Životní situace:
Zastupování ve věcech výkonu rozhodnutí nebo exekuce.