Právo a poradna

Rady a tipy

Trvalé bydliště zřídíte i bez souhlasu pronajímatele

Jste nájemce a potřebujete si zřídit trvalé bydliště v bytě? Stačí si dojít na příslušný obecní úřad s nájemní smlouvou. Pronajímatel vám ve vyřízení nemůže zabránit. Trvalé bydliště v bytě je podmínkou přiznání mnoha sociálních dávek.

29. 05. 2023

Právní poradna Mgr. Miroslava Zemana: Povinnosti z nájmu přecházejí na dědice

PRÁVNÍ PORADNA MGR. MIROSLAVA ZEMANA: Pokud zemře nájemce, povinnosti vůči pronajímateli tím nekončí. Nároky za nájemcem se přenáší na dědice. Povinností je i dodržení výpovědní doby při ukončení nájmu smrtí nájemce.

22. 05. 2023

Právní poradna Mgr. Miroslava Zemana: Výživné na dítě nelze započítávat na jiné dluhy

PRÁVNÍ PORADNA MGR. MIROSLAVA ZEMANA: Výživné na dítě je určeno přímo na jeho péči, stravu a další potřeby. Je tak určeno přímo dítěti. Na výživné nelze započítávat žádné jiné dluhy ani závazky.

03. 05. 2023

Právní poradna Mgr. Miroslava Zemana: Jak spočítat daň z příjmu při prodeji nemovitosti?

PRÁVNÍ PORADNA MGR. MIROSLAVA ZEMANA: Při prodeji nemovitosti lidé často mají zkreslené představy o výši daně z příjmu z prodeje. Při uzavření kupní smlouvy si myslí, že zaplatí z celé prodejní ceny nemovitosti. Jde o omyl.

26. 04. 2023