Senioři mají na dosažení jednodušší oddlužení. Díky novele insolvenčního zákona


21. 11. 2019  02:41     Patrik Nacher     komentáře (0)

Počet tuzemských seniorů v exekuci stoupl v roce 2019 přes 90 tisíc. Tito lidé se dostávají pod hranici chudoby a jen minimum seniorů má vůbec naději své dluhy splatit. I pro ně by měla být řešením novela insolvenčního zákona.

Senioři mají na dosažení jednodušší oddlužení. Díky novele insolvenčního zákona
Senior, který se dostane často, i ne svou vlastní vinou (půjčí si, aby pomohl svým dětem či vnoučatům), do exekuce, se může smířit s tím, že mu budou exekutoři doživotně strhávat částky převyšující jeho nezabavitelné minimum, nebo se může pokusit svou situaci aktivně řešit. Pokud není senior schopen své dluhy splatit nebo mu se splacením nepomohou jeho děti, může využít institutu oddlužení.

Důchodci v exekuci

 

Institut osobního bankrotu existuje v našem právním řádu od roku 2008. Od tohoto roku však osobní bankrot nebyl v zásadě využitelný pro seniory. Jen minimum seniorů mohlo splnit náročné podmínky osobních bankrotu (v 5 letech splatit minimálně 30% všech dluhů), například dostatečnou výši přijmu. Podíl seniorů nad 65 let v insolvenci přestavuje pouze 8 % ze všech lidí, kteří se v insolvenci nacházeli. Jedná se o přibližně 8 700 seniorů v insolvenci. Celkový počet lidí v exekuci přitom představuje 114 000 lidí.

Pro seniory možnost oddlužení do tří let

Novela insolvenčního zákona tento nežádoucí stav, kdy byli senioři prakticky vyloučeni z možnosti oddlužení, zásadním způsobem změnila. Od 1. června 2019 mohou zadlužení senioři bez ohledu na své příjmy i výši dluhu využít speciálního způsobu oddlužení, který je určen seniorům a osobám se zdravotním postižením ve druhém a třetím stupni invalidity. Tyto skupiny lidí mohou využít oddlužení plněním splátkového kalendáře už po třech letech (zkrácení z pěti let), pokud nedošlo k jeho zrušení. Jinými slovy, aniž by splnili jakoukoliv procentuální výši. Starší lidé se tak díky této možnosti mohou dočkat oddlužení, aniž by byli diskriminováni z důvodu, že kvůli svému stáří, nemohou splácet stejně, jako lidé v produktivním věku. Senioři mohou splnit podmínky oddlužení, i když splatí výrazně méně než 30 % svých dluhů.

Oddlužení zastavuje exekuce vůči bezbranným seniorům

Oddlužení nepomáhá seniorům pouze se rychleji zbavit dluhů, ale také je chrání před působením exekutorů. Senior totiž nebývá postižitelný jen srážkami důchodů, kdy mu zbude nejnutnější životní minimum, ale také snahou exekutorů o zabavení a zpeněžení dalšího majetku seniorů, včetně jejich bydlení, nebo movitého majetku, typicky zařízení jejich bytu. Senioři se tak mohou dostat do výrazných existenčních problémů. V případě oddlužení je senior chráněn vůči exekutorům, exekuce se zastavují (to se týká všech lidí v insolvenci). Po uplynutí tří let je pak senior definitivně oddlužen.

Ani sepis insolvenčního návrhu není pro seniory už tak nedostupný, jako tomu bylo před několika lety. Tehdy se pomoc s vyplněním formulářů a přihlášek do osobního bankrotu cenila i na více než 15 tisíc korun. Tyto služby navíc nabízely nejrůznější pochybné společnosti, kde neměli dlužnici garanci správně vyplněné žádosti. Po zavedení regulace na ceny těchto služeb a jejich poskytovatelů činí maximální možná odměna 4 000 korun. Služby spojené s žádostí o oddlužení mohou poskytovat pouze vybrané profese, jako notáři, advokáti, nebo spotřebitelské organizace, které jsou akreditování ministerstvem spravedlnosti.

I zadlužení senioři, kteří se budou snažit, mají nárok na důstojné stáří a možnost prožít svůj důchod bez dluhů a bez strachu z budoucnosti.Senioři mají na dosažení jednodušší oddlužení. Díky novele insolvenčního zákona

Diskutovat (0)