Právní poradna BP - zákon o spotřebitelském úvěru bude nadřazen NOZ


02. 11. 2016  00:13     Miroslav Zeman     komentáře (0)

STŘEDEČNÍ SERIÁL - PRÁVNÍ PORADNA SERVERU BANKOVNÍ POPLATKY: Čtenář se ve svém dotazu ptá, jaký bude vztah mezi novým občanským zákoníkem a zákonem o spotřebitelském úvěru. Který z nich bude mít větší právní sílu a bude druhému nadřazen? ČTĚTE DÁLE!

 

Právní poradna BP - zákon o spotřebitelském úvěru bude nadřazen NOZ
Od 1. prosince 2016 vstoupí v účinnost novela zákona o spotřebitelském úvěru, která přináší zásadní a pro spotřebitele v zásadě pozitivní změny v oblasti poskytování úvěrů. Mnoha čtenářům však není jasné, jaký bude vztah tohoto zákona k velkému, novému občanskému zákoníku. V současné době se totiž mnozí poskytovatelé úvěrů odvolávají na různé pasáže tohoto nového občanského zákoníku, který připouští velkou míru smluvní svobody účastníků, kteří se tak mohou dohodou odchýlit od příslušných ustanovení občanského zákoníku.

Dotaz čtenáře:

Dobrý den, sem klientem banky a také využívám různé úvěry, které ale také řádně splácím. Zajímala by mě ale jedna věc. Jako poučený čtenář vím, že má brzy vstoupit v platnost nový občanský zákoník. Jak se bude řešit případně spor, kdy se banka nebo jiná úvěrová společnost bude odvolávat na občanský zákoník a zákona o spotřebitelském úvěru bude věc upravovat jinak? Podle kterého zákona nebo předpisu se bude postupovat? Všiml jsem si totiž, že v zákoně o spotřebitelském úvěru je mnoho velmi tvrdých ustanovení a povinností, které banky musí při přidělování úvěrů plnit. Zatímco v občanském zákoníku takové povinnosti nemají a navíc mají možnost dohodou s klientem upravit podmínky úplně jinak. 

Odpověď právníka:

Dobrý den, máte určitě pravdu. Při schvalování zákona o spotřebitelském úvěru se i na tuto skutečnost myslelo. Platí, že zákon o spotřebitelském úvěru, resp. jeho novela je zákonem speciálním, proti obecnějšímu občanskému zákoníku. Platí tedy, že speciální předpis má přednost před předpisem obecným. Občanský zákoník je tak určitým zastřešujícím zákonem, který umožňuje, aby si účastníci kontraktu sjednali i odlišné podmínky, pokud to zákon umožňuje, nebo připouští, ale pokud existuje speciálnější zákon, který dopodrobna upravuje podmínky nějakého obchodu či v tomto případě poskytování úvěrů, pak vždy platí přednostně úprava obsažená v tomto zákoně. Tedy pokud zákon o spotřebitelském úvěru zakáže nějaké jednání, pak není možné postupovat podle nějakých obecných ustanovení občanského zákoníku, který by to za nějakých podmínek připouštěl. Právě zákon o spotřebitelském úvěru je velice striktní a konkrétní a klade na poskytovatele úvěrů poměrně velké nároky a povinnosti. Poskytovatelé úvěrů už se tak nebudou moci stejně jako dnes odvolávat na obecná ustanovení občanského zákoníku, který ve velkém rozsahu umožňoval sjednávání odlišných podmínek ve smlouvách nebo všeobecných obchodních podmínkách poskytovatelů úvěrů.

DALŠÍ ZAJÍMAVÉ DOTAZY A ODPOVĚDI V NAŠÍ PRÁVNÍ PORADNĚ NALEZNETE ZDE!Právní poradna BP - zákon o spotřebitelském úvěru bude nadřazen NOZ

Diskutovat (0)


Komplexní a objektivní hodnocení bank působících na českém trhu. Hodnotit můžete také Vy! Více