Právní poradna serveru BP:
Vypořádání společného jmění manželů věřitele zajímat nemusí


31. 07. 2019  00:09     Miroslav Zeman     komentáře (0)

STŘEDEČNÍ SERIÁL - PRÁVNÍ PORADNA SERVERU BANKOVNÍ POPLATKY: Čtenářka se dotazuje, zda vypořádání společného jmění manželů, potvrzené soudem ji definitivně ochrání od dluhů. I tato čtenářka sdílí nepřesné informace o této věci. ČTĚTE DÁLE!

Právní poradna serveru BP: Vypořádání společného jmění manželů věřitele zajímat nemusí
Platí, že vypořádání společného jmění manželů platí vždy mezi samotnými manželi, který se rozvádějí. Nemá tak vliv na nároky třetích stran na uspokojení svých pohledávek. Mezi lidmi se však šíří často nepravdivé či zkreslené informace, které říkají, že se druhý z manželů může zbavit odpovědnosti za dluhy pouhým vypořádáním. Tyto dluhy má pak od té doby platit pouze druhý manžel, který se k tomu zavázal, nebo kterého tím pověřil soud. Není to pravda.

Dotaz čtenáře:

Dobrý den, s manželem jsme v rozvodovém řízení. Za doby manželství manžel bohužel nadělal několik dluhů, které společně musíme splácet. Nyní se rozvádíme a manžel mi slíbil, že si po rozvodu bude všechny dluhy platit sám. Ano, jedna věc je jeho slib, kterému moc nevěřím a druhý věc je mít to na papíře. Proto jsem trvala na tom, abychom měli vypořádání písemně a manžel se zaručil, že bude tyto dluhy hradit a to si chceme nechat potvrdit i soudem, aby měla celá věc váhu a manžela zavazovala. Je můj postup správný? A skutečně pak budu mít jistotu, že na mě nepřijde exekutor, nebo nebude po mě moci někdo manželovi dluhy vymáhat? Myslím, že pak už bych měla být v klidu ne?

Odpověď právníka:

Dobrý den, Vás názor je bohužel velmi rozšířený, probíraný, ale nepravdivý. Respektive se dá říci, že celý tento lidový výklad je značně zkreslený. Vypořádání totiž platí pouze mezi manželi a to i v případě, kdy o něm rozhoduje soud. Tato pravidla tedy přikazují manželům co mají po rozvodu dělat a jak věc mají řešit. Vše však funguje nebo má fungovat do té doby, než povinný z manželů přestane své povinnosti plnit. A to se může stát skutečně kdykoliv. Vaše vypořádání pak Vás jako manželku nijak nechrání. Věřitel, kterému manžel i přes rozhodnutí soudu neplatí má právo domáhat se své pohledávky a to i po Vás. Je mu přitom jedno jestli jste s manželem uzavřeli dohodu, nebo o jeho povinnosti splácet rozhodl soud. Pokud manžel tuto stanovenou povinnost neplní, má právo se věřitel obrátit i na manželku a ta je povinna plnit. Vypořádání však dává manželce právo domáhat se po bývalém manželovi, aby jí uhradil to co za něj plnila. Tedy to co zaplatíte za manžela věřiteli pak můžete požadovat po bývalém manželovi. Je ale logické, že takové vymáhání je náročné, ať už časově nebo finančně a v případě nesolventnosti bývalého manžela pak peníze nemusíte vidět nikdy.

 

Vypořádání společného jmění manželů tak druhého manžela chrání skutečně jen velmi omezeně a určitě ho nechrání před neplněním povinností druhého manžela.

DALŠÍ ZAJÍMAVÉ DOTAZY A ODPOVĚDI NALEZNETE V NAŠÍ PRÁVNÍ PORADNĚ ZDE!

PORADNU PRO VÁS PŘIPRAVUJE ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ A PRÁVNÍ SERVER WWW.PROFIPRAVNIK.CZPrávní poradna serveru BP: Vypořádání společného jmění manželů věřitele zajímat nemusí

Diskutovat (0)