Spotřebitelům postiženým opatřeními proti koronaviru kromě bank poskytují úlevy také mnozí další dodavatelé


24. 04. 2020  00:41     Tisková zpráva     komentáře (0)

Nejen finanční domy, ale i další velcí poskytovatelé zboží a služeb v odůvodněných případech odkládají zákazníkům platby a omezují inkaso dlužných částek. Ačkoliv jim to nenařizuje vláda, vstřícný přístup vůči lidem postiženým ekonomickými dopady koronaviru projevila většina klientů společnosti M.B.A. Finance, která spravuje pohledávky bank, pojišťoven, dodavatelů energií a telefonních operátorů.

Spotřebitelům postiženým opatřeními proti koronaviru kromě bank poskytují úlevy také mnozí další dodavatelé
Tito dodavatelé tak pomohou svým zákazníkům zvládnout dočasný výpadek příjmů, aby zachovali dobré obchodní vztahy a zajistili tak obnovení chodu ekonomiky po odeznění pandemie.

Bojem proti šíření koronaviru je paralyzován chod společnosti a pokles mezd se projevuje již u všech vrstev obyvatel. Hodně domácností mělo vypjatý rozpočet i při plných příjmech. Stačily jim na pokrytí nutných výdajů, splácení půjček a umožňovaly vytvářet jen minimální, nebo dokonce žádné finanční rezervy. Delší výpadek příjmů bude tedy znamenat pro minimálně 3 milióny domácností problémy se splácením nejen půjček, ale také účtů za bydlení, energie, telefon nebo pojistky. Takto velký objem těchto dluhů ovšem ohrozí i poskytovatele těchto služeb. “Naši klienti intenzivně řeší, co pro ně bude znamenat zvýšený počet neplatičů, a hledají způsoby, jak situaci co nejlépe zvládnout. Podle našich zkušeností z minulé krize se propad ekonomické aktivity naplno projeví na platební schopnosti domácností za 3 měsíce až půl roku. V ohrožení se pak mohou ocitnout všechny vyšší pravidelné platby domácností. Aby to zvládly, velké firmy už nyní poskytují možnost odkladu plateb, přerušily vymáhání dluhů a umožňují mimořádné dohody splátek,“ popsal Jakub Zetek provozní ředitel M.B.A. Finance úlevy, které velcí věřitelů umožňují.

Některé firmy, na jejichž službách závisí fungování domácností, již oznámily úlevy pro zákazníky ohrožené epidemií. Například ČEZ poskytne postiženým lidem odklad plateb až o tři měsíce a neplatičům neodpojí elektřinu. Zdravotní pojišťovny nabízí proplácení ochranných pomůcek a podobně telefonní operátoři mimořádně zvýhodňují některé služby. Firmy nemají zájem na úpadku svých zákazníků a ví, že až epidemie odezní, ekonomiku nastartuje jen obnovená výroba a spotřeba zboží a služeb.

Poměr nesplácených závazků domácností se posledních pět let snižoval každý měsíc až na únorové rekordně nejnižší číslo 1,15 procenta u úvěrů na bydlení a 4,0 procenta u spotřebitelských úvěrů. Také u ostatních komodit byly neplacené účty v průměru pod 5 procenty. Nyní se počty nesplácených půjček určitě zvednou a pravděpodobně přesáhnou 12procentní hodnotu, které dosahovaly v ekonomické krizi po roce 2008. „Lidé v problémech by měli ihned kontaktovat firmy, kterým dluží a domluvit se na řešení. Důležité je vědět o všech možnostech pomoci. Proto sledujeme všechny programy vyhlašované vládou a radíme postiženým, co, jak a kde mají udělat, aby je mohli využít.,“ ujistil Jakub Zetek, že otevřená komunikace dlužníků se setká s pochopením u věřitelů a že existují možnosti, jak krizi překonat.Spotřebitelům postiženým opatřeními proti koronaviru kromě bank poskytují úlevy také mnozí další dodavatelé

Diskutovat (0)