PŘEHLEDNĚ:
změny bankovních poplatků od 1. listopadu


30. 10. 2009  06:09     Miroslav Zeman a Patrik Nacher     komentáře (2)

Od 1. 11. 2009 vstupuje v platnost nový zákon o platebním styku, který reaguje na nařízení EU v oblasti poplatků. Banky tak byly nuceny upravit mimo jiných oblastí i své poplatkové sazebníky. Změny se nevyhnuly žádné z tuzemských bank.

Jedná se o největší hromadné úpravy sazebníků bank za posledních 10 let. Rozsáhlé úpravy poplatků, které jsou banky nuceny provést, opět zvedly zájem klientů bank o problematiku bankovních poplatků a přístup bank k nim. Můžeme říci, že postup bank rozhodně nepřekvapil.

Přijaté úpravy nevedou vždy, jak bychom mohli předpokládat, ke snížení bankovních poplatků, ale často i k jejich zdražení. Banky si tak nucené snížení či zrušení některých poplatků kompenzují zdražením či zavedením poplatků jiných. V tabulkách uvádíme nejvýznamnější poplatky, kterých se listopadové změny u jednotlivých bank dotknou.

Změny poplatků Česká spořitelna

 

Popis služby

Původní cena

Nová cena

 

Blokace přímého bankovnictví z podnětu klienta

300

zdarma

 

Zákazy na karty z podnětu klienta

200/500

zdarma

 

Výpis z kartového účtu

zdarma

zdarma/poštovné

 

Správa a vedení úvěru na sporožirovému účtu (kontokorent)

10

20

 

Správa a vedení úvěrového účtu úvěrů

49

59

 

Přijetí, posouzení a vyhodnocení žádosti o úvěr

0,80% z požadované částky úvěru

1% z požadované částky úvěru

 

Telefax za stránku, dálnopis, telegram za zprávu

60

zdarma

 

Změna/zrušení trvalého příkazu/

souhlasu s inkasem z podnětu klienta

30

zdarma

 

Potvrzení o provedené platbě do zahraničí

100 a telekomunikační poplatky

100

 

Pravidelný výpis - debetní karty

zdarma

poštovné

 

Zákazy na karty z podnětu klienta

200/500

zdarma

 

Vyhotovení plné moci pracovníkem

České spořitelny, a.s.

50

není

 

Změna instrukcí, žádost o storno,

reklamace již provedeného platebního příkazu do zahraničí

 

 

500 + ceny

zahr.banky +

telekomunikační

poplatky

500 + ceny

zahr.banky

 

 

 

 

 

Česká spořitelna

ČS je jednou s bank, která ke změnám poplatků přistoupila velmi aktivně. Spolu s nutnými položkami, které musí banky měnit z důvodu účinnosti zákona, mění také balík dalších poplatků.

ČS se ostatně jako další banky snaží minimalizovat negativní dopady případného výpadku příjmů ze zrušených poplatků na své hospodaření. Zatímco některé poplatky, které jí přikazuje zákon, ruší, jiné poplatky zvyšuje. Klient, který si ze svého podnětu nechá zablokovat kartu, tak od listopadu ušetří 300 korun. Naopak se zvyšují poplatky spojené s vedením účtů, především jde o kartové účty a úvěrové účty. ČS však jde v rušení poplatků ještě dál než jí přikazuje zákon a ruší mimo jiné například poplatek za změnu či zrušení trvalého příkazu, snižuje nejrůznější administrativní poplatky.

Z celkového pohledu jsou poplatkové úpravy České spořitelny neutrální. Stejně ovšem vynucenou úpravu poplatků pojaly i ostatní banky.

 

 

 

 

 

Komerční banka

Klienti Komerční banky budou moci od listopadu nově stoplistovat (blokovat) ztracenou či odcizenou platební kartu zdarma. V případě zneužití karty bude klient odpovídat za škodu a podílet se na její náhradě do výše 150 Euro. Jakoukoliv škodu nad tento limit uhradí klientovi banky. Komerční banka přitom dle svého vyjádření postupuje nad rámec zákona, kdy uvedený limit nevztahuje pouze na jednu transakci, ale na všechny neoprávněné transakce učiněné touto zneužitou kartou. Nicméně na dotaz redakce potvrdila ČNB, že ona „spoluúčast“ klienta do výše 150 Euro se vztahuje na všechny transakce, tedy, že banky by to měly dělat automaticky a nikoliv jako službu navíc či nad rámec zákona.

Požadavku zákona na bezplatné informování klientů o transakcích na jejich účtech vyhoví banka zavedením Expresní linky Plus, která bude klientům poskytována zdarma. Prostřednictvím této služby budou klienti informováni také o změnách smluvních podmínek.

 

Změny poplatků Komerční banka

 

Popis služby

Původní cena

Nová cena

 

 

 

Položka vzniklá z trvalého příkazu k úhradě

4,5

6

 

Došlá platba

5

5

 

Položka vzniklá z trvalého příkazu k automatickému převodu

10

6

 

Zpracování vkladu hotovosti v Kč provedeného třetí osobou na účet

50

75

 

Dotaz na zůstatek v bankomatu (KB) *)

není

2,5

 

Dotaz na zůstatek v bankomatu (cizí banka) *)

není

10

 

Stoplistace platební karty

150 - 2000

zdarma

*  platí až od 1.2.2010

 

 

 

ČSOB

ČSOB se zaměřila na úpravu cen celých kont, kde dochází ke zlevnění především z důvodu snižování či rušení poplatků, které určuje zákon o platebním styku. Některé účty jsou od poplatku zproštěny úplně. Jedná se zejména o zvýhodněné studentské účty a účty pro děti. Studenti tak mohou od listopadu ušetřit na poplatku za bankovní účet měsíčně 30 korun, rodiče s dětmi pak i 50 korun.

Další výraznou položkou, které se změny poplatků u této banky dotkly, jsou platební karty. Místo ročního zpoplatnění totiž ČSOB zavádí zpoplatnění měsíční. Do tohoto měsíčního zpoplatnění však banka skryla poměrně razantní zdražení poplatku až o 20 procent. Místo 200 korun u karty Visa Elektron nově zaplatí klienti této banky 20 korun měsíčně, tedy 240 korun za rok. Namísto toho však banka ruší zpoplatnění kreditních karet. Toto opatření je zřejmě motivováno snahou zatraktivnit tyto lukrativní úvěrové služby.

 

Změny poplatků ČSOB

 

Popis služby

Původní cena

Nová cena

 

     

 

Cena konta s výpisy zasílanými elektronicky (běžný účet)

30

20

 

Cena ČSOB studenstké konto s výpisy poštou

30

zdarma

 

Cena ČSOB konto slůně s výpisy poštou

50

zdarma

 

Roční poplatek za debetní kartu

 

 

 

Visa Elektron

200

240

 

Visa Classic

500

540

 

Master Cart Gold

4000

4200

 

Trvalé omezení platnosti karty (ztráta, krádež)

 

 

 

Visa Elektron

200

Zdarma

 

Visa Classic

2000

Zdarma

 

Master Cart Gold

2000

Zdarma

 

Roční poplatek za kreditní kartu

 

 

Master Card neembosovaná

250

Zdarma

 

Master Card embosovaná

500

Zdarma

 

Master Cart Gold

4000

Zdarma

 

Trvalé omezení platnosti karty (ztráta, krádež)

 

 

Visa Elektron

200

Zdarma

 

Visa Classic

2000

Zdarma

 

Master Cart Gold

2000

Zdarma

 

Obnovené vydání platební karty

150

250

 

Dočasné omezení platnosti karty

200

Zdarma

 

 

GE Money Bank

Poměrně dynamická banka na našem trhu přistoupila v rámci vynucené úpravy poplatků k  zajímavým změnám. GE Money tak nově zavádí u měsíčních výpisů poštovné v ceně 10 korun. Toto zpoplatnění však banka kompenzuje snižováním poplatků u denních a týdenních výpisů, které zlevňují o 5, resp. o 140 korun. Je však třeba uvést, že tyto druhy výpisů užívá jen výrazně menší množství klientů než výpis měsíční. Banka také nově zavádí například poplatek za náhradu za odcizenou či ztracenou kartu. Ke zlevnění naopak dochází u vyžádaného duplikátu platebního příkazu či potvrzení o zůstatku na bankovním účtu.

 

Změny poplatků GE Money

 

Popis služby

Původní cena

Nová cena

 

Měsíční výpis z běžného účtu zasílaný poštou

zdarma

10

 

Výpis při denním pohybu na účtu

500

360

 

Týdenní výpisy z běžného účtu

80

75

 

Náhrada za odcizenou, ztracenou kartu

zdarma

150

 

Vyžádaný duplikát platebního příkazu

100

55

 

Potvrzení o zůstatku na účtu

100

55

 

 

UniCredit Bank

UniCredit Bank využila listopadových poplatkových změn ke skutečné revoluci ve svém sazebníku. Je jenom škoda, že banka toho využila k poměrně rozsáhlému zdražování poplatků a zavádění nových. Zvyšují se tak poplatky jako výzva k úhradě závazku, poplatek za podání platebního příkazu v papírové formě apod.. Nově je zpoplatněno oznámení o vzniku nepovoleného zůstatku či poplatek za korespondenční založení účtu.

Zrušení či zlevnění se dočkaly především poplatky, které určil nový zákon. Mezi další zlevněné poplatky patří poplatek za vydání karty Visa Gold.

 

Změny poplatků UniCredit Bank

 

Popis služby

Původní cena

Nová cena

 

Blokace účtu z podnětu klienta

zdarma

100

 

Výzva k úhradě závazku

500

650

 

Oznámení o vzniku nepovoleného zůstatku

není

30

 

Poplatek za korespondenční založení účtu

není

100

 

Žádost o inkaso předána na papírovém nosiči

není

45

 

Žádost o inkaso předána prostřednictvím internetu

není

6

 

NON-STP příplatek k odchozí platbě do jiné banky

300

450

 

Příplatek k platbě v rámci banky předané na papírovém nosiči

20

50

 

NON-STP příplatek k platbě v rámci banky

20

100

 

Trvalý příkaz na papírovém nosiči do zahraničí

50

150

 

Blokace karty na základě žádosti klienta

200

zdarma

 

Blokace karty na základě rozhodnutí banky

200

200

 

Poplatek za vydání karty Visa Gold

1500

zdarma

 

 

Poštovní spořitelna

Poštovní spořitelna patří k bankám, které poplatky upravily v rámci vynucené změny poplatků jen velmi mírně. Banka tak ruší klasické poplatky, jako poplatek za měsíční výpis či blokaci karty. Na druhou stranu zdražuje především administrativní poplatky, jako poplatek za změnu údajů, správu a vedení spotřebitelského úvěru apod.. Velký skok zaznamenal poplatek za vydání náhradní platební karty, který se zvýšil o více než 170 procent.

 

Změny poplatků Poštovní spořitelna

 

Popis služby

Původní cena

Nová cena

 

Měsíční výpis z běžného účtu zasílaný poštou

10

zdarma

 

Změna údajů

5

20

 

Správa a vedení spotřebitelského úvěru

39

50

 

Trvalá blokace karty

200

zdarma

 

Vydání náhradní platební karty (odcizení, ztráta)

150

350

 

 

Raiffeisenbank

Raiffeisenbank změny v sazebníku nepřipravuje – například poplatek za blokaci karty byl zrušen již v červenci tohoto roku. A tak tato banka nabízí klientům zcela novou službu - Náhled účtu. Tato služba je určena klientům, kteří nevyužívají internetové bankovnictví a chtějí přitom mít možnost zdarma kdykoliv nahlížet na stav svého účtu. V této aplikaci klient získá veškeré informace, na které má dle novely zákona nárok. Pokud klienti nebudou chtít využít tuto internetovou aplikaci, mohou získat výpis jedenkrát měsíčně zdarma přímo na pobočce.

 

Volksbank

Změny u této banky zaznamenaly především formy předávání výpisů z účtů klientům. Pro nové klienty banka připravila možnost předávání výpisů zdarma prostřednictvím infoterminálů. Volksbank se také přidává k bankám, které začínají účtovat poplatek za kartu z ročního intervalu na měsíční. Vychází tak vstříc klientům, kteří používají kartu kratší dobu než je doba její platnosti.

Podobně jako u ČSOB dochází v souvislosti se zavedením měsíčního zpoplatnění karet k jejich zdražení. Pokud si banky myslely, že využijí zavedení měsíčního zpoplatnění k nepozorovanému zdražení, tak se zcela jistě spletly. Klienti si bez problémů spočítají, že je karta vyjde i o 20 procent dráž než dosud. Z původních 200 korun ročně se ceny karet zvyšují na 240 korun. I Volkasbank reagovala na nový zákon a zrušila všechny poplatky za blokaci účtu.

 

LBBW

Tato banka přistoupila pouze k několika málo změnám ve svém sazebníku. Všechny tyto změny jsou navíc motivovány vyhovět novému zákonu o platebním styku. Poplatek za odeslání výpisu se snižuje z 20 na 15 korun. Stejně jako ČSOB či Volksbank i LBBW mění roční zpoplatnění platebních karet na měsíční a při té příležitosti je zdražuje. Master Card Gold tak zdraží z 3500 na 3600 korun, nebo Maestro z 200 na 240 korun za rok. Banka také zavádí možnost zasílání výpisů pohybů na bankovních účtech prostřednictvím internetu zdarma.

 

 

 

VYUŽIJTE BEZPLATNOU PRÁVNÍ PORADNU NA SERVERU WWW.PROFIPRAVNIK.CZPŘEHLEDNĚ: změny bankovních poplatků od 1. listopadu

U Komerční banky
neuvádíte, že banka si účtuje již od října 50 Kč za jeden papírový výpis z účtu. Kvůli tomu účet u K...
Obzvláště u GE Money ...
... je nový poplatek za poštovné při zaslání papírového výpisu velice úsměvný. V mém případě mě ale ...
Diskutovat (2)


Bankám jsme v roce 2021 na poplatcích již celkem zaplatili

22399325097

Certifikovaný kalkulátor poplatků

Jednoduše si vypočítejte své bankovní poplatky

Kalkulátor

Číslo týdne

2,13


ČÍSLO TÝDNE - 2,13 procenta činila průměrná sazba hypoték v ČR v měsíci červen. I přes zvyšující se sazby lidé žádají o hypotéky stále více. Objemy poskytnutých hypotečních úvěrů jsou rekordní.


Kurzovní lístek Citfin

Země Měna Deviza střed
Kurz EUR Euro 1 EUR 25,5240
Kurz USD Americký dolar 1 USD 21,4990
Kurz PLN Złoty 1 PLN 5,5675
Kurz GBP Libra šterlinků 1 GBP 30,0050
Kurz CHF Švýcarský frank 1 CHF 23,6460
Kurz HUF Forint 100 HUF 7,1250
Kurz RON Rumunské nové leu 1 RON 5,1867
Poradna


Komplexní a objektivní hodnocení bank působících na českém trhu. Hodnotit můžete také Vy! Více