Životní situace:
Chci podat kasační stížnost

Instituce pro tuto životní situaci

Soud
Kasační stížnost je mimořádným opravným prostředkem používaným ve správním soudnictví.

Lze jí napadnout pravomocná rozhodnutí krajských soudů, a to z poměrně širokého výčtu kasačních důvodů. Kromě vad řízení a chybného právního posouzení lze namítat i nesprávné hodnocení důkazů soudem I. stupně, nové důkazy však navrhovat není možné.

O kasačních stížnostech rozhoduje Nejvyšší správní soud.

Nejvyšší správní soud není oprávněn rozhodnout na základě kasační stížnosti sám, může pouze napadené rozhodnutí zrušit a vrátit k novému rozhodnutí krajskému soudu.

Poznámka:

V řízení o kasační stížnosti musí být stěžovatel, který nemá sám právnické vzdělání, zastoupen advokátem.

Nenašli jste v životních situacích řešení svého problému?

Zeptejte se našich poradců