Porovnání výnosů z úrokových operací a poplatků – Česká republika a Mexiko


18. 04. 2014  04:55     BP.com     komentáře (0)

V minulých týdnech jsme vám v našem mezinárodním srovnání servírovali data o stabilitě a výnosnosti tuzemských tří největších bank a srovnávali je s „velkou bankovní trojkou“ v Německu, Rakousku a Slovensku a Polsku. Tato zajímavá srovnání dala odpověď na několik otázek, proto v nich budeme pokračovat. Začínáme analýzou provozních výnosů v celém bankovním sektoru. Dnes se přesunujeme z jižní Ameriky do střední Ameriky, konkrétně do Mexika.

Porovnání výnosů z úrokových operací a poplatků – Česká republika a Mexiko
Zaměříme se na dvě nejdůležitější složky provozních výnosů bank, a sice:

  • čisté úrokové výnosy (původní účel bankovní činnosti: poskytování úvěrů a přijímání vkladů)
  • čisté výnosy z poplatků a provizí (postupným rozvojem dalších finančních zprostředkovatelů a odlivem klientů banky začaly své výnosy diverzifikovat – vybírat poplatky)

.

ZAJÍMÁ VÁS, KDE SE VZALY BANKOVNÍ POPLATKY? VÍCE ZDE!

.

Abychom mohli porovnat, zdali se banky zaměřují spíše na úrokové výnosy (operace s úrokovými sazbami), nebo na poplatkové výnosy (cenová politika více či méně transparentně ukrytá v sazebnících), budeme sledovat poměr čistých úrokových výnosů a čistých poplatkových výnosů.

Ten nám ukáže, kolik jednotek (CZK, EUR) čistých výnosů z úrokových operací připadá na jednu jednotku vybraných poplatků. Jelikož jsou ve výkazech bank retailové výsledky agregovány spolu s výsledky bankovnictví korporátního, může se samozřejmě stát, že zatímco v úrokových výnosech banky vydělávají hlavně na fyzických osobách, na poplatcích ždímou hlavně podnikatele a firmy, nebo naopak. My však budeme porovnávat národní pohledy, tj., všechna data jsou agregovaná za jednotlivé roky.

.

UŠETŘETE SI NA NOVÉ LYŽE, MOBIL NEBO AUTO LEVNĚJŠÍ ELEKTŘINOU

.

Dnes zkoumáme dostupná data od r. 2000. V České republice se po fluktuacích a poklesu v 90. letech vývoj obrátil a od r. 2001, jak vidno na níže položeném grafu, se pokles poměru zastavil, ale nikoliv kvůli klesajícím poplatkům. Ty rostou po celé sledované období, avšak relativně pomaleji než úrokové výnosy. Proto se křivka ukazující podíl úrokových a poplatkových výnosů zvedá. Hodnoty začínají indexem 2, tj. tuzemské banky mají dvakrát a něco (viz konkrétní rok) větší čisté úrokové výnosy než ty plynoucí z poplatků. Je to málo, nebo hodně?

V Mexiku křivka ukazující poměr úrokových výnosů a výnosů z poplatků a provizí téměř kopíruje tu z České republiky, ovšem je položena řádově výš. Co to znamená? Znamená to, že bankovní sektor se vyvíjí podobně (podobně reaguje na vnější šoky), jenže poměr obou položek dává vyšší číslo. I banky v Mexiku – podobně jako v jiných srovnávaných zemích - se proto více specializují na úvěrové operace. V posledním sledovaném roce vidíme, že úvěrové operace vynášely mexickým bankám téměř čtyřnásobek toho, co poplatky.

Poměry čistých úrokových výnosů a čistých výnosů z poplatků a provizí ukazuje následující graf.

GRAF: Čisté výnosy z poplatků a provizí a čisté úrokové výnosy v ČR a Mexiku

MEX

Zdroj dat: OECDPorovnání výnosů z úrokových operací a poplatků – Česká republika a Mexiko

Diskutovat (0)


Bankám jsme v roce 2020 na poplatcích již celkem zaplatili

19717871538

Certifikovaný kalkulátor poplatků

Jednoduše si vypočítejte své bankovní poplatky

Kalkulátor

Číslo týdne

5740


ČÍSLO TÝDNE - 5740 korun. Právě tolik bude činit dle rozhodnutí vlády tzv. paušální daň. Každý živnostník s příjmem do 800 tisíc korun ročně tak bude moci hradit sociální, zdravotní i daň v jedné paušální částce. 


Poradna


Komplexní a objektivní hodnocení bank působících na českém trhu. Hodnotit můžete také Vy! Více