Životní situace:
Poplatky za recept - jak je vypočítat a platit?

Instituce pro tuto životní situaci

Poplatek za recept ve výši 30 korun je složitější než se může na první pohled zdát. Často se mezi lidmi objevují fámy, že se buď bude platit za každý lék, který bude recept vystaven, nebo pouze za jeden recept. Ani jedna z možností není pravdivá. Jak to tedy s poplatky za recept ve skutečnosti je?
Poplatek za recept ve výši 30 korun je složitější než se může na první pohled zdát. Často se mezi lidmi objevují fámy, že se buď bude platit za každý lék, který bude recept vystaven, nebo pouze za jeden recept. Ani jedna z možností není pravdivá. Jak to tedy s poplatky za recept ve skutečnosti je?

Uvedeme si praktický příklad:

Lékař předepíše na recept 2 druhy léků, každý po jednom balení. Za tento recept tedy zaplatíte 2 x 30 Kč, tedy 60,- Kč poplatku. Platíte totiž za každý druh léku na daném receptu.

Pokud bude u jednoho z druhů léků více kusů balení (maximálně 3), pak hradíte stále pouze 30 Kč.

 Na receptu máte

3 ks. Balení prvního druhu léku

2 ks. Balení druhého druhu léku

Na poplatcích za tento recept zaplatíte 60,- Kč 

Ministerstvo zdravotnictví ve své brožuře k tomu říká:

Recept, položky, balení …

Poplatek 30 korun se vztahuje na vydání jednoho druhu léku, což na receptu představuje jednu položku. Na jednom receptu mohou přitom být maximálně jen dvě položky (dva druhy léků). Každá položka může mít teoreticky různý počet balení.

Teoreticky proto, že vyhláška omezuje počet balení na rozumný počet pro jednotlivá onemocnění, obvykle však na tři balení. Na jeden recept tak bude možné vybrat buď 30 nebo maximálně 60 korun za regulační poplatek plus částku, kterou budou představovat aktuální doplatky na léky.

Pokud nebude mít lékárník jeden ze dvou předepsaných léků a vy budete zkoušet, zda tento lék nemají v jiné lékárně, pořídí pro vás výpis z receptu. Na něm uvede všechny rozhodné údaje vztahující se k předepisovanému léčivu, včetně údaje, zda má či nemá být vybrán poplatek při realizaci tohoto výpisu v jiné lékárně.

Opakovaný recept

 Lékař může pacientovi, který trpí chronickou nemocí a musí si často nechat předepisovat své obvyklé léky, vystavit takzvaný opakovaný recept. Pacient tak nemusí znovu a znovu chodit k lékaři jenom proto, aby mu recept vypsal. Ušetří hlavně čas strávený v čekárně a pak i poplatek za návštěvu lékaře, v případě, že by lékař chtěl provádět před předepsáním léků také klinické vyšetření.

Pokud se má výdej léku opakovat, musí lékař na receptu uvést údaje o počtu opakovaných výdejů. Každý výdej takového léku musí být pak na receptu vyznačen razítkem lékárny.

Toto opakování není možné při předepisování léků, obsahujících omamné nebo psychotropní látky, efedrin nebo pseudoefedrin v množství větším než 30 mg v jednotce lékové formy (například v jedné tabletě). Za výdej léku na opakovaný recept se platí poplatek 30 korun při každém jeho „vyzvednutí“ v lékárně.

Nenašli jste v životních situacích řešení svého problému?

Zeptejte se našich poradců