zákoník, který výrazným způsobem chrání spotřebitele. Důkazní břemeno o tom, že jste byli seznámeni se sazebníkem je na bance, nikoliv na Vás. Bude dostačovat to, co tvrdíte v dotaze. Bude otázka, zda v žádosti o úvěr není nějaká věta, že berete na vědomí podmínky a sazebník. Jinak obchodní podmínky je banka poskytovat automaticky, nikoliv na vyžádání klienta. To je velká chyba.


Dotaz

Dobrý den, V dodatku k úvěrové smlouvě na hypotéku mám v posledním odstavci uvedeno, že si banka strhne poplatek za vyhotovení dodatku k ÚS 5000 Kč (ten je v ceníku a je "v pořádku") nejpozději do 10ti dnů od podpisu smlouvy. Uběhly 3 měsíce a banka díky chybě pracovníka na pobočce nejenom že formálně neprovedla to co bylo v dodatku uvedeno a totiž že bude spoludlužník vyvázán, ale ani si nestrhla zmiňovaný poplatek. Provedení této změny a stržení poplatku z účtu banka provedla až na můj popud a po mojí návštěvě pobočky, protože mi to přišlo "divné", že si banka poplatek nestrhla. Má na to Banka dodatečně právo? Bylo mi řečeno, že "někde má banka v sazebníku uvedeno, že nárok na poplatek banky nezaniká." jedná se o UNICREDIT BANK. Děkuji za odpověď

Odpověď

Dobrý den,

smlouvu lze považovat za dokument, který upřesňuje obecně vyhlášené podmínky banky vč. sazebníku. Na takto stanovenou podmínku lze nahlížet ze dvou úhlů: 1. buď je to lhůta, kdy lze poředpokládat, že si banka poplatek strhne, což však neznamená, že nemůže i po jejím uplynutí nebo 2. jde o lhůtu, kdy si banka může popaltek strhnout a po jejím uplynutí již nikoliv (lhůta prekluzivní). Protože jste však spotřebitelem, pak si lze ve smyslu občanského zákoníku podmínku vyložit pro Vás příznivěji (generální ochrana spotřebitele). Proto si myslím, že stržení poplatku po uplynutí deseti dnů od ukončení smlouvy bylo provedeno v rozporu s tímto ujednáním. Je otázka, zda si budete jeho vrácení nárokovat soudní cestou. Prozatím řešení u finančního arbitra tot uplatnit nelze. Můžete však ČNB, odboru ochrany spotřebitele, oznámit tento případ s názorem, že banka postupovala "protiprávně". Kromě toho by Vám banka měla v sazebníku doložit, kde má i toto své prohlášení uvedené.


Dotaz

Dobrý den, chtela bych se zeptat, zda ma banka pravo uctovat si poplatek ve vysi 600kc, pri posledni splatce uveru, kdy uver byl vzdy hrazen vcas, bez problemu a jen proto, ze mam pravidelnou splatku v jiny den, nez byl uver sjednan, tak se mi posledni splatka navysila o vyse zminenou sumu. Dekuji za odpoved

Odpověď

Dobrý den,

jde o to, jak máte kocipovanou smlouvu a podmínky k ní. Je-li toto ve smouvě či sazebníku, pak má na to banka právo. Otázkou je, proč je splátka v jiný den než byl úvěr sjednán. Na to asi odpovědět nedokáži.


Dotaz

Dobrý den, pane Schlossbergere, ruším kartu Citibank a minulý týden mi sdělili, že mám ještě nějaký dluh, tento týden se dluh zdvojnásobil. Mám šanci a nárok od nich získat přehled všech mínusových i plusových položek ze svého účtu? Udělala jsem tu velkou chybu, že jsem si nehlídala výpisy (nemám tiskárnu). Ale poslední výpis a předposlední se lišil, měla jsem tam v disponibilním zůstatku rozdíl cca 6OO,-- Kč a na můj dotaz kam se tento obnos poděl mi zaměstnanec Citibank sdělil, že to je díky úvěru po telefonu, při nákupu nad 2.OOO,-- Kč prý mi tyto útraty "skákaly" do čerpání úvěru a tuto "službu" mi prý vypne. To je podivné vysvětlení. Tudíž si nejsem teď vůbec jistá, zda tam nějaký dluh ještě mám, ale je pravda, že to je mojí hloupostí, měla jsem si účet lépe hlídat. Děkuji za odpověď, Mil. Vopatová

Odpověď

Dobrý den,

banka je povinna informovat klienta pravidelně o všech transakcích, a to minimálně 1x měsíčně. Nevadí, když si výpisy netisknete, stačí je stahovat jako soubory do PC. Nevím, jak u dané banky funguje archivace. Moje banka má aktuální výpisy pod dobru tří měsíců on-line, pak jsou v archivu. Pokud je chci, musím si požádat a zašlou za úplatu. Nicméně stačím stahovat, takže to mám OK.

Pokud však máte nějaké nevyjasněné položky, banka je musí vysvětlit. Vy je ale budete muset vyspecifikovat, s čím nesouhlasíte nebo co se Vám na tom nezdá. Bez podkladů těžko lze něco reklamovat. O tom úvěru po telefonu - to nevím, co se tím myslí. Pokud Vás banka zatěžovala nějakými poplatky, musí být v sazebníku. Proto si prosím porvěřte sazebník nebo alepoň požádejte banku dostupným komunikačním médiem o vysvětlení. Po telefonu je to celkem problém. Pokud máte na kartě nesplacený dluh (předpokládám, že je to kreditní karta), banka by Vám ke dni zrušení měla oznámit výši dluhu a požadovat doplacení dlužné částky vč. úroků.


Dotaz

Dobry den. Vlastním kreditni kartu VISA vydanou kanadskou bankou TDCanadaTrust.Pri vyberu hotovosti v C.R. jsem delší dobu nemel zadny problém.Az 25.01.2016 byla transakce zamitnuta.Zkusil jen několik bankomatu ruznych bank-bez uslechu.Telefonicky me v Kanade rekli,ze karta je v poradku,ze při kazde me snaze bankomat zada schvaleni,coz vzdy vydaji,ale penize nejsou vyplaceny.Po několika nezdarech jsem pozadoval novou kreditu i jiny typ(gold elite),bohužel i s touto katou neuspech.Pri kazdem pokusu je muj kredit limit v Kanade snizen o požadovanou castku a po 3 dnech je vse zpet(usuzuji,ze dostanou zpravu ze nedoslo k vydani penez)Nevim kam se obratitJevi se me to a v me bance v Kanade me rikaji,ze problém je zde v České rep. Vetsinu vyberu jsem provadel u Kom.Banky. Predem dekuji za radu. M.Grund

Odpověď

Dobrý den,

měl jsem podobnou zkušenost s kartou KB ve Francii, volal jsem přímo z ciziny ještě do banky na horkou linku a také mi to bylo k ničemu.

Nezbývá, než se pokusit spojit s regionálním vedením společnosti VISA a sdělit jim, co se Vám přihodilo a co Vám řekla Vaše banka v Kanadě. V té Francii jsem měl pocit, zda není nastaven nějaký limit, do kteréhé lze platit v cizině, ale to mi banka vyvrátila. Takže v tomto Vám neporadím, kde je chyba. Bylo by dobré pátrat v systému provozovatele. Většina bank jsou outsourcovány nebo podporu zajišťuje rovnou karetní asociace. Takže by to chtělo zapátrat v těch systémech, kam asi ani KB ani Vaše banka nevidí..... Bylo by vhodné začít ale zde v Česku. Věřím, že Vám kolegové z VISA pomohou.


Sekce obsahuje celkem 1018 dotazů. Výše vypsáno 0 - 30

schlossberger

doc. JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D.

Lektor semináře působil v bankovnictví od roku 1981 v různých odborných a později managerských pozicích v rámci SBČS a po roce 1990 komerčních bank (Komerční banka, Česká spořitelna, Raiffeisenbank CZ).

V roce 2002 byl zvolen Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR jako historický první finanční arbitr ČR na léta 2003 – 2007. Ve vysokém školství působí od roku 1996, v současné době je vedoucím Katedry financí Vysoké školy finanční a správní, a. s. V roce 2016 habilitoval v oboru Finance na Vysoké škole ekonomické, Fakultě financí a účetnictví a stal se docentem v oboru Finance. Dále působí jako expert a poradce v oblasti komerčního bankovnictví, zejména platebního styku, praní špinavých peněz, etiky v bankovnictví a ochrany spotřebitele. Publikoval více než 70 odborných statí, monografií a vědeckých studií.

Poradna