Životní situace:
Přerušení dodávek elektřiny. Jak se o něm dozvím

Podle ustanovení energetického zákona je distributor povinen oznámit přerušení dodávky elektřiny způsobem v místě obvyklým nejméně 15 dnů předem.
Obvykle takto učiní zveřejněním této informace prostřednictvím úřední desky na obecním úřadě nebo na dalších místech k tomu určených. Distributor též o přerušení dodávky elektřiny obvykle informuje příslušné obchodníky dotčených zákazníků.
Témata k této situaci:

Energie

Nenašli jste v životních situacích řešení svého problému?

Zeptejte se našich poradců