Životní situace:
Dlužník může splnit i méně než 30 procent svých závazků

Toto je nejdůležitější novinka novely zákona. Dlužník už nemusí povinně dodržet podmínku splacení minimálně 30 procent svých závazků po dobu pěti let.
Právě tato podmínka byla největší překážkou pro dlužníky, aby mohli do insolvence vstoupit. Pokud neměli dostatek prostředků, což bývá u lidí v exekuci běžné, nemohli tento nástroj vůbec využít. Dlužník musí vynaložit veškeré úsilí, které je po něm možné požadovat při splácení pohledávek, aby mu mohla být podmínka 30 procent odpuštěna. O schválení oddlužení bez splnění podmínky rozhodne soud. V zásadě se jedná o striktní dodržování splátkového kalendáře, a podmínky zasílání všech volných prostředků, na stanovené minimum na účet insolvenčního správce.
Témata k této situaci:

Osobní bankrot (insolvlence)

Nenašli jste v životních situacích řešení svého problému?

Zeptejte se našich poradců