Životní situace:
Smlouva o dílo zhotovení věci na zakázku?

V určitých případech ano. Není ale vždy snadné od sebe odlišit smlouvu o dílo a kupní smlouvu.
Spočívá-li objednaná služba v provedení pouze nějaké činnosti, kupříkladu seřízení kola, nebude sporu o tom, že jde o smlouvu o dílo.

Má-li však být vytvořena zcela nová věc, přihlíží se k tomu, jak moc jste se na výsledku podíleli (dodání materiálu, vaše součinnost a instrukce k provedení) nebo zda za jejím vytvoření stojí převážně práce podnikatele (více činností).

Kupní smlouvou bude situace, kdy si podle katalogové nabídky nebo podle vystaveného zboží u prodávajícího objednáte sedací soupravu, nábytek do ložnice a podobně, který se teprve na základě vaší objednávky začne vyrábět. Pokud by byl vámi podnikatel požádán o vytvoření zcela jedinečné věci na základě vašeho konkrétního zadání a instrukcí (například technického plánu), mohlo by se jednat o smlouvu o dílo, protože byste se podstatnou měrou na výsledku podíleli. Smlouvu na dodání věci, která má být teprve vyrobena, je totiž nutné posoudit jako smlouvu o dílo tehdy, předáte-li podnikateli podstatnou část toho, čeho bude k výrobě věci zapotřebí. Typickým příkladem je zakázkové ušití šatů z vámi dodané textilní látky, nití a zipu.

Objednáte-li si kuchyňskou linku, přičemž u jednotlivých skříněk si vybíráte barvu a rozměry tak, aby linka byla na míru místnosti ve vaší domácnosti, uzavřete tím kupní smlouvu, byť by byla současně sjednána i její montáž. Zahrnuje-li ovšem smlouva vedle dodání zboží (skříňky a spotřebiče) i vykonání určitých činností (stavební práce), půjde o smlouvu o dílo, protože na dosažení výsledku (nové kuchyně) se převážnou měrou podílel výkon činnosti podnikatele.

Pokud si objednáte zboží, které je nutné ještě sestavit nebo vytvořit podle přiloženého návodu, bude se vždy jednat o kupní smlouvu.

Za všech okolností se za smlouvu o dílo považuje zhotovení stavby, její údržba, oprava či úprava. Totéž platí i pro její část.

Kde je to upraveno: § 2085 odst. 1, § 2086 a § 2587 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
Témata k této situaci:

Smlouva Občanský zákoník

Nenašli jste v životních situacích řešení svého problému?

Zeptejte se našich poradců