Životní situace:
Odměna za exekuci provedením prací a výkonů