Tuzemské firmy a municipality dostanou z EU fondů každý měsíc v průměru 10 miliard Kč na 600 projektů


14. 11. 2009  06:47     Michal Teubner     komentáře (0)

EU Point index, který sestavuje pravidelně KB EU Point s cílem monitorovat aktivitu na dotačním trhu v České republice, byl v září vysoce nadprůměrný, především díky otevřeným výzvám na výzkumná centra a také díky schváleným dotacím na vodohospodářskou infrastrukturu.

Zářijový EU Point index: 164 bodů

V září byla aktivita účastníků na dotačním trhu výrazně nadprůměrná. Největší vliv mělo na hodnotu indexu přijímání žádostí do třech oblastí OP Výzkum a Vývoj pro Inovace. Žádosti šlo podávat na Regionální či Evropská centra excelence a Infrastrukturu pro výuku na VŠ spojenou s výzkumem (např. laboratoře, učebny, kanceláře, nové vybavení včetně IT, modernizace knihoven atp.). Žadatelům bylo v tomto programu k dispozici výjimečných 38 miliard Kč, což je zhruba 70% alokace tohoto operačního programu pro období 2007-2014.

Řídící orgány rovněž pokračovaly v přidělování dotací. Jen v OP Životní prostředí byly v září schváleny dotace v celkové výši 5,5 mld. Kč. Šlo o dotace na kanalizace a čističky odpadních vod pro aglomerace nad 2000 ekvivalentních obyvatel. Dotace se rozdávaly například také v Regionálním operačním programu Severozápad, kde 78 projektů získalo celkem 1,8 mld. Kč.   Dlouhodobé průměry KB EU Point sleduje aktivitu v dotační oblasti již od května 2008. Od února letošního roku pravidelně vyhlašuje hodnotu EU Point index, který porovnává aktuální hodnoty jednotlivých ukazatelů s jejich dlouhodobými průměry. Průměrné hodnoty vstupních ukazatelů od zahájení sledování aktivity jsou následující:  
ukazatel měsíčně
Počet otevřených výzev 47 výzev
Alokace otevřených výzev 45,2 miliard Kč
Počet podaných žádostí 1 424 žádostí
Obem podaných žádostí 31,4 miliard Kč
Počet schválených projektů 620 projektů
Objem schválených projektů 10,4 miliard Kč
Počet konzultací KB EU Point 160 konzultací
  Žadatelům je každý měsíc k dispozici v průměru 47 výzev, ve kterých se lze ucházet o cca 45 miliard Kč. Municipality a firmy každý měsíc podávají přibližně 1500 žádostí o podporu ve výši přes 30 miliard Kč. Řídící orgány každý měsíc schválí přes 600 projektů, mezi které rozdělí přes 10 miliard Kč.   Komerční banka poskytuje svým klientům každý měsíc v průměru 160 konzultací, a to jak formou osobních návštěv KB EU Point specialistů či bankovních poradců, tak i informací na telefonní lince 800 900 930.   Předchozí hodnoty EU Point indexu Hodnota KB EU Point indexu byla doposud vždy vyšší než 100, aktivita v dotační oblasti tedy stále stoupá. Vyhlašováno je stále více výzev a také objem dotací, které jsou žadatelům k dispozici, je každým měsícem vyšší. Vysoká hodnota EU Point indexu v dubnu 2009 byla způsobena vyhlášením programů Rozvoj a Inovace-projekt v OPPI, které s sebou přinesly významný nárůst konzultací klientům KB. Ministerstvo Životního prostředí navíc schválilo téměř tisícovku žádostí o dotace na odbahnění a revitalizaci rybníků a potoků, a také na sběrné dvory a rekultivaci skládek. 


Tuzemské firmy a municipality dostanou z EU fondů každý měsíc v průměru 10 miliard Kč na 600 projektů

Diskutovat (0)