Rozhovor s Markem Orawskim, ředitelem PRVNÍ KLUBOVÉ:
Klientům vracíme zbylé peníze z pojistek


10. 06. 2018  02:01     Miroslav Zeman     komentáře (0)

II. díl rozhovoru - PRVNÍ KLUBOVÁ pojišťovna se stala generálním partnerem Ankety o nejabsurdnější výluku z pojištění, která odstartovala dne 1. 4. 2018 a stále můžete hlasovat pro svou nejabsurdnější výluku. Zeptali jsme se Marka Orawského, generálního ředitele PRVNÍ KLUBOVÉ.

Rozhovor s Markem Orawskim, ředitelem PRVNÍ KLUBOVÉ: Klientům vracíme zbylé peníze z pojistek
Neznamená využívání peer to peer projektů, nejen v tomto segmentu pojišťovnictví, pro klienty nějaká rizika či nevýhody? Pokud ano, o jaké se jedná?

Nemyslím si, že peer to peer pojištění, ani další projekty sdílené ekonomiky, představují nějaká rizika. Problémem může být pouze špatné pochopení samotného principu peer to peer pojištění. Tomu se ale snažíme předejít právě systémem doporučení nových členů těmi stávajícími, který princip naší pojišťovny znají.

Kdy PRVNÍ KLUBOVÁ  vznikla, nebo začala nabízet své služby a kolik má do současné doby klientů či uživatelů?

PRVNÍ KLUBOVÁ pojišťovna vznikla v roce 2015, kdy jsme také získali pojišťovací licenci od České národní banky. Služby jsme poté začali nabízet v březnu 2016. Nyní máme asi 6000 členů.

Jaké jsou podle Vašeho názoru či Vašich zjištění největší neduhy a nešvary současných klasických pojišťoven a pojistného trhu jako takového?

Těch nešvarů je více. Ať už jsou to právě zmíněné výluky. Za zásadní ale považuji ukončování smluv. Podle současné právní úpravy, pokud chcete vypovědět smlouvu na dobu neurčitou, tak musíte učinit nejpozději šest týdnů před koncem ročního trvání pojistné smlouvy. Pokud tento termín nestihnete, máte smůlu a smlouva se automaticky prodlužuje o další rok. Klienti o této podmínce často vůbec nevědí. Neexistuje ale žádný důvod, proč by klient kdykoliv nemohl přestat čerpat pojišťovací služby a od pojišťovny odejít. Šestitýdenní lhůta na ohlášení změny pojišťovny nemá oporu v žádné pojistné logice. Pojišťovny se pouze bojí, aby jim neodcházeli nespokojení klienti, a tak jim brání nejrůznějšími administrativními prostředky smlouvu ukončit.

Máte nějaký průzkum proč lidé využívají alternativních služeb v podobě například PRVNÍ KLUBOVÉ, tedy co je přivedlo právě k využití tohoto Vámi nabízeného systému? Je to zklamání z přístupu pojišťoven, odmítnutí vyplacení plnění, složité podmínky produktů pojišťoven či jiné důvody?

Dnes je pojem sdílené ekonomiky vcelku oblíbený a lidé se stále více zajímavý o jednotlivé projekty fungující na principu sdílené ekonomiky. Zájemcům o vstup do PRVNÍ KLUBOVÉ se ptáme, čím jsme je zaujali. V 80 procentech je to naše filosofie, ve 20 procentech cena pojistných produktů. U zájemců „na doporučení“ od stávajících členů pojišťovny toto nezjišťujeme.

Jaký je Váš favorit z nominovaných absurdních výluk? Pro kterou výluku jste tedy hlasoval v anketě a proč?

Já chápu výluky jakou součást smlouvy jak vymezit rizika, která na sebe pojišťovna přebírá od klienta. V tom žádný problém není. Problém je, když se pak vykládají způsobem, který klientovi nebyl jasný a je pak překvapený, že nic nedostane. To je špatně,  jak se s nimi v praxi zachází. Z tohoto pohledu jsou „nejzáludnější“ ty výluky, pod které jde schovat téměř cokoli, jako například Neposkytnutí vyčerpávajících informací nebo Výluka z hlediska nejednoznačné identifikace.

Existují nějaké výluky či obdobná opatření i v rámci služeb, které nabízí PRVNÍ KLUBOVÁ? Nebo jak se PRVNÍ KLUBOVÁ chrání proti podvodům či vychytralým klientům či uživatelům?

Samozřejmě máme výluky taky. Jak jsem řekl, jde o součást toho, jak se definují rizika. V PRVNÍ KLUBOVÉ se na ně snažíme výrazně upozornit, v pojistných podmínkách na ně ukazujeme vykřičníky nebo křížky. Chceme prostě, aby mezi námi a pojistníky bylo jasno.

PRVNÍ KLUBOVÁ pojišťovna funguje na principu doporučení. Tedy stávající členové doporučují další členy. Protože investované peníze do pojištění sdílí s dalšími členy, tak věříme, že nedoporučí někoho, kdo by chtěl pojistné zneužívat. Přesto tuto možnost ale zcela vyloučit nemůžeme. Také si myslíme, že klienti nemají důvod pojišťovnu „natáhnout“, protože jsou to jejich peníze a peníze jejich přátel. 

Jak rychle rostete, resp. jak dynamický je trh těchto služeb, které poskytuje i PRVNÍ KLUBOVÁ jak v rámci České republiky, tak v zahraničí?

Rosteme podle očekávání, přibližně o stovky procent ročně. Jsme v České republice jediní. Celosvětově je analytiky peer to peer model pojišťovnictví považován za jeden z pěti nejvýznamnějších trendů v odvětví dnes a i v následujících letech.

PRVNÍ DÍL ROZHOVORU S MARKEM ORAWSKIM, generálním ředitelem PRVNÍ KLUBOVÉ naleznete zde!Rozhovor s Markem Orawskim, ředitelem PRVNÍ KLUBOVÉ: Klientům vracíme zbylé peníze z pojistek

Diskutovat (0)