Finanční arbitr

Finanční Arbitr

www.finarbitr.cz

Kancelář finančního arbitra

Legerova 1581/69
110 00 Praha 1


E-mail: arbitr@finarbitr.cz
ID datové schránky: qr9ab9x

Tel.: +420 257 042 070
Telefonní linka určená pro veřejnost,
telefonické dotazy vyřizujeme každý

pracovní den od 9.00 do 11.00 h.

Tel.: +420 257 042 094 
Telefonní linka určená pouze pro účastníky řízen

Formulář pro stížnosti a dotazy

https://www.finarbitr.cz/cs/ptejte-se-arbitra.html

 

Kdy může finanční arbitr pomoci:

  • Spory z platebních služeb
  • Spory z úvěrů
  • Spory z investice
  • Spory ze životního pojištění
  • Spory ze stavebního spoření

Úřední hodiny podatelny

Den

Úřední hodiny      

Pondělí

08:30 - 15:30 

Úterý

08:30 - 15:30

Středa

08:30 - 15:30

Čtvrtek

08:30 - 15:30

Pátek

08:30 - 14:30

Od 1. 7. 2011 finančního arbitra jmenuje vláda na návrh ministra financí na funkční období 5 let.

Finanční arbitr za výkon své funkce odpovídá vládě. Finančním arbitrem a jeho zástupcem mohou být jmenovány pouze osoby, které jsou bezúhonné, plně svéprávné, mají dobrou pověst a jejichž zkušenosti dávají záruku, že budou svou funkci řádně zastávat.

Formuláře FA

https://www.finarbitr.cz/cs/reseni-sporu/formulare.html

 Sbírka rozhodnutí FA

https://www.finarbitr.cz/cs/reseni-sporu/sbirka-rozhodnuti.html

Příklady sporů

https://www.finarbitr.cz/cs/reseni-sporu/priklady-sporu/spory-v-pusobnosti-financniho-arbitra.html

Etický kodex

https://www.finarbitr.cz/cs/financni-arbitr/eticky-kodex.html