Životní situace:
Jak se bránit neuznané reklamaci operátora

Nejpozději do jednoho měsíce ode dne doručení vyřízení reklamace nebo ode dne, kdy operátorovi marně uplynula lhůta pro její vyřízení, můžete u ČTÚ podat návrh na zahájení řízení o námitce proti vyřízení reklamace.
Ani podání této námitky nemá odkladný účinek vůči povinnosti spornou fakturu zaplatit (a to i v případě, že ČTÚ na žádost klienta dříve přiznal odkladný účinek podané reklamaci). Opět je ale možné požádat ČTÚ o přiznání tohoto odkladného účinku.

Námitkové řízení je zpoplatněno správním poplatkem ve výši 100 Kč. ČTÚ přizná účastníku řízení, který ve věci měl plný úspěch, náhradu nákladů potřebných k uplatnění nebo bránění práva proti účastníku řízení, který ve věci úspěch neměl.
Témata k této situaci:

Telekomunikace Reklamace

Nenašli jste v životních situacích řešení svého problému?

Zeptejte se našich poradců