Životní situace:
Životní pojištění není spoření

Instituce pro tuto životní situaci

Finanční arbitr

Česká národní banka

Velký pozor je třeba dávat na to, abyste se nenechali přesvědčit, že investiční životní pojištění je vlastně spořící produkt.
Pokud vám takovou informaci zprostředkovatel či poradce sdělí, dopouští se nedovoleného a klamavého jednání. Informace o tom, že je IŽP spořící produkt vyvolává v klientech mnohem větší důvěru, než že jde o investici, kterou pojišťovna použije na nákup komodit či cenných papírů a která nemusí vůbec žádný výnos přinést. Nicméně klientům by se nemělo říkat ani jedno, především je to pojištění, což už tak sexy nezní.
Témata k této situaci:

Pojištění

Nenašli jste v životních situacích řešení svého problému?

Zeptejte se našich poradců