Slovíčkaření zatím vede v Anketě o nejabsurdnější výluku z pojištění. Hlasovat bude možné ještě šest týdnů


30. 04. 2018  00:45     Miroslav Zeman     komentáře (0)

Anketa o nejabsurdnější výluku z pojištění běží na serveru www.BankovniPoplatky.com první měsíc. Na prvním místě se zatím průběžně umístily výluky související se slovíčkařením a popisem obdobných situací, na druhém výluky z hlediska nejednoznačné identifikace a na třetím výluky z neposkytnutí vyčerpávajících informací.

Slovíčkaření zatím vede v Anketě o nejabsurdnější výluku z pojištění. Hlasovat bude možné ještě šest týdnů
HLASOVAT PRO NEJABSURDNĚJŠÍ VÝLUKU Z POJIŠTĚNÍ MŮŽETE ZDE:

https://www.bankovnipoplatky.com/nejabsurdnejsi-vyluka-2018/?hlasovani=1

 

Lidé mohou v anketě hlasovat ještě dva týdny pro 10 nominovaných absurdních výluk a poté ještě měsíc pro tři „nejúspěšnější“ a zvolit tu nejabsurdnější. Po měsíci hlasování se na prvním místě drží s 223 hlasy výluka související se slovíčkařením popisu výluky a slovní popis podobných situací. Takovým slovíčkařením je například rozdíl mezi úrazem a únavovým zraněním. Pokud si například člověk při kosení trávy vyhodí ploténky, nebo si poškodí páteř, neuznává pojišťovna toto postižení jako úraz, ale jako zranění způsobené únavou či opakovanou činností. Nic klientovi v tomto případě pojišťovna neproplatí, přestože drtivá většina klientů bude mít za to, že jakékoliv podobné zranění spadá pod definici úrazu, na který jsou pojištěni. Lidé si tak mylně myslí, že jsou pojištěni proti úrazu, ale použitím slovíčkaření pojišťovna dosáhne toho, že klientovi nic nevyplatí.

Druhým v pořadí je s 209 hlasy prozatím výluka z hlediska nejednoznačné identifikace. Pojišťovna tak nevyplatí plnění v případě, kdy například není vůz, loď nebo jiný dopravní prostředek udržován v dobrém stavu. Co je udržování dobrého stavu už je na posouzení pojišťovny, která tímto nejednoznačným termínem, identifikací problému či pochybení může odmítnout plnit. „Podobným příkladem je rozlišování vyznačených a nevyznačených tratí v případě úrazu na horách. Pokud se lyžař zranil na krátké spojnici od sjezdovky k chatě nebo autu, jde už o jízdu mimo vyznačenou trať, anebo ještě ne? V takovém případě záleží na pojišťovně, jak danou situaci vyhodnotí. První klubová pojišťovna posuzuje takové okolnosti úrazu podle zdravého selského rozumu,” přibližuje Marek Orawski z První klubové pojišťovny, která je generálním partnerem Ankety.   

Na třetím místě se zatím se 113 hlasy umisťuje výluka neposkytnutí vyčerpávajících informací. Tato výluka je typická pro úrazové či životní pojištění. Typickým příkladem je neuvedení vyčerpávajících informací o zdravotním stavu klienta. Stačí, aby klient například neuvedl, že v minulosti byl v krátké pracovní neschopnosti s potížemi kloubů a pojišťovna odmítne po letech vyplatit plnění klientovi za nemoc kolenních kloubů, které mu znemožní několik měsíců chodit. V jiném případě pak klient neuvedl krátkodobé léčení žaludku z důvodu vředů a pojišťovna odmítla vyplatit plnění v důsledku onemocnění tohoto klienta rakovinou žaludku. Věc by přitom řešil systém, kdy by si pojišťovny vyžádali informace nikoliv od klientů, ale s jejich svolením od jejich lékařů, nebo by klienti doložili potvrzení o svém stavu přímo do lékaře.

„Pro výluky z pojištění, jako téma nové ankety, jsme se rozhodli proto, že se jedná o velmi významný problém s fatálními následky pro klienty pojišťoven. Rozsah a popis výluk či jejich interpretace rozhodují o tom, zda klient v případě vážné životní situace – nehody, onemocnění či ztráty zaměstnání od pojišťovny něco dostane, nebo se budou hledat výmluvy, proč neplnit“, komentuje důvody spuštění ankety organizátor a majitel serveru Bankovnipoplatky.com Patrik Nacher.

Významnou součástí ankety je i průzkum nakolik hlasujícím vyhovuje současné nastavení trvání a ukončování smluv a s tím spojené komplikované přechody mezi jednotlivými pojišťovnami.

Průběžné výsledky ankety za první měsíc jejího fungování: 

 1. Slovíčkaření, slovní popis podobných situací – například potopa, povodeň, zátopa, vytopení (pojištění se může vztahovat na zátopu, ale už ne na vytopení) – 223 hlasů,
 2. Výluka z hlediska nejednoznačné identifikace (například pojištění domácnosti se nemusí vztahovat na garáž, jiná definice nemoci a úrazu z pohledu pojišťoven apod.) – 209 hlasů,
 3. Neposkytnutí vyčerpávajících informací – klient neuvede všechny informace o své osobě či majetku (například nesdělení informací o léčení v minulost, i v dětském věku pojištěného, nebo pojištěný neuvede nemoc, o které ani neví, že jí trpí apod.) – 113 hlasů,
 4. Pojištění výrobku v záruce – pojištěný si pojistí například ledničku, která je poškozena v důsledku zkratu na vedení, nebo přepětí. Pojišťovna v takovém případě odmítne plnit, protože přístroj je v záruce. Prodejce však odmítne reklamaci z důvodu zkratu na vedení. Neplní ani pojišťovna a ani není možné realizovat reklamaci – 85 hlasů,
 5. Odlišné pojištění pro pojištění stejné či obdobné věci (například se chce pojištěný pojistit proti poškození bytu souseda, typicky vytopení sousedních bytů. Uzavře pojištění odpovědnosti za škodu v běžném životě. Ta se však vztahuje na případy, kdy nám přeteče vana, nebo se odpojí hadice od pračky. Pokud však praskne trubka ve zdi, pojišťovna plnit nebude. Na toto se vztahuje úplně jiný druh pojištění) – 83 hlasů,
 6. Vznik nepředvídatelných okolností – vyšší moc (například je schválen zákon, který způsobí pojištěnému nějakou škodu, na níž měl pojištění, vznik války, terorismus, situace, se kterými se nepočítalo apod.) – 76 hlasů,
 7. Výluky omezující klasické životní situace s cílem prodat jiné pojistné produkty – připojištění (například havarijní pojištění neobsahuje pojištění skel, které je nutné připojistit) – 74 hlasů,
 8. Karenční doba – po uzavření pojištění po určitou dobu pojišťovna nemusí plnit, tedy neplnění v případě vzniku pojistné události po určité stanovené období – 73 hlasů,
 9. Výluky z hlediska nevhodného umístění pojištěné věci (například pojištěnou ledničku umístěnou v garáži zatopí voda) – 67 hlasů,
 10. Zanedbání povinnosti pojištěného – neplnění v důsledku chování klienta, který si podle pojišťovny neplní své povinnosti (například ponechá v době veder otevřenou ventilačku v bytě a bude vykraden) – 64 hlasů,

HARMONOGRAM:

 • Od 1. 4. 2018 do 15. 6. 2018: HLASOVÁNÍ – spuštění a průběh samotného hlasování v anketě
  • Od 1. 4. 2018 do 15. 5. 2018: kolo - anketa všech nominovaných výluk. Dne 15. 5. 2018 vyhlášení tří finalistů
  • Od 15. 5. 2018 do 15. 6. 2018: Finálové kolo - hlasování mezi třemi finalisty ankety
 • 6. 2018CELKOVÉ VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ PRVNÍHO ROČNÍKU ANKETY O NEJABSURDNĚJŠÍ VÝLUKU Z POJIŠTĚNÍ. TISKOVÁ ZPRÁVA.


Slovíčkaření zatím vede v Anketě o nejabsurdnější výluku z pojištění. Hlasovat bude možné ještě šest týdnů

Diskutovat (0)