Životní situace:
Chci uzavřít sňatek jako cizinec

Instituce pro tuto životní situaci

Obecní/městský úřad

Uzavřít manželství mohou na území ČR uzavřít kromě českých občanů i cizinci. Stejně tak mohou manželství uzavřít i cizinec s českým občanem. V tom případě musí cizinci splnit specifické podmínky, které jim umožní manželství právoplatně uzavřít.


Uzavřít manželství mohou na území ČR uzavřít kromě českých občanů i cizinci. Stejně tak mohou manželství uzavřít i cizinec s českým občanem. V tom případě musí cizinci splnit specifické podmínky, které jim umožní manželství právoplatně uzavřít. 

 

 

 

Potřebné doklady:

a) rodný list (přeložený do češtiny), b) doklad o státním občanství, c) doklad o právní způsobilosti k uzavření manželství, d) potvrzení o osobním stavu a pobytu, e) úmrtní list zemřelého manžela, jde-li o ovdovělého cizince (není třeba předkládat je-li tato skutečnost uvedena v dokladu o právní způsobilosti k uzavření manželství), f) pravomocný rozsudek o rozvodu manželství, je-li cizinec,který chce uzavřít manželství rozvedený, g) potvrzení o tom, že bude manželství v domovském státě cizince uznáno za platné, je-li uzavíráno zástupcem, h) doklad, kterým je možné prokázat totožnost.

 

Snoubenec,který je cizincem, dále předloží matričnímu úřadu potvrzení o oprávněnosti pobytu na území ČR vydané Policií ČR, které nesmí být ke dni uzavření manželství starší 7 pracovních dnů. U některých států musí doklady předkládané k uzavření manželství obsahovat vyšší ověření (Apostille, nebo superlegalizaci) a veškeré listiny vydané v cizím jazyce musí být úředně přeloženy do českého jazyka (netýká se dokladů vydaných ve slovenském jazyce).

 

Nenašli jste v životních situacích řešení svého problému?

Zeptejte se našich poradců