Právní poradna serveru BP:
Děti musí dědit vždy, ne ale všechno


28. 08. 2019  00:30     Miroslav Zeman     komentáře (0)

STŘEDEČNÍ SERIÁL - PRÁVNÍ PORADNA SERVERU BANKOVNÍ POPLATKY: Děti musí po svých rodičích dědit vždy. Jejich právo zakládá občanský zákoník. Je pouze jediná možnost jak dědického práva děti zbavit. ČTĚTE DÁLE!

Právní poradna serveru BP: Děti musí dědit vždy, ne ale všechno
Dědit je právo každého dítěte. Nemusí dědit vše, ale musí dědit alespoň minimální, zákonem stanovený podíl na majetku svého zemřelého rodiče. Zbavit vlastní dítě dědictví je pak možné pouze jediným způsobem - vyděděním.

Dotaz čtenáře:

Dobrý den, mám jednoho syna, který se ale ke mně zachoval velmi hrubě a v poslední době ani o mně nejeví žádný zájem přesto že jsem vážně nemocný. Mám družku, která se o mně stará. Chci jí odkázat svůj majetek, hlavně svůj byt. Je možné, abych neodkázal majetek svému synovi, který se ke mně ale chová velmi zle? Nebo mu odkázat svůj majetek musím? A celý? Nebo jen nějakou část? Můžete mi prosím problematiku osvětlit?

Odpověď právníka:

Nepominutelnými dědici jsou děti zůstavitele a nedědí-li, pak jsou jimi jejich potomci. Je-li nepominutelný dědic nezletilý, musí se mu dostat alespoň tolik, kolik činí tři čtvrtiny jeho zákonného dědického podílu. Je-li nepominutelný dědic zletilý, musí se mu dostat alespoň tolik, kolik činí čtvrtina jeho zákonného dědického podílu. Toto pravidlo pak lze obejít pouze vyděděním. Například v případě kdy má zemřelý rodič dvě děti, z toho jedno nezletilé a jedno zletilé, musí získat nezletilé dítě 3/4 ze svého polovičního podílu na něž by měl jako dědic nárok. Zletilé dětí pak získá minimálně čtvrtinu z polovičního podílu, který by jinak získal podle zákona. Snížit podíl vlastních dětí může rodič vytvořením závěti, kterou odkáže podíl na svém majetku na jinou osobu, nebo na jedno ze svých dětí. Platí přitom, že závěť v části v které by porušovala zákonné právo nepominutelného dědice je neplatná. V ostatních částech pak platná být může.

DALŠÍ ZAJÍMAVÉ DOTAZY A ODPOVĚDI V NAŠÍ PORADNĚ NALEZNETE ZDE!Právní poradna serveru BP: Děti musí dědit vždy, ne ale všechno

Diskutovat (0)