Před sto lety zemřel císař František Josef I. Za jeho vlády se stalo Česko vyspělým státem


20. 05. 2016  00:22     Miroslav Zeman     komentáře (0)

Je tomu sto let co zemřel historicky náš nejdéle vládnoucí panovník, rakouský císař František Josef I. V České republice se na rozdíl od Rakouska toto výročí nijak nepřimíná. Za jeho vlády se však Český stát stal regionální ekonomickou velmocí. ČTĚTE DÁLE!

Před sto lety zemřel císař František Josef I. Za jeho vlády se stalo Česko vyspělým státem
Vzpomínky na tohoto asi nejvýznamnějšího Habsburského císaře kalí v České republice především jeho podíl na rozpoutání první světové války. S tím je spojeno mnoho obětí, bída, hlad a mamutí inflace, kterou Češi v době čtyř let války zažili. Na druhou stranu právě v době vlády Františka Josefa I. se ze zaostalé, zcela zemědělské země, kde ještě na počátku 19. století přežívaly cechy a výlučné vlastnictví půdy ze strany šlechty, stala průmyslová země s velmi silným Českým kapitálem. 

Bohatství měšťanstva a podnikatelů, masový vznik dělnické třídy, rozvoj měst a průmyslu nesvědčí o tom, že by byly Češi v době druhé poloviny 19. století výrazněji ekonomicky utlačováni. Vládl zde v podstatě velmi liberální režim, který nijak nebránil svobodnému podnikání. Vše samozřejmě na pozadí politické dominance císaře a německy mluvících občanů monarchie. I s tím se ale Češi dokázali vyrovnat.

Za vlády císaře Františka Josefa I. tak nevzkvétala pouze Vídeň jako hlavní město monarchie, ale i Praha a další Česká města. V této době vznikají dodnes fungující firmy a značky, jako Tatra, Škoda, Laurin a Clement, Vítkovické železárny, Kladenské hutě, ČKD a další. Růst průmyslu je mimořádný a to i ve srovnání s jinými vyspělými zeměmi. Díky liberální politice císaře a jeho vlády se z Česka stává průmyslová základna monarchie a po jejím rozpadu pak nejvyspělejší stát střední a východní Evropy. Výrobky z Českého království se tehdy uplatňovaly velmi dobře na volném trhu monarchie, který zahrnoval v podstatě celou dnešní střední a část východní Evropy, uplatňoval se i v západní Evropě a výrobky z našich továren směřovali i do USA.

Bylo běžné, že velcí a úspěšní podnikatelé byli ze strany císaře vyznamenáváni a povyšování do rytířského nebo šlechtického stavu. Byla jim tak projevována úcta zato, že přispívali k rozvoji mocnářství, zaměstnávání lidí a zvyšování ekonomického výkonu země.

Pokud tedy vzpomínáme na starého císaře, měli bychom si i vzpomenout na to, že i díky němu a jeho dlouhé a stabilní vládě a politice jsme a byli jsme tím co jsme. Před sto lety zemřel císař František Josef I. Za jeho vlády se stalo Česko vyspělým státem

Diskutovat (0)