Životní situace:
Potřebuji zaregistrovat vozidlo

Instituce pro tuto životní situaci

Obecní/městský úřad

Životní situace se týká registrace vozidla a jeho provozování, případně nakládání s ním. V případě registrace nového, dosud neregistrovaného vozidla, je nutno vozidlo přihlásit do registru vozidel. Do registru silničních vozidel lze zapsat silniční motorové vozidlo, jehož technická způsobilost k provozu na pozemních komunikacích byla schválena a je-li sjednáno pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, týkající se takového vozidla.
Potřebné doklady:

Zejména je potřebné mít v originále doklad totožnosti (občanský průkaz, pas,...) a dále případně originál nebo ověřenou kopii živnostenského oprávnění nebo výpisu z obchodního rejstříku (u firemních vozidel).

Dále je dle odst. 5 a 6 § 6 zákona č. 56/2001 Sb. nutno splnit následující:

K přihlášce silničního motorového vozidla a přípojného vozidla k registraci žadatel přiloží:

      a.      technický průkaz silničního motorového vozidla a přípojného vozidla,

b.      doklad o technické prohlídce, jedná-li se o silniční motorové vozidlo a přípojné vozidlo, které již bylo provozováno,

c.       souhlas vlastníka k zaregistrování silničního motorového vozidla a přípojného vozidla na jiného provozovatele,

d.      protokol o evidenční kontrole silničního motorového vozidla a přípojného vozidla, nejedná-li se o nové vozidlo,

e.      doklad o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla,

f.        doklad o zástavním právu váznoucím na silničním motorovém vozidle a přípojném vozidle, bylo-li zřízeno,

g.      doklad o povolení k pobytu nebo o udělení azylu na území České republiky, není-li provozovatel silničního motorového vozidla a přípojného vozidla státním občanem České republiky,

h.      potvrzení o zaplacení daně z přidané hodnoty v případě pořízení nového dopravního prostředku z jiného členského státu Evropské unie,

i.        osvědčení o registraci silničního motorového vozidla nebo přípojného vozidla a technický průkaz silničního motorového vozidla nebo přípojného vozidla, pokud byl vydán, jedná-li se o silniční motorové vozidlo nebo přípojné vozidlo jednotlivě dovezené z jiného členského státu Evropské unie, které bylo v tomto členském státě Evropské unie provozováno.

 

Související právní předpisy:

Vyhláška č. 243/2001 Sb., o registraci vozidel Zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla Zákon č. 307/1999 Sb., kterým se mění zákon o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích
Témata k této situaci:

Doklady

Nenašli jste v životních situacích řešení svého problému?

Zeptejte se našich poradců

Bankám jsme v tomto roce na poplatcích již celkem zaplatili

48610746176

Certifikovaný kalkulátor poplatků

Jednoduše si vypočítejte své bankovní poplatky

Kalkulátor

Číslo týdne 490 000

490000


ČÍSLO TÝDNE: 490 000 korun. Právě tolik by měl stát jeden z nejlevnějších elektromobilů na trhu. Oznámení o začátku výroby oznámila společnost Volkswagen. Tato cena by výrazným způsobem zvýšila dostupnost elektromobilů pro běžné spotřebitele.


Kurzovní lístek Citfin

503 Service Unavailable

No server is available to handle this request.
Poradna


Komplexní a objektivní hodnocení bank působících na českém trhu. Hodnotit můžete také Vy! Více