Rozpočty českých domácností:
Největší prostor ušetřit je ve výdajích za potraviny


09. 12. 2019  03:27     Tisková zpráva     komentáře (0)

Nejvíce prostoru ušetřit peníze z rodinného rozpočtu je podle Čechů ve výdajích na potraviny. Dále pak za dovolenou, volnočasové aktivity a bydlení. Právě na nákladech souvisejících s bydlením vidí oproti roku 2015 prostor pro úsporu výrazně více lidí. Na dopravě a účtech za telefon nebo internet je naopak podle lidí šance nějak výrazněji ušetřit minimální. Vyplývá to z průzkumu společnosti Cofidis mezi 525 respondenty.

Rozpočty českých domácností: Největší prostor ušetřit je ve výdajích za potraviny
Zatímco v roce 2015 se mezi muži a ženami objevily poměrně rozdílné názory na to, kde lze v rámci rodinného rozpočtu ušetřit, letos se nečekaně shodují. Před čtyřmi lety by muži šetřili hlavně na potravinách, zatímco ženy viděly největší prostor pro úsporu ve výdajích za koníčky a volnočasové aktivity. V současnosti už zástupci obou pohlaví shodně udávají na prvním místě potraviny, ženy přitom dokonce ještě častěji než muži.

Zdaleka ne taková shoda panuje v názoru na výdaje na potraviny mezi lidmi rozdílené úrovně vzdělání. Zatímco v případě vysokoškolsky vzdělaných lidí by hned 36 % dokázalo najít největší úsporu právě na potravinách, stejný názor sdílí jen 20 % lidí se základním vzděláním. A také u ostatních lidí bez vysokoškolského titulu je to výrazně méně.

Kromě potravin vidí Češi největší prostor k úspoře v oblasti výdajů za dovolené (17 %). Na třetím místě jsou volnočasové aktivity a zábava. Ušetřit nejvíce právě v této oblasti by dokázalo 16 % lidí. Zatímco ještě před čtyřmi lety zde vidělo největší prostor ušetřit 22 % žen, letos to stejně vnímá už jen 16 % zástupkyň něžného pohlaví.

Rezervy v bydlení i úvěrech

Největší nárůst oproti roku 2015 zaznamenala oblast bydlení. Uspořit právě na bydlení a souvisejících nákladech nejvíce peněz je možné pro 14 % dotázaných, což je o 5 procentních bodů více než před čtyřmi lety. 9 % respondentů vidí stejně jako v roce 2015 největší prostor ušetřit na nákupu oblečení. O něco méně lidí než před čtyřmi lety pokládá za největší prostor k úsporám v rodinném rozpočtu splátky půjček či úvěrů (7 %).

„V letošním roce sledujeme nárůst zájmu o naši Partnerskou konsolidaci o téměř 40 % oproti roku 2016. Za poslední čtyři roky se podstatně snížily průměrné úrokové sazby, v průměru se nám tak podaří měsíční splátku snížit až o čtvrtinu,“ říká Cyril Křůpala, marketingový a obchodní ředitel společnosti Cofidis.

Doprava, telefon a internet bez

Ušetřit v rámci rodinného rozpočtu větší částky není podle dotázaných lidí možné
v případě účtů za telefon nebo internet (5 %). Podobné je to i s náklady na dopravu, například mezi vysokoškolsky vzdělanými lidmi zde vidí větší prostor ušetřit pouhé jedno procento dotázaných.Rozpočty českých domácností: Největší prostor ušetřit je ve výdajích za potraviny

Diskutovat (0)