Smlouvu s operátorem nevypovídejte. Počkejte do dubna, bude to zdarma


02. 12. 2019  00:59     Aleš Pospíšil     komentáře (0)

Od 1. dubna 2020 bude účinná novela Zákona o elektronických komunikacích (ZoEK), která operátorům zapovídá účtování pokut za předčasnou výpověď smlouvy.

Smlouvu s operátorem nevypovídejte. Počkejte do dubna, bude to zdarma
Současný stav je takový, že mobilní operátor má právo po vás chtít pětinu všech paušálů, které zbývají do konce doby trvání smlouvy. Pokud tak vypovíte smlouvu například jeden rok dopředu, bude vás to stát pár tisíc korun. Od dubna 2020 ale bude všechno jinak: pokud vypovíte smlouvu po více, jak po třech měsících, musí to být bez pokuty. Nová pravidla stanoví novela ZoEK.

Nevyhazujte peníze z okna

Proto, pokud chcete dát stávajícímu operátorovi košem, počkejte si na duben 2020, bude to totiž zdarma! Jinak řečeno, nová právní úprava se bude vztahovat i na současné smlouvy. V případě, že by operátor na pokutě trval, odkažte ho na Ústavní soud, který tuto praxi už v minulosti posvětil.

V roce 2016 totiž rozhodoval spor, kdy T-Mobile odmítal na starší smlouvy aplikovat nové ustanovení o sankci ve výši maximálně 1/5 ze zbývajících paušálů. Byť se tehdy jednalo o bagatelní částku, Český telekomunikační úřad (ČTÚ) měl na stole hromadu takových případů, kdy se zákazníci bránili pokutám v plné výši, proto bylo potřeba rozhodnout, jak se bude ve všech těchto případech postupovat.

T-Mobile argumentoval tím, že předmětná smlouva byla uzavřena ještě před účinností tehdejší novely ZoEK (2014), která pokuty omezila na pětinu, správní orgány a posléze i správní soudy včetně Ústavního soudu však daly za pravdu zákazníkům.

Nález Ústavního soudu sp. zn. IV. ÚS 2989/16: „Ústavní soud dospěl k závěru, že je třeba upřednostnit takový výklad, že limitace úhrad za předčasné ukončení smlouvy na maximálně 20 procent součtu měsíčních paušálů se uplatní na veškeré účastnické smlouvy ukončené po nabytí účinnosti novelizace…“

Ústavní soud dále konstatoval, že stejně jako u výkladu spotřebitelských smluv, tak i při pochybnostech při výkladu zákona, je třeba volit pro spotřebitele nejpříznivější výklad, což je konformní i z pohledu požadavků spotřebitelského práva EU a úmyslem zákonodárce zajistit zákazníkům lepší pozici vůči silným operátorům.

Rada na závěr: kdyby vám operátor dělal nepříjemnosti a pokutu chtěl naúčtovat, pak se s odkazem na výše uvedený nález Ústavního soudu obraťte na ČTÚ, to by mělo stačit (není velká šance, že by se operátor chtěl soudit, když to minule nevyšlo).


Více na www.e15.cz 


Smlouvu s operátorem nevypovídejte. Počkejte do dubna, bude to zdarma

Diskutovat (0)