Vichřice a pojištění. Jak postupovat při hlášení škod a co si ohlídat?


12. 02. 2020  00:32     Dušan Šídlo     komentáře (0)

Z živlů má vítr v Česku hned po vodě na svědomí druhý nejvyšší počet pojistných událostí. Jak postupovat, když vaše auto, dům či jinou nemovitost poškodila vichřice Sabine?  Dobrá zpráva na začátek: pojištění proti škodám způsobeným vichřicí je zahrnuto mezi základní pojistná nebezpečí u pojištění nemovitosti.

Vichřice a pojištění. Jak postupovat při hlášení škod a co si ohlídat?
Pokud jste si tuto pojistku dříve sjednali, měla by vám pojišťovna škody bez problémů uhradit. Je ale třeba dodržet několik kroků.

Škody na majetku co nejdříve zdokumentujte – natočte nebo nafoťte je například na mobilní telefon. Myslete při tom ale především na vlastní bezpečí. Pořízený materiál vám pomůže při dalších jednáních s pojišťovnou.

Vaši pojišťovnu co nejdříve kontaktujte a pojistnou událost jí nahlaste. Při neodůvodněném pozdějším oznámení nemusí pojišťovna plnění vyplatit v plné výši. Počítejte s tím, že kontaktní linky na pojišťovny mohou být nyní přetížené, alternativou je nahlásit škody pomocí internetových formulářů, které má většina pojišťoven na svých webových stránkách.

S opravou majetku nebo odstraňováním zbytků škod počkejte, dokud s tím pojišťovna neprojeví souhlas. Toto neplatí, je-li třeba začít s opravou nebo s odstraňováním poškozených částí dříve kvůli bezpečnosti, ochraně zdraví a životního prostředí nebo z jiného závažného důvodu. Pokud by vám tedy mělo kvůli stržené střešní krytině zatéct do domu, s opravami nečekejte. Podle občanského zákoníku jsou pojišťovny povinny uhradit nad rámec případného pojistného plnění také takzvané zachraňovací náklady, což jsou účelně vynaložené náklady na odvrácení bezprostředně hrozící pojistné události, dále náklady vynaložené na zmírnění následků, na odklizení poškozeného majetku z hygienických, ekologických či bezpečnostních důvodů. Je to logické, neboť pojišťovny mají finanční zájem, aby případné plnění bylo co nejnižší. Limity pro tyto náklady jsou vyjádřeny určitým procentem ze sjednané pojistné částky a najdete ho v pojistných podmínkách.

Je-li to zároveň možné, zničené věci hned nevyhazujte, ale počkejte s tím do doby, než k vám přijede likvidátor pojišťovny.

Ne každý si pamatuje do detailu, na co přesně se jeho pojištění nemovitosti vztahuje, obzvlášť uzavíral-li smlouvu už před lety. Pokud se vám při vichřici staly nějaké škody například na vedlejších stavbách, jako je skleník, kůlna nebo zimní zahrada, podívejte se do ujednání vaší pojistky, je možné, že jste si tyto stavby připojistili rovněž a máte nárok na náhradu škody.

U auta vám škody uhradí havarijní pojištění. Nemáte-li havarijní pojistku, může situaci řešit případné připojištění v rámci povinného ručení, znovu si raději svou pojistku zkontrolujte. K některým povinným ručením například v minulosti přidávaly pojišťovny i balíček pojištění proti živlům zdarma.

U pojištění nemovitosti pro případ vichřice často záleží na definici tohoto jevu v pojistné smlouvě. Standardně je dle podmínek pojišťoven považováno za vichřici proudění vzduchu o rychlosti minimálně 75 kilometrů za hodinu, pouze výjimečně najdeme v podmínkách šedesátikilometrovou hodnotu. Sabine by měla tento limit splnit i v případě přísnější varianty. Pojišťovny vycházejí zpravidla z údajů naměřených na nejbližší meteorologické stanici. Pokud nelze prokázat rychlost větru, je nutné pojišťovně doložit, že v okolí způsobil vítr škody také na jiných budovách.

Je možné, že například vichrem stržená střešní krytina z vaší nemovitosti nebo vyvrácený strom na vašem pozemku poškodily cizí majetek nebo někoho zranily. Tyto škody by případně hradilo pojištění odpovědnosti z držby nemovitosti, které lze k běžné pojistce sjednat také – opět si ověřte, zda máte toto připojištění uzavřené, a když ano, neváhejte případné škody uplatnit.

Hrazení škod, které zanechala vichřice v domácnosti, závisí na obsahu konkrétní pojistky. Je dobré, pokud je obsaženo i riziko atmosférických srážek (následná škoda v podobě pronikání dešťové vody), což některé starší pojistky nezahrnují.

Okenní a dveřní tabule i prosklené střechy mohou být chráněny pojištěním skel, které pojišťovny často zahrnují do pojištění domácnosti. Je nutné si však ohlídat výši spoluúčasti a limit plnění pojišťovny.

Komplexnější pojistky hradí při splnění podmínek i zničení zásob v lednici a mrazáku, a to z důvodu poruchy zařízení či dlouhodobějšího výpadku elektrického proudu.

I když mohly poslední poryvy větru váš majetek ušetřit, zkontrolujte si podle výše popsaných bodů stav vašich aktuálních pojistných smluv. Obzvlášť u pojistek sjednávaných před lety mohou chybět některá důležitá připojištění, případně můžete mít nemovitost pojištěnou s příliš nízkým limitem pro úhradu škod. Rovněž pojistná částka by měla odpovídat aktuální hodnotě nemovitosti či vybavení domácnosti. U takto podpojištěných nemovitostí vám pak pojišťovny nemusí uhradit dostatek peněz, které vystačí na potřebné opravy.

Dušan Šídlo, pojistný analytik společnosti Broker TrustVichřice a pojištění. Jak postupovat při hlášení škod a co si ohlídat?

Diskutovat (0)