Rekordní hospodářský výsledek, zisk čtvrtý kvartál v řadě


29. 11. 2011  03:39     TZ     komentáře (0)

WPB Capital, spořitelní družstvo, vytvořilo k 30. 9. rekordní zisk 62,9 milionů korun. Došlo tak k dalšímu zvýšení ziskovosti obchodní činnosti při zachování stabilního úvěrového portfolia. Výsledky dokazují, že na bankovním trhu je, i přes rostoucí konkurenci, prostor pro stabilní a ziskovou finanční instituci.

 

Ukazatele růstu
WPB Capital

Q3 2011

Bilanční suma

5 523,9 mil. Kč

Základní kapitál

453,56 mil. Kč

Počet klientů

9 222

Bilanční stav depozitních účtů

5 013,5 mil. Kč

Bilanční stav poskytnutých úvěrů

3 718,1 mil. Kč

Kapitálová přiměřenost

9, 91 %
Zisk před zdaněním 62, 869 mil. Kč
 

“Čtyři ziskové kvartály v řadě potvrzují, že WPB Capital je plně etablovaná finanční instituce se silným a stabilním zázemím. Kladné výsledky hospodaření očekáváme i v dalších obdobích. Zisk bude investován do posílení stability WPB Capital a do další expanze. Do konce letošního roku je v plánu navýšení základního kapitálu na 500 milionů korun, což je nezbytný krok pro podání žádosti o bankovní licenci,“ říká David Vidomus, vedoucí marketingu WPB Capital, spořitelní družstvo.

Hospodářský výsledek dokazuje, že WPB Capital přechází z fáze, kdy byl rozvoj financován z kapitálových investic do fáze, kdy již lze rozvoj financovat z výnosů z běžné činnosti. Zvýšení zisku bylo dosaženo díky rostoucímu úvěrovému portfoliu a dobré platební morálce klientů. WPB Capital, spořitelní družstvo, pokračuje ve strategii postupného a konzervativního rozšiřování úvěrového portfolia. „V oblasti úvěrů je větší prostor, než který WPB Capital využívá. Upřednostňujeme však pozvolnější a stabilní růst před poskytováním úvěrů rizikovým klientům,“ říká David Vidomus.  

Do konce roku je v plánu navýšení základního kapitálu na hranici 500 milionů korun, potřebnou pro podání žádosti o bankovní licenci. „Navýšení základního kapitálu je významný krok směrem k transformaci WPB Capital na banku. V roce 2012 budeme pokračovat v interních přípravách na podání žádosti o bankovní licenci. Jedná se o velmi náročný proces, na který chceme být bezchybně připraveni,“ dodává David Vidomus. Cílem pro rok 2012 je další navyšování členské základny, růst objemu vybraných vkladů a poskytnutých úvěrů.  

Informace k výkazu zisku a ztráty

Za první tři čtvrtletí roku 2011 dosáhlo spořitelní družstvo WPB Capital zisku před zdaněním ve výši 62,87 milionů korun. V samotném třetím čtvrtletí bylo dosaženo zisku 27,6 milionů korun před zdaněním. Na realizaci zisku měl důležitý podíl růst objemu poskytnutých úvěrů společně s nízkým objemem problémových úvěrů. Velmi pozitivním trendem je, že WPB Capital generovalo zisk čtyři kvartály po sobě a ziskovost neustále roste. Výsledky WPB Capital jsou nejlepší mezi českými družstevními záložnami.

Informace k vývoji pasiv

Ve třech čtvrtletích roku 2011 klienti vložili na depozitní účty 1 562,2 milionů korun a celkový bilanční stav depozitních účtů tak dosáhl 5 013,5 milionů korun. Pokračoval zájem zejména o spořicí účty a také termínované vklady. U spořicího účtu lze dosáhnout maximální úrokové sazby až 4,35 % ročně, u termínovaného vkladu pak velice solidních 4,25 % ročně.

Informace k vývoji aktiv

Ve třech čtvrtletích roku 2011 byly poskytnuty nové úvěry o celkovém objemu 1 729 milionů korun, bilanční stav poskytnutých úvěrů dosáhl 3718,1 milionů korun. Úroková sazba úvěrových produktů od 7,95 % ročně oslovuje klientelu, která v minulosti spadala do domény menších bank. Přetrvával zájem o investiční úvěry (včetně předdeveloperských a developerských) následované provozními úvěry. Vzrostla poptávka po amerických hypotékách. Ty se díky výhodnému nastavení stávají stále oblíbenějším produktem zejména u podnikatelů a je předpoklad, že jejich objem nadále poroste.

Informace k vývoji rizik

Kapitálová přiměřenost dosáhla ke konci třetího kvartálu 9,91 % a je podstatně nad osmiprocentní hranicí požadovanou ČNB. Plánované navýšení základního kapitálu na 500 milionů korun bude znamenat nárůst kapitálové přiměřenosti WPB Capital, spořitelní družstvo.

Podíl úvěrů v selhání (po splatnosti déle než 90 dní, dle metodiky ČNB) je 6,62 %, což je hodnota běžně dosahovaná mezi bankami. Průměrný podíl úvěrů v selhání v bankovním sektoru je 6,4 %. V sektoru družstevních záložen 10,3 %. K úvěrům v selhání jsou vytvořeny opravné položky ve výši 9,76 % hodnoty pohledávek v selhání. Výše vytvořených opravných položek převyšuje požadavky České národní banky. Vyšší opravné položky než požaduje ČNB, zajišťují větší odolnost WPB Capital v případě nepříznivého vývoje na trhu.

Rizikovost úvěrového portfolia výrazně snižuje kvalitní zajištění úvěrů bonitními nemovitostmi a výjimečně jinými likvidními a hodnotnými aktivy. Výše poskytnutých úvěrů v průměru nepřesahuje 60 % tržní hodnoty zástavy. Dalšího snížení rizikovosti je dosaženo diverzifikací úvěrů a to z hlediska teritoriálního i z hlediska odvětvového. WPB Capital se dlouhodobě vyhýbá poskytování spotřebitelských a dalších nezajištěných úvěrů, což napomáhá ochraně před rizikem.Rekordní hospodářský výsledek, zisk čtvrtý kvartál v řadě

Diskutovat (0)


Bankám jsme v roce 2021 na poplatcích již celkem zaplatili

17972972945

Certifikovaný kalkulátor poplatků

Jednoduše si vypočítejte své bankovní poplatky

Kalkulátor

Číslo týdne

3,7


ČÍSLO TÝDNE - 3,7 o tolik miliard korun se snížil čistý zisk bankám působícím v České republice v prvním čtvrtletí 2021. Doznívají tak negativní vlivy koronavirových restrikcí a útlumu ekonomiky.


Kurzovní lístek Citfin

Země Měna Deviza střed
Kurz EUR Euro 1 EUR 25,5490
Kurz USD Americký dolar 1 USD 21,4770
Kurz PLN Złoty 1 PLN 5,6075
Kurz GBP Libra šterlinků 1 GBP 29,8455
Kurz CHF Švýcarský frank 1 CHF 23,3805
Kurz HUF Forint 100 HUF 7,2000
Kurz RON Rumunské nové leu 1 RON 5,1882
Poradna


Komplexní a objektivní hodnocení bank působících na českém trhu. Hodnotit můžete také Vy! Více