SHRNUTÍ:
Výnosnost kapitálu a aktiv bank v České republice a okolních zemích


16. 05. 2014  00:37     BP.com     komentáře (0)

O výnosnosti bank v České republice se mluví hodně. A nejen v České republice jako takové. Samozřejmě jde o citlivé a zajímavé téma, které je, pohříchu, mnohdy diskutováno bez potřebných dat. My jsme se tématem v minulém roce podrobně zabývali a ještě rozhodně budeme, až všechny české (už ano) a zahraniční (ještě ne) banky aktualizují výsledky za minulý rok - podívejte se nyní proto na přehled analýz situace v České republice a okolních zemích za poslední dva známé roky.

SHRNUTÍ: Výnosnost kapitálu a aktiv bank v České republice a okolních zemích
Jednotlivým srovnáním se věnují naše originální výstupy citované níže články. Je pozoruhodné, že zatímco ve srovnání se západními zeměmi v daných letech vycházejí české BIG 3 banky jako mnohem výnosnější, srovnání se Slovenskem a Polskem zdaleka tak jednoznačné není.

Posuďte sami:

ROE

ROE ČESKÁ REPUBLIKA ROE SLOVENSKO ROE RAKOUSKO
ROE 2011 2012 ROE 2011 2012 ROE 2011 2012
Česká spořitelna 16,92% 17,58% Slovenská sporiteľňa 18,76% 15,65% Erste Group -3,70% 3,86%
ČSOB 18,40% 19,12% Všeobecná úvěrová banka 12,20% 18,96% Bank Austria 1,17% 2,33%
Komerční banka 11,87% 14,15% Tatra banka 13,23% 9,74% RZB Group 6,34% 5,18%
ROE NĚMECKO ROE POLSKO      
ROE 2011 2012 ROE 2011 2012      
Deutsche Bank 8,10% 0,54% PKO Bank Polski 16,67% 15,17%      
Commerzbank 3,01% 0,40% Bank Pekao 13,62% 12,64%      
KfW Bankengruppe 11,62% 11,52% Bre Bank 14,18% 12,40%      

ROA

ROA ČESKÁ REPUBLIKA ROA SLOVENSKO ROA RAKOUSKO  
ROA 2011 2012 ROA 2011 2012 ROA 2011 2012
Česká spořitelna 1,51% 1,78% Slovenská sporiteľňa 1,72% 1,60% Erste Group -0,27% 0,30%
ČSOB 1,20% 1,51% Všeobecná úvěrová banka 1,03% 2,03% Bank Austria 0,10% 0,20%
Komerční banka 1,29% 1,81% Tatra banka 1,52% 1,14% RZB Group 0,49% 0,43%
ROA NĚMECKO ROA POLSKO      
ROA 2011 2012 ROA 2011 2012      
Deutsche Bank 0,20% 0,01% PKO Bank Polski 1,99% 1,94%      
Commerzbank 0,11% 0,02% Bank Pekao 1,93% 1,96%      
KfW Bankengruppe 0,42% 0,47% Bre Bank 1,16% 1,18%      

.

SROVNÁNÍ ČESKÉ REPUBLIKY A NĚMECKA NALEZNETE ZDE

SROVNÁNÍ ČESKÉ REPUBLIKY A RAKOUSKA NALEZNETE ZDE

SROVNÁNÍ ČESKÉ REPUBLIKY A SLOVENSKA NALEZNETE ZDE

SROVNÁNÍ ČESKÉ REPUBLIKY A POLSKA NALEZNETE ZDESHRNUTÍ: Výnosnost kapitálu a aktiv bank v České republice a okolních zemích

Diskutovat (0)


Bankám jsme v roce 2020 na poplatcích již celkem zaplatili

20332883198

Certifikovaný kalkulátor poplatků

Jednoduše si vypočítejte své bankovní poplatky

Kalkulátor

Číslo týdne

655


ČÍSLO TÝDNE - 655 právě tolik bylo vyhlášeno bankrotů tuzemských podnikatelů jen v průběhu června tohoto roku. Jedná se o nejvyšší počet bankrotů za celý rok. Podnikatelé krachují zejména z důvodu postižení koronavirovou krizí. Ohroženi jsou podnikatelé podnikající v automobilovém průmyslu či turistických službách.


Poradna


Komplexní a objektivní hodnocení bank působících na českém trhu. Hodnotit můžete také Vy! Více