Životní situace:
Zjištění stavu a obsahu závěti – odměna notáře

Instituce pro tuto životní situaci

Notář

Odměna notáře za zjištění, zda je nebo není v Centrální evidenci závětí evidována závěť, listina o vydědění, listina o odvolání závěti nebo listina o odvolání listiny o vydědění (dále jen „závěť“) nebo listina o ustanovení správce dědictví, listina o odvolání listiny o ustanovení správce dědictví nebo listina oodvolání souhlasu s ustanovením do funkce správce dědictví, a za zjištění stavu a obsahu závěti nebo listiny o správě dědictvíje obsažena v odměně notáře jako soudního komisaře.


Odměna notáře za zjištění, zda je nebo není v Centrální evidenci závětí

evidována závěť, listina o vydědění, listina o odvolání závěti nebo listina o

odvolání listiny o vydědění (dále jen „závěť“) nebo listina o ustanovení správce

dědictví, listina o odvolání listiny o ustanovení správce dědictví nebo listina o

odvolání souhlasu s ustanovením do funkce správce dědictví, a za zjištění stavu a obsahu závěti nebo listiny o správě dědictví je obsažena v odměně notáře jako soudního komisaře.

 

Pokud však zjištění provádí jiný notář, který není soudním komisařem (ustanovený soudem), pak mu náleží odměna.

Nenašli jste v životních situacích řešení svého problému?

Zeptejte se našich poradců