PRVNÍ KLUBOVÁ je generálním partnerem ankety o nejabsurdnější výluku z pojištění


18. 04. 2018  09:46     Miroslav Zeman     komentáře (0)

Server www.BankovniPoplatky.com odstartoval 1. 4. 2018 hlasování v Anketě o nejabsurdnější výluku z pojištění. Od 18. 4. 2018 má anketa také svého generálního partnera, kterým se stala PRVNÍ KLUBOVÁ pojišťovna.

PRVNÍ KLUBOVÁ je generálním partnerem ankety o nejabsurdnější výluku z pojištění
Od 15. 3. 2018 mohli čtenáři nominovat vlastní absurdní výluky z pojištění pro hlasování v anketě. Od 1. 4. 2018 pak mohou čtenáři a návštěvníci serveru BankovniPoplatky.com hlasovat pro konkrétní nejabsurdnější výluku z pojištění zde:

VELKÝ SPECIÁL ANKETA O NEJABSURDNĚJŠÍ VÝLUKU Z POJIŠTĚNÍ

GENERÁLNÍ PARTNER 

  Pojišťovací_poplatkožrout  
HLASUJTE V ANKETĚ A ZVOLTE ABSURDNÍ VÝLUKU PŘÍMO ZDE!
     První klubová - logo  
Ukažte pojišťovnám, že vám vadí výluky z pojištění!
ABSURDITY: Výluky na terorismus ubývají, ale stále zůstávají!
TISKOVÁ ZPRÁVA: Nová Anketa o nejabsurdnější výluku
ANALÝZA: Špatnou zkušenost s pojišťovnou má 43 % Čechů
  DOBRÁ RADA: Při sjednávání pojištění se vždy zaměřte na výluky

https://www.bankovnipoplatky.com/nejabsurdnejsi-vyluka-2018/?hlasovani=1

Od 18. 4. 2018 má Anketa o nejabsurdnější výluku z pojištění svého generálního partnera, kterým je PRVNÍ KLUBOVÁ pojišťovna. Podpořila tak snahu o informovanosti klientů pojišťoven a upozornění na absurdní či nejednoznačné výluky, které mohou klienty pojišťoven uvést v omyl, nebo kterých si vůbec nevšimnou, či o nich nejsou ze strany zástupců pojišťoven a pojišťovacích zprostředkovatelů vůbec informováni.

PRVNÍ KLUBOVÁ se bude také jako generální partner podílet na obsahu speciální přílohy o pojištění, kterou jsme pro tento účel připravili pro čtenáře serveru BankovniPoplatky.com.

Anketu jsme se rozhodli podpořít, protože souzní s naším pohledem na svět pojištění. První klubová vznikla s cílem opět nastolit férový vztah mezi pojišťovnou a klientem. Smlouvy stavíme přehledně, bez skrytých výjimek pod čarou. Nenajdete u nás ani slovíčkaření, nebo nesmyslné výluky z pojištění. Jako jediní mezi pojišťovnami umožňujeme klientům kdykoliv zdarma zrušit, upravit, nebo jakkoliv pozměnit uzavřené pojistné smlouvy. Naše produkty stavíme tak, aby sloužili lidem k úhradě škod, nespotřebované pojistné pak vracíme klientům,” říká zástupce PRVNÍ KLUBOVÉ Marek Orawski.

V rámci projektu se server BankovniPoplatky.com zaměří ve spolupráci s generálním partnerem na problematiku ukončování smluv ze strany pojišťoven, které výrazným způsobem poškozují klienty. Na tuto otázku tak bude zaměřena další anketa, o kterou jsme obohatili v rámci speciální sekce pojištění celý projekt. Umožňujeme tak klientům pojišťoven vyjádřit se k této aktuální problematice, která je trápí a v mnoha případech i poškozuje.

„Jsme rádi, že se do celé akce zapojila jako partner PRVNÍ KLUBOVÁ pojišťovna. Jedná se o alternativu ke stávajícím pojišťovnám a celému systému pojištění, který není v určitých ohledech vůči klientům vstřícný a dalo by se říci, že i férový. Spuštění ankety umožní klientům pojišťoven, aby se k problémům výluk mohli vyjádřit a podělit se s ostatními o své praktické zkušenosti,“ poznamenává Patrik Nacher, majitel serveru BankovniPoplatky.com a organizátor ankety.

Anketa o nejabsurdnější výluku z pojištění je první akcí tohoto druhu na českém internetu. Navazuje na velmi úspěšný projekt ankety o nejabsurdnější bankovní poplatek, která pomohla kultivovat prostředí mezi bankami a klienty a omezit zatížení klientů bank náklady za poplatky spojené s běžnými bankovními službami.

Anketa o nejabsurdnější výluku z pojištění nemá za cíl kritizovat pojistné produkty, nebo pojišťovny, ale má za cíl upozornit na problém, který se týká desítek tisíc klientů pojišťoven ročně a který může mít fatální následky na život klientů pojišťoven. Cílem ankety dále je, aby pojišťovny přehodnotily nebo se zamyslely nad uplatňováním výluk či překážek, které lidé považují za absurdní, nesmyslné či nelogické. Případně aby ve větší míře informovaly pojišťovny právě o absurdních výlukách a tyto překážky klientům mnohem lépe a šířeji vysvětlovaly.

Z vyjádření zástupců pojišťoven přitom vyplývá, že u některých druhů pojištění činí podíl nevyplacených nebo krácených plnění až 30 procent z nahlášených pojistných případů. Tito lidé, ačkoliv řádně platili příslušné pojištění, pak nedostanou vůbec nic například z důvodu toho, že neoznámili léčení nemoci, nebo ani nevěděli, že jsou léčeni na nějaký druh nemoci a pak na tuto skutečnost doplácí. V některých případech se dokonce stalo, že pojišťovna odmítla plnit přesto, že smrt či nemoc klienta nebyla vůbec zaviněna či způsobena nemocí, kterou klient v dotazníku neuvedl.

Organizátor projektu:

Generální partner projektu:

Navržené a zobecněné absurdní výluky z pojištění a překážky pro pojistné plnění:

 • Karenční doba – po uzavření pojištění po určitou dobu pojišťovna nemusí plnit, tedy neplnění v případě vzniku pojistné události po určité stanovené období
 • Slovíčkaření, slovní popis podobných situací – například potopa, povodeň, zátopa, vytopení (pojištění se může vztahovat na zátopu, ale už ne na vytopení)
 • Zanedbání povinnosti pojištěného – neplnění v důsledku chování klienta, který si podle pojišťovny neplní své povinnosti (například ponechá v době veder otevřenou ventilačku v bytě a bude vykraden)
 • Neposkytnutí vyčerpávajících informací – klient neuvede všechny informace o své osobě či majetku (například nesdělení informací o léčení v minulost, i v dětském věku pojištěného, nebo pojištěný neuvede nemoc, o které ani neví, že jí trpí apod.)
 • Vznik nepředvídatelných okolností – vyšší moc (například je schválen zákon, který způsobí pojištěnému nějakou škodu, na níž měl pojištění, vznik války, terorismus, situace, se kterými se nepočítalo apod.)
 • Výluky omezující klasické životní situace s cílem prodat jiné pojistné produkty – připojištění (například havarijní pojištění neobsahuje pojištění skel, které je nutné připojistit)
 • Výluky z hlediska nevhodného umístění pojištěné věci (například pojištěnou ledničku umístěnou v garáži zatopí voda)
 • Výluka z hlediska nejednoznačné identifikace (například pojištění domácnosti se nemusí vztahovat na garáž, jiná definice nemoci a úrazu z pohledu pojišťoven apod.)
 • Odlišné pojištění pro pojištění stejné či obdobné věci (například se chce pojištěný pojistit proti poškození bytu souseda, typicky vytopení sousedních bytů. Uzavře pojištění odpovědnosti za škodu v běžném životě. Ta se však vztahuje na případy, kdy nám přeteče vana, nebo se odpojí hadice od pračky. Pokud však praskne trubka ve zdi, pojišťovna plnit nebude. Na toto se vztahuje úplně jiný druh pojištění)
 • Pojištění výrobku v záruce – pojištěný si pojistí například ledničku, která je poškozena v důsledku zkratu na vedení, nebo přepětí. Pojišťovna v takovém případě odmítne plnit, protože přístroj je v záruce. Prodejce však odmítne reklamaci z důvodu zkratu na vedení. Neplní ani pojišťovna a ani není možné realizovat reklamaci

HARMONOGRAM:

 • Od 1. 4. 2018 do 15. 6. 2018: HLASOVÁNÍ – spuštění a průběh samotného hlasování v anketě
 • Od 1. 4. 2018 do 15. 5. 2018: Anketa všech nominovaných poplatků. Dne 15. 5. 2018 vyhlášení tří finalistů
 • Od 15. 5. 2018 do 15. 6. 2018: Anketa a hlasování v rámci tří finalistů ankety
 • 6. 2018 – CELKOVÉ VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ PRVNÍHO ROČNÍKU ANKETY O NEJABSURDNĚJŠÍ VÝLUKU Z POJIŠTĚNÍ. TISKOVÁ ZPRÁVA.

https://www.bankovnipoplatky.com/nejabsurdnejsi-vyluka-2018/?hlasovani=1

Od 18. 4. 2018 má Anketa o nejabsurdnější výluku z pojištění svého generálního partnera, kterým je PRVNÍ KLUBOVÁ pojišťovna. Podpořila tak snahu o informovanosti klientů pojišťoven a upozornění na absurdní či nejednoznačné výluky, které mohou klienty pojišťoven uvést v omyl, nebo kterých si vůbec nevšimnou, či o nich nejsou ze strany zástupců pojišťoven a pojišťovacích zprostředkovatelů vůbec informováni.

PRVNÍ KLUBOVÁ se bude také jako generální partner podílet na obsahu speciální přílohy o pojištění, kterou jsme pro tento účel připravili pro čtenáře serveru BankovniPoplatky.com.

Anketu jsme se rozhodli podpořít, protože souzní s naším pohledem na svět pojištění. První klubová vznikla s cílem opět nastolit férový vztah mezi pojišťovnou a klientem. Smlouvy stavíme přehledně, bez skrytých výjimek pod čarou. Nenajdete u nás ani slovíčkaření, nebo nesmyslné výluky z pojištění. Jako jediní mezi pojišťovnami umožňujeme klientům kdykoliv zdarma zrušit, upravit, nebo jakkoliv pozměnit uzavřené pojistné smlouvy. Naše produkty stavíme tak, aby sloužili lidem k úhradě škod, nespotřebované pojistné pak vracíme klientům,” říká zástupce PRVNÍ KLUBOVÉ Marek Orawski.

V rámci projektu se server BankovniPoplatky.com zaměří ve spolupráci s generálním partnerem na problematiku ukončování smluv ze strany pojišťoven, které výrazným způsobem poškozují klienty. Na tuto otázku tak bude zaměřena další anketa, o kterou jsme obohatili v rámci speciální sekce pojištění celý projekt. Umožňujeme tak klientům pojišťoven vyjádřit se k této aktuální problematice, která je trápí a v mnoha případech i poškozuje.

„Jsme rádi, že se do celé akce zapojila jako partner PRVNÍ KLUBOVÁ pojišťovna. Jedná se o alternativu ke stávajícím pojišťovnám a celému systému pojištění, který není v určitých ohledech vůči klientům vstřícný a dalo by se říci, že i férový. Spuštění ankety umožní klientům pojišťoven, aby se k problémům výluk mohli vyjádřit a podělit se s ostatními o své praktické zkušenosti,“ poznamenává Patrik Nacher, majitel serveru BankovniPoplatky.com a organizátor ankety.

Anketa o nejabsurdnější výluku z pojištění je první akcí tohoto druhu na českém internetu. Navazuje na velmi úspěšný projekt ankety o nejabsurdnější bankovní poplatek, která pomohla kultivovat prostředí mezi bankami a klienty a omezit zatížení klientů bank náklady za poplatky spojené s běžnými bankovními službami.

Anketa o nejabsurdnější výluku z pojištění nemá za cíl kritizovat pojistné produkty, nebo pojišťovny, ale má za cíl upozornit na problém, který se týká desítek tisíc klientů pojišťoven ročně a který může mít fatální následky na život klientů pojišťoven. Cílem ankety dále je, aby pojišťovny přehodnotily nebo se zamyslely nad uplatňováním výluk či překážek, které lidé považují za absurdní, nesmyslné či nelogické. Případně aby ve větší míře informovaly pojišťovny právě o absurdních výlukách a tyto překážky klientům mnohem lépe a šířeji vysvětlovaly.

Z vyjádření zástupců pojišťoven přitom vyplývá, že u některých druhů pojištění činí podíl nevyplacených nebo krácených plnění až 30 procent z nahlášených pojistných případů. Tito lidé, ačkoliv řádně platili příslušné pojištění, pak nedostanou vůbec nic například z důvodu toho, že neoznámili léčení nemoci, nebo ani nevěděli, že jsou léčeni na nějaký druh nemoci a pak na tuto skutečnost doplácí. V některých případech se dokonce stalo, že pojišťovna odmítla plnit přesto, že smrt či nemoc klienta nebyla vůbec zaviněna či způsobena nemocí, kterou klient v dotazníku neuvedl.

Organizátor projektu:

Generální partner projektu:

Navržené a zobecněné absurdní výluky z pojištění a překážky pro pojistné plnění:

 • Karenční doba – po uzavření pojištění po určitou dobu pojišťovna nemusí plnit, tedy neplnění v případě vzniku pojistné události po určité stanovené období
 • Slovíčkaření, slovní popis podobných situací – například potopa, povodeň, zátopa, vytopení (pojištění se může vztahovat na zátopu, ale už ne na vytopení)
 • Zanedbání povinnosti pojištěného – neplnění v důsledku chování klienta, který si podle pojišťovny neplní své povinnosti (například ponechá v době veder otevřenou ventilačku v bytě a bude vykraden)
 • Neposkytnutí vyčerpávajících informací – klient neuvede všechny informace o své osobě či majetku (například nesdělení informací o léčení v minulost, i v dětském věku pojištěného, nebo pojištěný neuvede nemoc, o které ani neví, že jí trpí apod.)
 • Vznik nepředvídatelných okolností – vyšší moc (například je schválen zákon, který způsobí pojištěnému nějakou škodu, na níž měl pojištění, vznik války, terorismus, situace, se kterými se nepočítalo apod.)
 • Výluky omezující klasické životní situace s cílem prodat jiné pojistné produkty – připojištění (například havarijní pojištění neobsahuje pojištění skel, které je nutné připojistit)
 • Výluky z hlediska nevhodného umístění pojištěné věci (například pojištěnou ledničku umístěnou v garáži zatopí voda)
 • Výluka z hlediska nejednoznačné identifikace (například pojištění domácnosti se nemusí vztahovat na garáž, jiná definice nemoci a úrazu z pohledu pojišťoven apod.)
 • Odlišné pojištění pro pojištění stejné či obdobné věci (například se chce pojištěný pojistit proti poškození bytu souseda, typicky vytopení sousedních bytů. Uzavře pojištění odpovědnosti za škodu v běžném životě. Ta se však vztahuje na případy, kdy nám přeteče vana, nebo se odpojí hadice od pračky. Pokud však praskne trubka ve zdi, pojišťovna plnit nebude. Na toto se vztahuje úplně jiný druh pojištění)
 • Pojištění výrobku v záruce – pojištěný si pojistí například ledničku, která je poškozena v důsledku zkratu na vedení, nebo přepětí. Pojišťovna v takovém případě odmítne plnit, protože přístroj je v záruce. Prodejce však odmítne reklamaci z důvodu zkratu na vedení. Neplní ani pojišťovna a ani není možné realizovat reklamaci

HARMONOGRAM:

 • Od 1. 4. 2018 do 15. 6. 2018: HLASOVÁNÍ – spuštění a průběh samotného hlasování v anketě
 • Od 1. 4. 2018 do 15. 5. 2018: Anketa všech nominovaných poplatků. Dne 15. 5. 2018 vyhlášení tří finalistů
 • Od 15. 5. 2018 do 15. 6. 2018: Anketa a hlasování v rámci tří finalistů ankety
 • 6. 2018 – CELKOVÉ VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ PRVNÍHO ROČNÍKU ANKETY O NEJABSURDNĚJŠÍ VÝLUKU Z POJIŠTĚNÍ. TISKOVÁ ZPRÁVA.

https://www.bankovnipoplatky.com/nejabsurdnejsi-vyluka-2018/?hlasovani=1

Od 18. 4. 2018 má Anketa o nejabsurdnější výluku z pojištění svého generálního partnera, kterým je PRVNÍ KLUBOVÁ pojišťovna. Podpořila tak snahu o informovanosti klientů pojišťoven a upozornění na absurdní či nejednoznačné výluky, které mohou klienty pojišťoven uvést v omyl, nebo kterých si vůbec nevšimnou, či o nich nejsou ze strany zástupců pojišťoven a pojišťovacích zprostředkovatelů vůbec informováni.

PRVNÍ KLUBOVÁ se bude také jako generální partner podílet na obsahu speciální přílohy o pojištění, kterou jsme pro tento účel připravili pro čtenáře serveru BankovniPoplatky.com.

Anketu jsme se rozhodli podpořít, protože souzní s naším pohledem na svět pojištění. První klubová vznikla s cílem opět nastolit férový vztah mezi pojišťovnou a klientem. Smlouvy stavíme přehledně, bez skrytých výjimek pod čarou. Nenajdete u nás ani slovíčkaření, nebo nesmyslné výluky z pojištění. Jako jediní mezi pojišťovnami umožňujeme klientům kdykoliv zdarma zrušit, upravit, nebo jakkoliv pozměnit uzavřené pojistné smlouvy. Naše produkty stavíme tak, aby sloužili lidem k úhradě škod, nespotřebované pojistné pak vracíme klientům,” říká zástupce PRVNÍ KLUBOVÉ Marek Orawski.

V rámci projektu se server BankovniPoplatky.com zaměří ve spolupráci s generálním partnerem na problematiku ukončování smluv ze strany pojišťoven, které výrazným způsobem poškozují klienty. Na tuto otázku tak bude zaměřena další anketa, o kterou jsme obohatili v rámci speciální sekce pojištění celý projekt. Umožňujeme tak klientům pojišťoven vyjádřit se k této aktuální problematice, která je trápí a v mnoha případech i poškozuje.

„Jsme rádi, že se do celé akce zapojila jako partner PRVNÍ KLUBOVÁ pojišťovna. Jedná se o alternativu ke stávajícím pojišťovnám a celému systému pojištění, který není v určitých ohledech vůči klientům vstřícný a dalo by se říci, že i férový. Spuštění ankety umožní klientům pojišťoven, aby se k problémům výluk mohli vyjádřit a podělit se s ostatními o své praktické zkušenosti,“ poznamenává Patrik Nacher, majitel serveru BankovniPoplatky.com a organizátor ankety.

Anketa o nejabsurdnější výluku z pojištění je první akcí tohoto druhu na českém internetu. Navazuje na velmi úspěšný projekt ankety o nejabsurdnější bankovní poplatek, která pomohla kultivovat prostředí mezi bankami a klienty a omezit zatížení klientů bank náklady za poplatky spojené s běžnými bankovními službami.

Anketa o nejabsurdnější výluku z pojištění nemá za cíl kritizovat pojistné produkty, nebo pojišťovny, ale má za cíl upozornit na problém, který se týká desítek tisíc klientů pojišťoven ročně a který může mít fatální následky na život klientů pojišťoven. Cílem ankety dále je, aby pojišťovny přehodnotily nebo se zamyslely nad uplatňováním výluk či překážek, které lidé považují za absurdní, nesmyslné či nelogické. Případně aby ve větší míře informovaly pojišťovny právě o absurdních výlukách a tyto překážky klientům mnohem lépe a šířeji vysvětlovaly.

Z vyjádření zástupců pojišťoven přitom vyplývá, že u některých druhů pojištění činí podíl nevyplacených nebo krácených plnění až 30 procent z nahlášených pojistných případů. Tito lidé, ačkoliv řádně platili příslušné pojištění, pak nedostanou vůbec nic například z důvodu toho, že neoznámili léčení nemoci, nebo ani nevěděli, že jsou léčeni na nějaký druh nemoci a pak na tuto skutečnost doplácí. V některých případech se dokonce stalo, že pojišťovna odmítla plnit přesto, že smrt či nemoc klienta nebyla vůbec zaviněna či způsobena nemocí, kterou klient v dotazníku neuvedl.

Organizátor projektu:

Generální partner projektu:

Navržené a zobecněné absurdní výluky z pojištění a překážky pro pojistné plnění:

 • Karenční doba – po uzavření pojištění po určitou dobu pojišťovna nemusí plnit, tedy neplnění v případě vzniku pojistné události po určité stanovené období
 • Slovíčkaření, slovní popis podobných situací – například potopa, povodeň, zátopa, vytopení (pojištění se může vztahovat na zátopu, ale už ne na vytopení)
 • Zanedbání povinnosti pojištěného – neplnění v důsledku chování klienta, který si podle pojišťovny neplní své povinnosti (například ponechá v době veder otevřenou ventilačku v bytě a bude vykraden)
 • Neposkytnutí vyčerpávajících informací – klient neuvede všechny informace o své osobě či majetku (například nesdělení informací o léčení v minulost, i v dětském věku pojištěného, nebo pojištěný neuvede nemoc, o které ani neví, že jí trpí apod.)
 • Vznik nepředvídatelných okolností – vyšší moc (například je schválen zákon, který způsobí pojištěnému nějakou škodu, na níž měl pojištění, vznik války, terorismus, situace, se kterými se nepočítalo apod.)
 • Výluky omezující klasické životní situace s cílem prodat jiné pojistné produkty – připojištění (například havarijní pojištění neobsahuje pojištění skel, které je nutné připojistit)
 • Výluky z hlediska nevhodného umístění pojištěné věci (například pojištěnou ledničku umístěnou v garáži zatopí voda)
 • Výluka z hlediska nejednoznačné identifikace (například pojištění domácnosti se nemusí vztahovat na garáž, jiná definice nemoci a úrazu z pohledu pojišťoven apod.)
 • Odlišné pojištění pro pojištění stejné či obdobné věci (například se chce pojištěný pojistit proti poškození bytu souseda, typicky vytopení sousedních bytů. Uzavře pojištění odpovědnosti za škodu v běžném životě. Ta se však vztahuje na případy, kdy nám přeteče vana, nebo se odpojí hadice od pračky. Pokud však praskne trubka ve zdi, pojišťovna plnit nebude. Na toto se vztahuje úplně jiný druh pojištění)
 • Pojištění výrobku v záruce – pojištěný si pojistí například ledničku, která je poškozena v důsledku zkratu na vedení, nebo přepětí. Pojišťovna v takovém případě odmítne plnit, protože přístroj je v záruce. Prodejce však odmítne reklamaci z důvodu zkratu na vedení. Neplní ani pojišťovna a ani není možné realizovat reklamaci

HARMONOGRAM:

 • Od 1. 4. 2018 do 15. 6. 2018: HLASOVÁNÍ – spuštění a průběh samotného hlasování v anketě
 • Od 1. 4. 2018 do 15. 5. 2018: Anketa všech nominovaných poplatků. Dne 15. 5. 2018 vyhlášení tří finalistů
 • Od 15. 5. 2018 do 15. 6. 2018: Anketa a hlasování v rámci tří finalistů ankety
 • 6. 2018 – CELKOVÉ VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ PRVNÍHO ROČNÍKU ANKETY O NEJABSURDNĚJŠÍ VÝLUKU Z POJIŠTĚNÍ. TISKOVÁ ZPRÁVA.


PRVNÍ KLUBOVÁ je generálním partnerem ankety o nejabsurdnější výluku z pojištění

Diskutovat (0)