Porovnání výnosů z úrokových operací a poplatků – Česká republika a Belgie


06. 06. 2014  00:14     BP.com     komentáře (0)

V minulých měsících jsme vám v našem mezinárodním srovnání servírovali data o stabilitě a výnosnosti tuzemských tří největších bank a srovnávali je s „velkou bankovní trojkou“ v Německu, Rakousku a Slovensku a Polsku. V analytickém přístupu k datům pokračujeme i v tomto týdnu, konkrétně bude řeč o analýze provozních výnosů v celém bankovním sektoru. Zůstaňme i pro dnešek v Evropské unii - jak banky diverzifikují výnosy v Belgii a v ČR?

Porovnání výnosů z úrokových operací a poplatků – Česká republika a Belgie
Nejprve trocha teorie – zaměříme se na dvě nejdůležitější složky provozních výnosů bank, a sice:

  • čisté úrokové výnosy (původní účel bankovní činnosti: poskytování úvěrů a přijímání vkladů)
  • čisté výnosy z poplatků a provizí (postupným rozvojem dalších finančních zprostředkovatelů a odlivem klientů banky začaly své výnosy diverzifikovat – vybírat poplatky)

.

ZAJÍMÁ VÁS, KDE SE VZALY BANKOVNÍ POPLATKY? VÍCE ZDE!

.

Abychom mohli porovnat, zdali se banky zaměřují spíše na úrokové výnosy (operace s úrokovými sazbami), nebo na poplatkové výnosy (cenová politika více či méně transparentně ukrytá v sazebnících), budeme sledovat poměr čistých úrokových výnosů a čistých poplatkových výnosů.

Ten nám ukáže, kolik jednotek (CZK, EUR) čistých výnosů z úrokových operací připadá na jednu jednotku vybraných poplatků. Jelikož jsou ve výkazech bank retailové výsledky agregovány spolu s výsledky bankovnictví korporátního, může se samozřejmě stát, že zatímco v úrokových výnosech banky vydělávají hlavně na fyzických osobách, na poplatcích ždímou hlavně podnikatele a firmy, nebo naopak. My však budeme porovnávat národní pohledy, tj., všechna data jsou agregovaná za jednotlivé roky.

.

UŠETŘETE SI NA NOVÉ LYŽE, MOBIL NEBO AUTO LEVNĚJŠÍ ELEKTŘINOU

.

V České republice se po fluktuacích a poklesu v 90. letech vývoj obrátil. Po dramatickém nárůstu poplatků v druhé polovině 90. let se situace stabilizovala a poměr úrokových výnosů a poplatkových výnosů se pomalu zvedá, ale nikoliv kvůli klesajícím poplatkům. Ty rostou po celé sledované období, avšak relativně pomaleji než úrokové výnosy. Na grafu jsou zobrazena data za období 1995 až 2009. Hodnoty začínají indexem 2, tj. tuzemské banky mají dvakrát a něco (viz konkrétní rok) větší čisté úrokové výnosy než ty plynoucí z poplatků.

Pohled na data z Belgie je velmi zajímavý. Plyne z něj obrovská proměna bankovního sektoru v druhé polovině 90. let. Nutno dodat, že šlo o proměnu směrem k poplatkům. V roce 2000 byly v Belgii vygenerovány čisté poplatkové výnosy ve čtyřikrát vyšším objemu než v roce 1995. Proto poměr pomalu rostoucích čistých úrokových výnosů a raketové rostoucích poplatků tak strmě padal! Na grafu je patrné, že v následujících letech se situace celkem stabilizovala. Nicméně, křivka české republiky leží v celém sledovaném období pod křivkou popisující belgický sektor. Co to znamená? Že české banky vybírají s ohledem na úrokové výnosy vyšší množství poplatků než belgické, tj. české banky své výnosy důkladněji diverzifikují.

Poměry čistých úrokových výnosů a čistých výnosů z poplatků a provizí ukazuje následující graf.

GRAF: Čisté výnosy z poplatků a provizí a čisté úrokové výnosy v ČR a Belgii

CRBE

Zdroj dat: OECDPorovnání výnosů z úrokových operací a poplatků – Česká republika a Belgie

Diskutovat (0)


Bankám jsme v roce 2020 na poplatcích již celkem zaplatili

20336122901

Certifikovaný kalkulátor poplatků

Jednoduše si vypočítejte své bankovní poplatky

Kalkulátor

Číslo týdne

655


ČÍSLO TÝDNE - 655 právě tolik bylo vyhlášeno bankrotů tuzemských podnikatelů jen v průběhu června tohoto roku. Jedná se o nejvyšší počet bankrotů za celý rok. Podnikatelé krachují zejména z důvodu postižení koronavirovou krizí. Ohroženi jsou podnikatelé podnikající v automobilovém průmyslu či turistických službách.


Poradna


Komplexní a objektivní hodnocení bank působících na českém trhu. Hodnotit můžete také Vy! Více