Nejste příbuzní? I tak můžete být od daně z příjmu z daru nemovitosti osvobozeni


27. 01. 2021  00:18     Miroslav Zeman     komentáře (0)

STŘEDEČNÍ SERIÁL - PRÁVNÍ PORADNA SERVERU BANKOVNÍ POPLATKY: Přinášíme vám další příběh a dotaz našeho čtenáře. Jak odpoví náš právník pan Poplatek na dotaz vztahující se k darovací smlouvě? ČTĚTE DÁLE!

Nejste příbuzní? I tak můžete být od daně z příjmu z daru nemovitosti osvobozeni
Darování nemovitosti je velmi závažný úkon, kterým dárce získává hodnoty ve statisících či milionech korun. Proto je třeba mít vše bezchybně a správně zpracováno a připraveno. Platí, že ušetřit necelé tři tisíce korun za zpracování převodních dokumentů k darování může obdarovaného v budoucnu stát výrazně vyšší náklady nebo ztrátu nemovitosti.

DOTAZ ČTENÁŘE

Dobrý den, žiji s přítelem a máme spolu 2 děti, přítel vlastní polovinu domu a chce mě jí darovat. Je to tedy možné? A co proto musíme udělat? A Jak to bude s daněmi, když spolu žijeme už dva roky ve společné domácnosti? Děkuji za odpověd

ODPOVĚĎ PRÁVNÍKA:

Dobrý den,

možné to určitě je a ve Vašem případě bych vše uskutečnil co nejrychleji.

V případě, že splníte podmínky a náležitě se to uvede do smlouvy, můžete být osvobozena od daně z příjmu z daru, protože splňujete podmínku společné domácnosti s dárcem, alespoň jeden rok před realizací daru. Mějte ale také na paměti, že spolužití s dárcem či obdarovaným musíte být schopni prokázat v případě, že finanční úřad provede kontrolu daňové povinnosti. Doporučujeme si opatřit čestné prohlášení alespoň dvou sousedů o vaší společné domácnosti, doklady o společných platbách nákladů spojených se společným bydlištěm či doklady o společném trvalém bydlišti.

Dále je třeba klást důraz na to, aby smlouva měla všechny náležitosti a nebylo možné ji v budoucnu kvůli vadám zpochybnit, například v případě dědictví apod. Stejně tak Vám v důsledku chyb může vklad vlastnického práva katastrální úřad zamítnout. Abyste tedy měla jistotu, že darovací smlouva bude opravdu v pořádku, doporučuji nevyužívat vzorů či starých smluv, ale nechat si zpracovat novou kvalitní darovací smlouvu, dle ustanovení nového občanského zákoníku.

Pokud byste chtěla s ohledem na výše uvedené, tak aby vše bylo v pořádku vyřízeno a Vy jste se stala právoplatným vlastníkem poloviny domu, bez zbytečných nákladů, kontaktujte naši advokátní kancelář na mail: profipravnik@gmail.com, kde si řekneme další podrobnosti.

DALŠÍ ZAJÍMAVÉ DOTAZY A ODPOVĚDI V NAŠÍ PRÁVNÍ PORADNĚ NALEZNETE ZDE!

Právní poradnu provozuje a své služby vám poskytuje Advokátní kancelář ProfiPravnik.cz

logoNejste příbuzní? I tak můžete být od daně z příjmu z daru nemovitosti osvobozeni

Diskutovat (0)