Image result for exekutorská komora

www.ekcr.cz

Sídlo:
Na Pankráci 1062/58
140 00 Praha 4
(budova Cimex, 1. patro)
tel.:
+ 420 210 311 000
e-mail:
podatelna@ekcr.cz

Exekutorská komora se sídlem v Praze zřízená zákonem č. 120/2001 Sb. je stavovskou organizací profesní samosprávy sdružující soudní exekutory. Členství v ní je pro všechny exekutory povinné ze zákona. Exekutor se stává jejím členem okamžikem jmenování exekutorem.

SEZNAM SOUDNÍCH EXEKUTORŮ ZDE

Úřední hodiny:
Pondělí, středa
08.00 - 12.00 hodin
13.00 - 16.30 hodin

Pátek
08.00 - 12:00

Soudní exekutor je soukromá osoba pověřená státem k činnostem podle exekučního řádu, zejména k provedení výkonu pravomocných rozhodnutí (ať již soudních či jiných).

Práva a povinnosti soudních exekutorů upravuje exekuční řád.

Hlavní náplní práce soudního exekutora je výkon pravomocných soudních a jiných rozhodnutí. Z toho vyplývá, že služeb soudního exekutora využijete v případě, kdy máte pravomocné a vykonatelné rozhodnutí soudu či jiného orgánu a Váš dlužník nesplní to, co je mu rozhodnutím uloženo splnit.

Další činností soudního exekutora je sepisování exekutorských zápisů - veřejných listin, kterými soudní exekutor osvědčuje stav věcí či skutečností a právní pomoc oprávněnému nebo povinnému po vydání exekučního titulu.

Formulář poradny:

https://www.ekcr.cz/polozit-verejny-dotaz

Bezplatné osobní právní porady:

https://www.ekcr.cz/1/bezplatna-pravni-poradna/29-bezplatne-pravni-poradny?w=

Centrální evidence exekucí

https://www.ekcr.cz/1/centralni-evidence-exekuci/22-centralni-evidence-exekuci?w=

Databáze soudních exekutorů

https://www.ekcr.cz/seznam-exekutoru

Portál dražeb

https://www.ekcr.cz/1/portal-drazeb/23-portal-drazeb?w=

Kalkulačka srážek ze mzdy

https://www.ekcr.cz/?p=kalkulacka_1